#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

#

Milosrdný Bože,
zde v obci Tlučná byl právě odhalen pomník Tvému služebníku, Janu Husovi.
A my Tě prosíme, abys tomuto dílu požehnal.
Používej ho k tomu, aby všem, kteří se u něho zastaví,
připomínal, jak důležité je hledat pravdu a chránit ji.

P. Krákora vikář Sboru Sv. Petra v Tlučné

15. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná

konané dne 15. 6. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

Provedení stavebních úprav veřejného prostranství (parkoviště) vyhrála na základě poptávkového řízení firma BP stavby cz Dýšina s nejvýhodnější nabídkovou cenou 1.938.736 Kč a dodávku veřejného osvětlení fi Zelenka s cenou 248 tis. Kč (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zároveň byl dohodnut splátkový kalendář od dokončení akce měsíčně 250 tis. Kč.

Byly schváleny úpravy rozpočtů Zájmového sdružení čistírny odpadních vod Tlučná - Nýřany - Vejprnice a návrh mikroregionu Nýřansko na r.2006 a zejména 2. úprava rozpočtu obce pro r. 2006.

Byly provedeny potřebné opravy areálu koupaliště, zejména výroba a osazení nových žebříků do bazénů, oprava stěn včetně nátěrů, úprava odtoků a čištění vody v bazénu.

Zpracování projektové dokumentace kanalizace K Háječku, Tlučenské kolonie a ul. Kozinova firmou EGY projekt za cca 90 tis. Kč.

Provedení místních komunikací v ul. Žižkova, Palackého a Máchova s dokončením díla do 9/06 z důvodu zatím neposkytnuté státní dotace.

V souvislosti s nárůstem počtu dětí předškolního věku zřízení další třídy v mateřské škole s polodenním provozem s max. počtem 12 dětí. Stavební úpravy v souladu s požadavky krajské hygieny se týkají rozvodů vody, instalace zařizovacích předmětů, umyvadel, WC, baterií, sprchových koutů, hydrantů, dále obklady, dveře a úpravy nábytku. Drobné stavební práce zajišťuje ve vlastní režii obec v době prázdnin.

Finanční výpomoc tělovýchově na zakoupení travní sekačky na fotbalový stadion ve výši 40 tis. Kč (50% ceny).

Dotaci organizaci JUNÁK Tlučná na rok 2006 ve výši 25 tis. Kč.

Odstoupení fi Interstav Všeruby od výstavby bytových jednotek pod MŠ, do příštího jednání ZO rada připraví nový návrh investora.

Název ulice “Pod Školkou” - jedná se o komunikaci pod MŠ a k budoucím bytovkám (viz předchozí bod).

Připravil Josef Kučera

Plné znění usnesení z 12. zasedání je zveřejněno na úřední desce.

#

#

#

#

Konečné výsledky hlasování celkem: 1. ČSSD 459 hlasů = 35,03%, 2. ODS 456 hl.
- 34,80%, 3. KSČM 180 hl. - 13,74 4. Strana zelených 80 hl. - 6.10 5. KDU-ČSL
53 hl. - 4,04%.

#

Je státní svátek, památný den českého lidu

Den 6. červenec 2006 byl pro občany Tlučné mimořádně slavnostní. Desítky let představitelé obce usilovali o obnovu pomníku Mistru Janovi z Husi, jenž v roce 1415 před církevním koncilem neobhájil své názory na očistu církve a jako zatvrzelý kacíř skončil na planoucí hranici před hradbami říšského města Kostnice.

Pomník byl na stejném místě odhalen již v roce 1919, dle dokladů i žijících pamětníků byla busta poničena a zneuctěna za nacistické okupace, tu pak místní člověk ukryl tak důkladně, že se již nenašla. Každoročně se zde za 1.republiky hovořilo k občanstvu pro posílení ducha českého lidu, těsně před válkou např. řídící učitel Jan Hrubý jako první radní proti radikalizaci a militarizaci sousedů v Německu. Slavnostního znovuodhalení se ujala komise pro občanské záležitosti, předseda Jan Mitrenka přivítal v 10.30 h autora akademického sochaře Břetislava Holakovského a jeho kolegy z kamenosochařství Nečtiny Marcela Stoklasu a Bartoloměje Štěrbu, dále architekta Petra Tauše. U pomníku s vlajkami obce a ČR v krojích hasičském Alena Filipová, junáckém Dušan Basl, sportovním Tomáš Mudra a v plzeňském kroji Lucie Volfová. Příjemný byl počet účastníků mezi nimiž nechyběli zastupitelé, hasiči ve vycházkovém i bývalí tlučenští (pan Jiří Tenk) a nynější (pan Josef Pitr).

Radní mgr. Václav Vlasák hovořil k osobnosti M. Jana Husa a době českého státu za krále Václava IV. , vikář církve lutheránské sboru sv. Petra v Tlučné p. Petr Krákora přispěl svým zamyšlením a modlitbou, nádherně vyzněla píseň “Za pravdou svou...” v podání manželky pana vikáře s vlastním textem, právě k osobnosti M. Jana. Housle p. Jiřího Homolky pak na závěr přednesly nejkrásnější českou melodii. Jen málokdo si asi uvědomil, proč se do Škroupovy skladby rozezvonil Sv. Petr v tlučenské kapli. Nebylo ještě ani 11 hodin.

Josef Kučera

#
#

Novinky v knihovně

BELETRIE

Roberts, Nora - Modrý záliv
Drake, Shannon - Nepřítel
Cartland, Barbara - Pros na kolenou
García Marquez, Gabriel - Kronika ohlášené smrti
Cabot, Meg - Princezna v zácviku
Cornwell, Patricia - Stopa
Proulx, Annie - Zkrocená hora
Hofmann, Corinne - Shledání v Barsaloi - další osudy bílé Masajky
Deveraux, Jude - První dojem
Cookson, Catherine - Patorova dcera
Victor, Cynthia - Na čem nejvíc záleží
Christie, Agatha - Plavý kůň
Birkner-Mahler, Frieda - Dvojité štěstí
Khoury, Raymond - Poslední templář

NAUČNÁ

Kuras, Benjamin - Nebýt Golema
Zámečník, Stanislav - Český odboj a národní povstání v květnu 1945
Weber, František - Pod hákovým křížem II. Pěchota útočí
Krejčíř, Radovan - Radovan Krejčíř
Matragi, Blanka - Blanka Matragi
Bauer, Jan - Co v učebnicích dějepisu nebylo
Clancy, Tom - Zvláštní jednotky
Novák, Tomáš - Jak se domluvit s tchyní

MLÁDEŽ

Štíplová, Ljuba - Skvělé příběhy Čtyřlístku 1976 - 1979
Pohádky - Pohádky o veselých zvířátkách
Benešová, Alena - Pohádky česky i anglicky
Awdry, W. - O mašince Tomášovi 5
Wilson, Jacquelin - Divný dárek
Lanczová, Lenka - Andělé noci

Srdečně zve Vlasta Pospíšilová

 

Druhé setkání hasičů prostřednictvím TZ

Již 1. dubna se mladí hasiči zúčastnili v Úněšově soutěže “O putovní pohár starosty SDH”, která je zařazena do seriálu soutěží o “Pohár rady mládeže”. Sraz účastníků byl v 9.30 hodin u fotbalového hřiště v Úněšově. Soutěžilo se ve 14 disciplínách. Družstvo mladších se z 21 družstev umístilo na 16. a družstvo starších z 29 družstev na 19. místě. Druhá soutěž se konala 22.4. v Manětíně. Družstvo starších bylo 16, mladší na 12. a 17. místě.

Závěrečné kolo hry “Plamen 2005-2006” se konalo ve dnech 27. a 28. května v Mrtníku. Soutěž se konala za nepříznivého počasí. Některá družstva přespávala na místě, ale naše dvě družstva mladých hasičů měla večeři a nocleh v prostorách naší hasičské zbrojnice. V noci i druhý den ráno vydatně pršelo a ještě k tomu byl vyhlášen III. stupeň pohotovosti pro zásahové jednotky.Proto se druhý den naše družstva soutěže již nezúčastnila. V celkovém hodnocení starších družstvo skončilo na 15. místě z 22 přihlášených a mladší obsadilo 14. místo z 19 přihlášených.

Jedním z důležitých úkolů mladých hasičů je plnění odborek. Zde musí formou otázek a odpovědí prokázat svoji znalost v oboru preventisty a kronikáře. V oboru kronikář úspěšně svůj úkol splnil Kamil Křižan a Lukáš Kříž. V oboru preventista získali odznak Ondřej Klečka, Adéla Klausová a Ivana Rolníková.

Družstvo dospělých využilo pozvání z SDH Kožlany a 1.4. se zúčastnilo soutěže “O pohár starosty města”. Z 13 družstev se umístili na 6. místě. 20.5. se ve Zbůchu soutěžilo o postup do okresního kola, které se koná 24.6. na na fotbalovém stadionu v Hadačce. Postup si vybojovalo jak družstvo mužů, které okrskovou soutěž vyhrálo, tak i ženy, které skončili na 3. místě. 

Náš kamarád a dlouholetý moderátor všech hasičských soutěží pan Miloslav Pytlík z SDH Bolevec se dožil 6.6. 60. let. Na oslavu svých narozenin uspořádal 3.6. v Bolevci atraktivní soutěž, na kterou pozval nejlepší soutěžní družstva mužů i žen z okolí. Také naše sportovní družstvo mužů se zúčastnilo a obsadilo v silné konkurenci 6. místo. O týden později 10.6. družstvo mužů zavítalo na pozvání do Chomutova na soutěž o pohár starosty SDH ISŠE Chomutov. Za svůj výkon při soutěži přivezli jak pohár za nejrychlejší požární útok, tak i pohár, který věnoval starosta SDH ISŠE Chomutov Ing. Miloš Holopírek.

Hasiči zvládli i dvoudenní zájezd

Po delší době jsme se rozhodli uspořádat pro naše členy zájezd. Využili jsme nabídky cestovní agentury PRIMA VIA a po domluvě s majitelkou této cestovní agentury p. Helenou Matějkovou jsme 7. a 8. května za krásného počasí navštívili zámek Červená Lhota, provaznické muzeum a po obědě v Jindřichově Hradci krásný místní zámek. Nejznámějším exponátem jsou “Krýzovy jesličky”, které představují největší pohyblivý lidový betlém na světě. K večeru jsme se přesunuli do Bechyně k ubytování. Večeře byla zpestřena dvěma místními hudebníky. Druhý den se uskutečnila prohlídka lázeňského města Bechyně a návštěva hasičského muzea založeného p. Antonínem Zelenkou. Po této prohlídce jsme odjeli do Písku. K nejstarším stavbám v Písku patří zbytky bývalého královského hradu, dominikánský klášter a nejstarší kamenný most v Čechách. Po obědě měli účastníci zájezdu možnost každý podle svých zálib seznámit se s historií města. Došlo i na zmrzlinový pohár a kávu. Z Písku jsme odjížděli v 17 hodin a protože nám počasí vydrželo shodli se všichni účastníci na tom, že to byla zase jedna akce, která se vydařila.

Lubomír Filip

#

Přehled zásahů a školení ZJ

Naše zásahová jednotka byla 7.4. vyslána na požár suché trávy v Máchově ulici a za tři dny jsme likvidovali požár střechy rodinného domu v Kamenném Újezdě. O tom, jaký je postoj některých našich občanů k obecnímu majetku, jsme se přesvědčili 30.4., kdy jsme likvidovali požár plastového kontejneru v Línské ulici. Jednalo se o úmyslné zapálení. Po vydatných deštích jsme 28.5. v Úzké ulici čerpali vodu z garáže a v prostoru za sportovním stadionem Tlučná bylo nutné vyčistit česla, která byla zanesena větvemi a bránila odtoku vody. Protože byla vyhlášena pohotovost, zdržovala se jednotka v prostoru hasičské zbrojnice. 4.6. jsme v Nýřanech v Havířské ulici pomáhali likvidovat požár dřevěné kolny a o dva dny později jsme vyjížděli na požár dřevěné kůlny v Líních. Po návratu od požáru jsme v ulici Lidická odčerpaly znečištěnou vodu ze studny.

V průběhu roku se provádí školení a námětová cvičení, která mají za úkol prověřovat schopnost jednotek. Dne 15.4. od 8.00 hodin proběhlo v naší obci školení zásahových jednotek okrsku Tlučná se zaměřením na obsluhu a údržbu požárních čerpadel, dodávku vody na požářiště a signalizace jednotlivých povelů při dálkové dopravě vody a ostatních zásahů bez použití radiostanice. Školení provedli příslušníci HZS z požární stanice Nýřany. Po skončení teoretické části proběhl praktický nácvik dálkové dopravy vody z přírodního vodního zdroje (Vejprnický potok v těsné blízkosti prodejny drogerie VITO). Hadicové vedení procházelo pod železniční tratí Plzeň-Domažlice směrem k hasičské zbrojnici, kolem bývalého rybníčku a následně ulicí Sulkovská, kde dále pokračovalo po polní cestě směrem na Vejprnice. Zde byla ustavena mobilní požární technika, od které bylo nacvičováno rozvinutí různých bojových vedení, včetně útoku s pěnou. Tohoto cvičení se zúčastnilo 8 sborů, a to Tlučná, Nýřany, Heřmanova Huť, Blatnice, Rochlov, Vejprnice, Přehýšov a Zbůch. Cvičení proběhlo bez velkých problémů a všechny jednotky PO, až na drobné nedostatky, které byly odstraněny přímo na místě byly kladně hodnoceny.

V rámci společné odborné přípravy jednotek HZS a SDH proběhlo 20.4. v 16:30 hodin taktické cvičení jednotek JPO III Tlučná, JPO II Nýřany a HZS PS Nýřany. Cílem tohoto taktického cvičení byl společný zásah při požáru lesního porostu v místní části obce Tlučná nesoucí název “Doubravka” a prověření vydatnosti Vejprnického potoka jako přírodního vodního zdroje. Úkolem naší jednotky bylo zřídit čerpací stanoviště na přírodním vodním zdroji v prostoru pod mostem u prodejny VITO, které bude doplňovat cisterny nasazené na kyvadlové dopravě vody na požářiště. Dalším úkolem pro naše hasiče bylo vytvořit ve spolupráci s výše uvedenými jednotkami hadicové vedení do určeného prostoru s překonáním překážky v podobě železniční vlečky a zřízením dvou útočních proudů určených na likvidaci požáru. Naše CAS 32 - T 815 byla nasazena na dodávku vody na požářiště z prostoru garáží za fotbalovým stadionem TJ Tlučná a byla doplňována další cisternou JPO II Nýřany. Požární vozidlo CAS K 24 L 101 HZS Nýřany bylo ponecháno na místě jako záloha.

Veškeré úkoly kladené na naši jednotku byly splněny a cvičení dopadlo na výtečnou. Naše jednotka opět prokázala svoji dobrou připravenost na řešení mimořádných událostí a schopnost spolupráce s ostatními složkami IZS.

Informace pro veřejnost

SDH Tlučná přijme do svých řad a zvláště do řad zásahové jednotky mladé a zdravé muže ve věku od 17 let.

SDH Tlučná dává do prodeje výsuvný žebřík max. výška 18 metrů, cena dohodou. Informace na č.tel. 377931443 nebo 725046619. Naše internetová adresa SDH Tlučná - www.hasici-tlucna.wz.cz

Připravili Lubomír Filip, Jan Čermák

#

Tlučenský hasič na Hradě …

6. dubna byli vyznamenáni “Zlatým záchranářským křížem” hasiči i policisté, kteří se svým činem podíleli na záchraně lidských životů. Mezi vyznamenanými byl i člen našeho hasičského sboru Robert Kučera. Vyznamenání předával prezident České republiky p. Václav Klaus.

Lubomír Filip

I přes potíže zazněla dechovka u hasičů

Plakáty byly vyvěšeny a zvaly naše občany na sobotu 1.7. do hasičské zbrojnice na koncert dechové hudby “Dupalka”. Bohužel! Ve středu 28.6. ve 21.00 hodin mně zavolal vedoucí kapely pan Jansa, s tím, že pro nemoc nemohou přijet. Stál jsem před rozhodnutím: zrušit pouťovou veselici nebo se pokusit sehnat jinou kapelu. Nechtěl jsem zklamat příznivce dechovky, a proto jsem ve čtvrtek hned v 8.00 hodin s panem Josefem Kučerou navštívil vedoucího hudební agentury pana Vladimíra Vaniše. Na sobotu měl všechny kapely obsazené. Možnost zůstala na neděli. Pan Vaniš okamžitě začal žhavit telefon a jen díky jeho obětavosti se v neděli na pouťové veselici v hasičské zbrojnici objevila “Nýřaňanka” se svým kapelníkem a zpěvákem Jaroslavem Brabencem. Nemohla chybět ani zpěvačka Vlaďka Tolarová. Počasí nám vyšlo a minimálně stovka posluchačů odcházela spokojená a odměňovali účinkující upřímným potleskem. Příští pouťová veselice se bude konat 30.6.2007 a “Nýřaňanka” je již zajištěna.

Také příznivec dechovky Lubomír Filip

Nýřaňanka zahrála dlouhé hasičské sólo a pak šla ochotně pózovat pro TZ.

#
#

Prvomájový pochod Tlučná - Sulkov

Koho to napadlo jít pěšky na Sulkov? Kdo by se takové “dálky” zúčastnil? Na prvomájový pochod posledního dubnového dne vykročila nečekaně čtyřicítka (i se psem) tlučeňáků od DPS okolo salónu přes Draganec, i když to ještě den předtím vypadalo podle předsedkyně Jany Dezortové na odvolání. Ani počasí nás neodradilo a v cíli za necelou hodinku v hospůdce pod hřištěm Sparty Sulkov nás čekala bohatá nabídka občerstvení. A ty ceny!

Na snímku - do čela pelotonu vyráží Bára Monsportová a Líba Klečková sledovány Maří Samuelovou, na druhém snímku pánové Filip, Kobza, Novotný a Volráb, v pozadí děvčata Rappová a Foldová. Třetí snímek byl cenzurován, neboť Pětatřicátníci v podání Járy Krebeše zvedly našince ze židlí.

Zvláštní poděkování patří nečlenům organizace SPCCH, kteří se s námi vydali na cestu, ale hlavně např. Marii Rybnikářové, víme proč. Příště vyrážíme do Úherec či Vochova, choďte každé první úterky v měsíci do hasičárny, domluvíme se!

Josef Kučera

#
#

Pojďte se s námi pobavit

SPCCH - svaz invalidů v Tlučné koná kromě jiných aktivit 1x měsíčně setkání se všemi příznivci dobré zábavy. Zveme vás všechny členy SPCCH i ostatní důchodce, přijďte mezi nás si popovídat a při harmonice si zazpívat. Uvaříme vám dobré kafíčko, naše členky pro vás upečou nějakou dobrotu. Bude se vám mezi námi určitě líbit. Další setkání, v pořadí už třetí, se bude konat 5. září 2006 v 17 hodin v hasičské zbrojnici. Těšíme se na vaši účast a mějte na paměti, že veselá mysl je půl zdraví.

Za výbor SPCCH Jana Dezortová

Mariánské Lázně 2006

Tentokráte třicet členů tlučenské organizace zdravotně postižených absolvovalo ozdravný sedmidenní pobyt v západočeských lázních a opět objevovali nová místa v okolí. Snímky zachycují skupinu na trase od ruského kostela do lunaparku, zpět přes lesní pramen na kolonádu, v popředí Míra Filip, Ruda Šváb. Na dalším seniorky Květa Dvořáková a Aničky Bělohlavá, Havlíčková a Lukášová vydatně snídají, na třetím jsou juniorky Jana, Libuš, Bára a Věra s nestárnoucím Krakonošem. Květnové počasí vyšlo, právě tak jako vždy perfektní jídlo, personál, no příští rok opět?

Josef Kučera

#
#

Naše velká rodina

Když náš předseda komise pro občanské záležitosti Jan Mitrenka prohodil: “Počasí je objednané” a oficiálně tím uzavřel naše poslední sezení před Dětským dnem, všichni jsme si přáli, aby to byla pravda a také jsme věděli, že toto tvrzení je vysloveno s nadsázkou. Každý přece nemůže poručit větru dešti. Rozešli jsme se s tím, že tato akce je dobře připravena.

V neděli 4. června ráno pršelo. V duchu jsem si říkal: “No, tak to se Honzovi opravdu povedlo”. Byla tady ještě jedna varianta, a to ta nejhorší. Vše odvolat a přeložit na další víkend. Nakonec se volalo na mereorologickou stanici a hlášení, že odpoledne se počasí určitě umoudří, nám dávalo naději. Příští týden by se nemuselo povést zajistit tolik atrakcí. Pan starosta Stanislav Volf přesvědčil ostatní, že nic se rušit nebude. Ani netušil, že tím si na sebe šije bič. Počasí se v poledne opravdu umoudřilo a lidé se začali scházet. Nikdo by ráno neřekl, že se jich na hřišti sejde něco kolem dvou tisíc. A tak všichni sledovali nekonečný boj malého hasiče Davida Motla a stříkající hadice s bránící se plechovkou. Své vystoupení šikovných pejsků museli odvolat kynologové, jelikož jejich kolega, který představuje figuranta, si zlomil ruku. Během několika minut odešlo ozvučné zařízení a tím bylo ohroženo i vystoupení skupiny děvčat pod vedením paní Miluše Petrákové a jejich ukázky aerobiku. Pan starosta, který tradičně moderuje celý program, musel neobvykle zvýšit hlas a program se začal upravovat. Páni hasiči hasili silně hořící automobil a jejich ukázka měla neobvykle silnou kulisu. Kluci a tátové obdivovali vojenské obrněné vozidlo, které poskytl k prohlídce pan Miroslav Sládek. Rozběhly se i tradiční soutěže o věcné ceny, které připravily místní organizace tělovýchovy, hasičů, Junáka a myslivosti. Na obloze se objevila dvě ultralehká letadla. I jejich ukázka nadchla přítomné. Čtrnáctiletá pilotka z nedaleké Blatnice a její otec mají krásného koníčka. Sladkostmi, které několika přelety vypustil zkušený pilot z letadla, proměnil na chvilku všechny děti v pasoucí se kobylky. Modeláři dokazovali, že fantastické zážitky s letadly může mít člověk, i když v nich nesedí. Parašutisté byli perfektní i vloni, stejně i letos je obecenstvo vítalo potleskem. Dočkaly se i malé aerobičky, které rytmus mají v těle a úsměv ve tváři. Úplné nadšení vyvolalo vystoupení skupinky indiánů, mezi kterými se objevili Vlastislav Kovařík a Gábina Kucejová.. Ukázky indiánských tanců strhly snad všechny děti, aby se i ony na chvilku staly indiánskými tanečníky a na ploše se rázem utvořil jeden velký tančící kmen. Ke skvělé pohodě přispěli i Bohouš Englmaier jako mistr grilu, zmrzlina od paní Stulíkové a chlazené pivo. Všichni, kdo přiložili ruku k dílu se přesvědčili, že finanční podpora sponzorů byla využita velice efektivně a všem patří velký dík.

Tak mě napadlo, že kdyby se vyhlašoval nejhezčí den Tlučné, měl by tenhle Dětský den hodně šancí být mezi těmi nejhezčími. Ale co vám budu povídat, vždyť jste tam skoro všichni byli. Alespoň někdy jsme taková velká rodina.

Václav Volf

#
#
#

Junácké dění

Oddílová výprava na Křížový vrch

Scházíme se na tlučenském nádraží a posléze nastupujeme do vlaku na Domažlice a zanedlouho vystupujeme v Chotěšově. Tady holkám předávám mapu a seznamuji je s naším dnešním cílem - Křížovým vrchem. Vydáváme se po zelené turistické značce. V lese si dáváme svačinu. Pokračujeme dále po zelené, přichází poslední stoupání a jsme na vrcholu Křížového vrchu. Nachází se zde kostel, jehož opravená věž slouží jako rozhledna. Z věže je vidět Radyně, Plzeň a Stod. Ještě skupinové foto na schodech a zase dolů. Některé z nás nakupují maminkám domů pohledy a jiné upomínkové předměty.

Tak už jsme všechny a vyrážíme hledat nějaké dobré místo na opékání buřtíků. Cestou ještě potkáváme javor a z jeho plodů si děláme nosy. Zanedlouho už ale sedíme pěkně u ohýnku a baštíme opečené buřty a párky. Po obědě hrajeme na schovku. Mezitím se nám do patky chleba zavrtal brouk chrobák lesní, a tak jsme mu ji nechaly. Poté jsme zahladily ohniště a po červené turistické značce jsme vyrazily směrem na Stod. Když dorážíme do Tlučné, schyluje se k dešti, a tak už chvátáme domů.

Miry

#

Exzod 2006

Experimentální závod družin se konal od pátku 5.5 do pondělí 8.5. Od jiných skautských závodů se lišil snad úplně ve všem kromě toho, že se účastnily pouze skauti. Ani naše tlučenské středisko nezahálelo a vyslalo dvě družiny – Varany a Sněženky. Závod už začal dávno před tímto datem. Na schůzkách si obě družiny samy hledaly vlakové spojení na určené sraziště, zajišťovaly mapu, vymýšlelyhry apod.

V pátek jsme vyrazily na dané tábořiště. Na každém sídlily 3 družiny. Společně si večer zahrály nějaké hry a v sobotu dopoledne se vařil oběd, který pak ochutnali a hodnotili všichni ostatní. My, Sněženky jsme vařily guláš a Varani pekli špízy. Poté přišla nejtěžší část závodu. Družiny vyrazily podle své naplánované trasy do Velhartic. Cestou měly navštívit co nejvíce bodovaných míst, např. hrad, mlýn nebo památný strom. Kromě toho plnily různé role, například kadeřník, který česal člena družiny. Zbytek víkendu se nesl ve znamení různých outdoorových soutěží, dovednostních her atd. Vrcholem závodu byla nedělní pouť, kde každá družina měla svou připravenou atrakci, např. autodrom, kolotoč, soutěž v páce nebo hod balonkem s vodou na terč. Pondělní prohlídka hradu Velhartice zakončila celý pobyt. Sice naše obě družiny obsadily jedny z posledních míst, ale to nám nevadilo a plni zážitků a nových dobrodružství jsme se vraceli s úsměvy domů.

Miry

Pouť 2006

Jen co jsme se ohlédli a je za námi čtvrtá Tlučenská pouť. Většina z nás, tak jako vloni a předloni, vyšla tradičně v kruhu své rodiny a alespoň symbolicky prošla několik atrakcí a stánků. Děti určitě utráceli koruny jako o závod, protože v jejich očích nic není nemožné a tátové a dědové nám to všechno zaplatí. A proč ne. Jsou tu prázdniny a většina dětí si za vysvědčení nějakou tu odměnu zaslouží. Dva hezké letní dny se povedly i co se týče počasí. Sluníčko místy sálalo a tak jen škoda, že už se letos na tu naši pouť nevešel nějaký ten stánek navíc, protože pánové pivo, klobása a cukrová vata patří ke každé pouti. A ještě něco. Během mé procházky jsem objevil několik druhů cukrářských výrobků s prošlou dobou spotřeby. Celkem nic tragického. Ale bylo by dobré, aby nám příště na pouti nic nechybělo.

Tlučenská pouť zcela jistě nepatří k těm největším, ale je naše.

Václav Volf

#
#

Pan Jaroslav Netrval sekretář fotbalového oddílu (na snímku) svou oddanost ke sportu nezapře.

#
#

Ze školních lavic

Je tady konec školního roku. Hodnotíme naši práci. Mezi nejzdařilejší akci patřila např. soutìž s velikonoční tématikou. V hodinách výtvarné výchovy “cestovali” žáci po Evropì. Práce byly prùběžně vystavovány na chodbách školy.

Několik ukázek:

#
#

Jak se tanèila “Pátá kurie”

Jakmile zazněly první takty melodie v rytmu valčíku, zaplnil se parket tanečními páry. V okamžiku, kdy hudba začala hrát melodii v pochodovém rytmu, seřadily se taneční páry do pochodového kola - muži vně kola a ženy uvnitř, a to do chvíle, než hudba začala melodii opakovat. Tu se páni ve vnějším kole otočili čelem vzad a pochodovali v protisměru k dámám.

Ve chvíli, kdy hudba dozněla, uchopili muži první z dam, u níž se zastavili a hudba znovu začala hrát valčík k tanci. Na ty tančící, na něž partner nevyšel, protože se kola tanečníkù mužù a žen nepohybovala koordinovaně, nezbylo, než si jít sednout. Pátá kurie se mohla hrát libovolně dlouho, neboť se vše znovu a znovu opakovalo.

Zábavné na ní bylo to, že šlo o volbu náhodnou, takže se běžně stávalo, že spolu tančili partneři věkem velmi rozdílní, nebo si navzájem nesympatičtí či naopak. V tom ale bylo kouzlo zábavy.

Senior

KRONIKA OBCE TLUČNÁ

Na zůstatek uzavřena půjčka na kmenové jmění. V tomto roce se již 95 nezaměstnaných, a to 35 ženatých s 59 dítkami a 60 svobodných. Ti, kteří byli odborově organisováni pobírají podporu podle gentského systému 40 až 100 Kč týdně, ostatní ženatí 20 Kč a svobodní 10 Kč týdně.

Nezaměstnanost rapidně stoupá. V lednu 1932 je 157 nezaměstnaných se 113 dětmi, jen 52 dle gentského systému. Nezaměstnaným rozděleno 4.600 Kč a 94 q brambor.

V únoru již 186 nezaměstnaných z nich 96 ženatých se 104 dětmi, 100 pobírá podporu dle gentského systému 28 až 80 Kč týdně ostatní 20 nebo 10 Kč.

Obec provádí různé práce, štětuje ulice a provádí kanalisaci v obci. 10. června započato s úpravou ulice od čp.22 kolem domku Rudolfa Cipry čp.50 směrem východním k pískovým lomům.

V červenci je 92 nezaměstnaných z toho 43 ženatých se 75 dětmi, 47 je svobodných.

Od prosince 1932 se vybírá z každé vstupenky do divadla, biografu neb taneční zábavy pro nezaměstnané 20 haléřů. Sbírka pro nezaměstnané po obci vynesla 986 Kč a 22 q brambor. Ve škole dostávají děti nezaměstnaných rodičů o přestávce v 10 hod. 1 housku a mléko zdarma. Řídícím učitelem jmenován Václav Česák. Ve škole je 265 žáků.

1933

V roce 1933 je v 7 třídách 279 žáků; náboženské rozvrstvení: římsko kat. 117, českosl. evang.11, českosl. 5, bez vyznání 146. V tomto roce méně zásadoví občané z existenčních důvodů přihlásili se i se svými dítkami zpět do římsko katolické víry.

21. srpna 1933 snesla se nad obcí větrná smršť se silným lijákem, rozlámány u potoka před velkostatkem 2 staré topoly a scházena krytina z mnoha domků hlavně na jižní straně obce. 9. prosince usneseno ob. zastupitelstvem znivelisovati obec, aby se mohlo dokázati, že vrstvy následkem poddolování klesají.

I v tomto roce dostávají děti nezaměstnaných ve škole opřestávce mléko a housku zdarma; ve 4 případech u zvlášť podvyživených dětí dávány 2 porce; na stravování těchto dětí vydáno 3.111,10 Kč. Školní dítky pojištěny místní školní radou proti úrazu.

Na škole působí 4 učitelé, kteří jsou bez nábož. vyznání.

Ve středu 3. ledna 1934 byly na dole “Nelson” v Oseku 2 výbuchy důlního plynu methanu a uhelného prachu. V té době bylo v dole 143 horníků, zachránili se pouze 4. Na povrchu u jámy byli zabiti 3 dělníci. Celkem zahynulo 142 lidí po nichž zůstalo 114 vdov a 191 sirotků.

V pátek 5. ledna 1934 zahájena na dole Krimich II. v Tlučné hladová stávka pod zemí proti snížení mezd. Horníci vytrvali pod zemí asi 40 hodin. Tato stávka vyhrána, mzdy nesníženy, zaručen též generální pardus.

8. června v témže roce byla na dole Krimich II. v Tlučné druhá hladová stávka, trvala asi 32 hodin a byla prohrána; poněvadž učiněno opatření, aby nemohly býti posílány do dolu potraviny. Při první stávce posílali občané horníkům do dolu potraviny i teplou kávu. Po této stávce propuštěno 12 horníků a mzdy sníženy.

1. prosince vzpomenuto ve škole 100 výročí zrození naší státní hymny “Kde domov můj”. Tato píseň poprvé zazněla z jeviště Stavovského divadla v Praze 1.prosince 1834; text složil Jos. Kajetán Tyl, melodii František Škroup.

Ve škole bylo 12 případů záškrtu a veliké množství onemocnění spalničkami.

Při svačinách vydáno dětem nezaměstnaných 1.200 l mléka a 6.241 housek, rozdáno též 20 párů obuvi a 5 párů punčoch.

V tomto roce vysázen třešňový sad v Němčím dole.

V listopadu 1934 provedena úprava přejezdu trati a ulice u domku Al. Kuchynky čp.72, ulice zvýšena a rozšířena, dána též kanalisace.

Zákonem z 19. prosince 1934 prodloužena presenční služba u vojska z 18 měsíců na 2 roky. Příčina tohoto prodloužení jest politický vývoj v Německu. 30. prosince zvolen tajemníkem obce Karel Pelc. Až do této doby vyřizoval veškerou agendu na obci starosta.

V roce 1935 je na zdejší škole 265 žáků, střední školu v Plzni navštěvují 4 žáci a měšťan. školu v Nýřanech 97 žáků.

22. října očkoval MUDr. Fr. Nový ve škole 85 dětí horníků proti záškrtu zdarma a 2 dítky nehorníků si očkování zaplatili á 20 Kč. 50 dětem rozdávají učitelé tablety proti štítné žláze. Dorost Českosl. červeného kříže provedl po obci sbírku zachovalého obnošeného šatstva a prádla. Sebráno 186 kusů, poděleno 40 dětí školního i předškolního věku. Okresní péče o mládež podělila 6 dítek šaty a 7 botami. Z Waltrovy nadace dostalo 11 dětí zimní boty. Svačiny pro 59 dětí nezaměstnaných rodičů stály 2.671,80 Kč.

1. ledna 1935 uspořádána v Lidovém domě Novoroční večeře, které se zúčastnilo přes 400 osob. Členové družstva sebrali mezi sebou vepřové maso ze zabíjaček, husy, kachny, slepice, králíky, kdo co v domácnosti měl, kdo neměl, dal určitý obnos dle své možnosti na tuto akci. Družstvo Lidový dům sledovalo touto akcí propagační obchodní zájem pro svůj podnik.

7. března 1935 na počest 85 narozenin prvního prezidenta Československé republiky Tomáše G. Masaryka usneseno založiti na “Drahách” švestkový sad “Tom. G. Masaryka”, vysazeno 683 stromků.

V dubnu započali členové Sokola upravovati prostranství kde stával kdysi ovčín nad čp.13 na svoje letní cvičiště.

17. srpna 1935 Děl. ochot. spolek v Tlučné uspořádal slavnost “Výlov tlučenského krokodíla”. Přes nepříznivé počasí bylo kolem rybníka mnoho diváků. Podrobný popis této slavnosti v kronice Děl.ochot. spolku v Tlučné.

V září zakoupil sbor dobrovolných hasičů v Tlučné auto a motorovou stříkačku.

25. prosince ustaven spolek majitelů realit, tento spolek měl hájit každého člena, kterému je poškozen domek následkem poddolování.

14. prosince 1935 se vzdal první president T.G. Masaryk svého úřadu. Národním shromážděním zvolen presidentem Dr. Edvard Beneš ze 440 hlasů obdržel 340, 24 hlasů bylo pro protikandidáta Dr. J. Němce a 74 lístků bylo prázdných.

14. července 1936 konáno veřejné cvičení 40 okresu DTJ na cvičišti za “Václavovic”, cvičilo přes 5000 cvičenců, návštěvníků bylo přes 15.000.

7. července 1936 byla převedena těžba z dolu Krimich I. v Nýřanech na důl Krimich II. v Tlučné.

17. října při připravování se do školy byl raněn mrtvicí říd. učitel Václav Česák, 19.října měl pohřeb na zdejší hřbitov. Nad hrobem promluvil okr. školní inspektor Ant. Topinka a za místní školní radu předseda této občan Josef Herian. Tento oblíbený mírný učitel působil na zdejší škole plných 30 roků, od 27. července 1906 do 17 října 1936. I jinak byl činný, hlavně v okrašlovacím spolku v Tlučné.

Z Waltrovy nadace zakoupeno chudým žákům 14 párů bot a 5 párů punčoch.

Psáno v původní mluvě.
Pokračování příště.

Letní fotbalové rozjímání

Pozornost všech příznivců kopané byla sice soustředěna na právě probíhající fotbalové mistrovství světa v Německu, ale současně byl v této době ukončen fotbalový ročník 2005/06 na krajské a okresní úrovni. Jsou známa jména postupujících mužstev i jména těch, kteří se musí minimálně na rok rozloučit se stávajícími soutěžemi a budou hrát o třídu níže.

Z tohoto pohledu byla tlučenská mužstva v klidu. “A” mužstvo v I.A třídě hlavně zásluhou dobrého začátku jarní části soutěže se odpoutalo od spodních pater tabulky a mohlo dohrávat tento ročník v poklidu. 9. místo bylo asi maximem co mohlo mužstvo dokázat. Škoda posledních pěti kol, kdy šel výkon rapidně dolů a k tomu odpovídaly i výsledky těchto utkání. O tom svědčí i divácké návštěvy.

“B” mužstvo zase uteklo hrobníkovi z lopaty a zachránilo OP v hodině dvanácté. Je s podivem, jak dlouho jim tento scénář vychází. Omlazený kolektiv by měl mít větší šanci hrát v poklidu středu tabulky.

Největším zklamáním jsou ovšem výkony dorostu. Nemastná, neslaná hra stačí pouze na spodní příčky tabulky a nějaká snaha z řad samotných hráčů vidět moc není. Tento vývoj s ohledem na doplňování družstev mužů není dobrý a budeme mít v budoucnu asi starosti. Žáci vyhráli svoji skupinu v okresní soutěži a v boji o přeborníka okresu nestačili na vítěze “B” skupiny mužstvo Kralovic. Přesto budou hrát příští soutěžní ročník v krajské soutěži na místo Kralovic, kteří nechtěli postoupit. Už nebudou střílet dvacet branek za zápas, ale budou mít úlohu daleko těžší. Kvalitnější soupeři jim dají více toho fotbalového než mužstva okresní. Právě proto budou muset na sobě tvrdě pracovat, aby v krajské soutěži obstáli.

Minižáci se nevešli do boje o přeborníka okresu, ale v utkáních o pořadí na dalších místech předváděli zlepšenou hru, začali dávat branky, takže příští ročník by mohl být o něčem jiném než ten právě skončený.

Měsíční přestávka bude využita k obnově hrací plochy, budou se měnit kádry hráčů, někdo odejde, jiní musí přijít. Jsou připravena přátelská utkání “A” mužstva, připraveny jsou i losovací aktivy kraje a okresu. Co nevidět se fotbalový kolotoč zase roztočí na plné obrátky a uvidíme co pro mužstva TJ Tlučná přinese, zda bude šťastný či nikoliv.

Krásné prázdniny, hezkou dovolenou přeje všem za fotbalový oddíl TJ Tlučná
sekretář Jaroslav Netrval

Mladí fotbalisté postupují

Žáci TJ Tlučná vyhráli svoji skupinu a o přeborníka okresu se utkali s vítězem druhé skupiny s. Kralovice. První zápas prohráli 2:1 a v odvetném utkání remizovali 1:1, když branky stříleli Katona a Pacanda. Skončili druzí a protože hosté odmítli postup, v krajské soutěži je nahradili naši žáci.

#
#

Foto z posledního utkání B mužstva s Horní Břízou, které domácí vyhráli 2:1.

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera – odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.
Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.