#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Noví občánci do opravené mateřské školy

#
#

Sport v Tlučné na vysoké úrovni

#
#

12. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná konané dne 15. 9. 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

činnost rady obce od 11. zasedání zastupitelstva obce do dnešního jednání

návrh 3. úpravy rozpočtu 2005, příjmy ve výši 42.049.752 Kč, výdaje 43.792.750 Kč, schodek rozpočtu vzniklý profinancováním investičních akcí např. rekonstrukce školy, tělocvičny apod. bude hrazen z přebytku rozpočtů minulých let, kdy byla vytvořena fin. rezerva ve výši 5,6 mil. Kč a kdy bylo uvažováno s možností státní dotace s předpokládanou spoluúčastí obce

přijetí dotace na kanalizační stoku H II od Ministerstva zemědělství ČR (ulice Husova a jihozápadní část obce) a dále postup rady ve věci poskytnutí dotace na kanalizační stoku H II, zajištění TDI a provedení dodavatelskou firmou BP stavby CZ s.r.o. na základě výběrového řízení

žádost obce Pozemkovému fondu ČR na převod pozemků do vlastnictví obce, celkem 13 pozemků

provedení nutných oprav - havárií kanalizací a komunikací ulice Ke Koupališti, V Rybníčkách u čp. 525, Palackého u čp. 97, Lidická u čp. 219

provedení generální opravy dmychadla Čistírny odpadních vod Tlučná ve výši cca 80 tis. Kč s tím, že podíl obce činí cca čtvrtinu nákladů

postup prací na stavbě mateřské školy, školní jídelny a kuchyně a navýšení nákladů na technologickou část a vybavení ve výši cca 270 tis. Kč

dokončení akce “Rekonstrukce podlahy v tělocvičně” s celkovými náklady cca 1,6 mil. Kč

zpracování projektu na kanalizaci ulic K Háječku, Tlučenská kolonie, Kozinova ve výši 51.170,- Kč

odkup zbytkových pozemků ppč. 1257/22 o výměře 319 m2, 1257/26 o výměře 507 m2 od firmy Interstav s.r.o. Všeruby v souvislosti s ukončením výstavby 40 b.j. v lokalitě U Špejcharu za cca 33.040,- Kč

Stanovy a Zakladatelskou smlouvu Mikroregionu “Nýřansko” a vstup do tohoto sdružení obcí. Zároveň ukončení členství v Mikroregionu “Plzeňská západní rozvojová zóna”

provedení oprav chodníku a části komunikace kolem školní jídelny, mateřské školy a tělocvičny cca 240 tis. Kč včetně DPH a provedení opravy veřejného osvětlení za cca 30 tis. Kč včetně DPH

postup rady ve věci zajištění pečovatelské sl užby v naší obci a pověřuje radu dalším jednáním s Krajským úřadem PK ohledně finančního a technického zabezpečení

přijetí sponzorských darů na pořádání Dne Tlučné 7.5.2005

podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV Tlučná, dále na kanalizace ulic K Háječku, Tlučenská kolonie, Kozinova a na další pokračování akce Rekonstrukce a dostavba ZŠ, MŠ Tlučná

Plné znění usnesení z 12. zasedání je zveřejněno na úřední desce.

Vítejte noví občánkové

Ve středu 5. října jsme na obecním úřadu přivítali 12 našich nových občánků. Šest děvčátek a šest chlapečků narozených v roce 2005. Tento slavnostní akt se v letošním roce konal již podruhé, což je potěšitelným dokladem toho, že se v obci Tlučná dbá na výstavbu nových bytů, zvláště pro mladé rodiny.

Příjemnou atmosféru obohatili dojemným vystoupením členové hudebního souboru “Generace” pod vedením p. Václava Volfa. K rodičům promluvil člen rady obecního zastupitelstva mgr. Václav Vlasák. Programu se velmi dobře zhostil člen sboru pro občanské záležitosti mgr. Jiří Plaček. V tuto chvíli velmi hodné dětičky dostaly do vínku památníčky a menší finanční obnosy. Maminky pak kytičku růží. Rodiče do kroniky obce svým podpisem potvrdili řádnou výchovu svých dětí, jak je k tomu vyzval mgr. Vlasák. Vše bylo zdokumentováno pozvaným fotografem.

Jan Mitrenka - předseda KPOZ

#
Petr Hranáč, Eva Hranáčová, Eliška Michálková, Adéla Šupolová, Tereza Mourková, Tomáš Březina, Matěj Basl, Zuzana Kubíková, Jindřich Jílek, Vladimír Kroc, Kristýna Hodlová, Matěj Čermák

Poznámka: Z důvodu platného zákona o ochraně osobních dat není možno konkrétnější údaje zveřejňovat.

Září v Mariánkách

#
#

Jedenáctidenní rekondice OV Svazu postižených civilizačními chorobami se v měsíci září v Mariánských Lázních zúčastnilo několik tlučenských členů. Na snímcích poznáte Janu Rappovou, Jaroslavu Foldovou a Jaroslavu Rybářovou ve výřivce či nýřanské paní Vůchovou a Mráčkovou při hodinovém léčivém pobytu v jeskyni hotelu Krakonoš.

Novinky v knihovně

BELETRIE

Nelson, R. - Vlčí máky
Patterson, J. - Každý třetí den
Plaidy, J. - Vilémova žena
Quick, A. - Poměr s Charlottou
Riches, S. - Frigidní ženy
Roberts, N. - Klíč k vědění
Small, B. - Dcery dračího pána
Stifter, A. - Lesní poutník
Brdečková, T. - Učitel dějepisu
Jarošová, J. - Svatí kacíři
Fieber, M. - 12x vražda
Javořická, V. - Na časy
Kishon, E. - Nejlepší povídky z cest

NAUČNÁ

Jullian, M. Bitva o Britanii
Koláček, J. - Svatý erotik Karel IV
Gentes, L. - Kosmické lety ve starověké Indii
Volný, Z. - Toulky minulostí světa
Plzák, M. - Tušení o lidské duši
Pröttel, M. - Chorvatsko - dovolená s dětmi
Obůrková, E. - Výlety s dětmi
Messner, R. - Duše nezná mezí
Warszewski, R. - Marcahuasi - kolébka bohů
Brier, B. - Vražda Tutanchamona

MLÁDEŽ

Zweig, S. - Rodiče jsou taky lidi
Lancz, L. - Sběratelka polibků
Kampwerth, K. - Tohle zvládneš
McCombie, K. - Alice a Dóóóst dobrý love story
Třpytové ozdoby z korálků
Pravý podzim z přírodních materiálů
101 nejkrásnějších nápadů z přírodních materiálů

Srdečně zve Marie Ježková

Třetí pokračování o hasičské činnosti v naší obci

I během prázdnin pokračovaly hasičské soutěže, kterých se naše družstva zúčastňovala.

13. srpna družstvo mužů a žen přijalo pozvání na soutěž do Kostelce, kde se konal již IV. ročník k 650. výročí obce. Muži se na této soutěži umístili na druhém místě a ženy na místě čtvrtém. Další soutěž se konala ve Zbůchu. V soutěži z názvem Zbůšská osma získaly ženy první místo a muži obsadili místo čtvrté. Tato soutěž se konala 20. srpna.

Na soutěž do Nové Vsi “Novoveský pouťový pohár” jelo družstvo mužů obhajovat putovní pohár z loňského roku. Muži obsadili 1. místo a putovní pohár zůstane i pro tento rok v naší sbírce. Ženy se na této soutěži umístily druhé. Ve stejný den 27. srpna jsme využili pozvání od hasičů z Rochlova. V rámci oslav 60. výročí založení hasičského sboru v Rochlově jsme zde předvedli ukázku položení lehké pěny, kterou za hezkého počasí přivítaly zvláště přítomné děti. Své želízko v ohni jsme měli i při mistrovství ČR - v dorostenecké kategorii, které se konalo v Plzni. Veronika Votrubová v soutěži jednotlivců získala 3. místo.

Také mladí hasiči po prázdninách zahájili svoji činnost. Jejich schůzky jsou v pondělí a čtvrtek pro starší, v úterý a pátek pro mladší. Veškeré informace získáte u vedoucí p. Aleny Filipové nebo u p. Marcely Špachmannové. Někteří hasiči si již vyzkoušeli svoji rychlost při běhu, který se konal 11.9. na fotbalovém hřišti. Péťa Špachmann získal druhé místo ve své kategorii a Pavel Chudáček skončil na třetím místě.

#
#
#
#
#

Důležitá soutěž pro náš sbor se konala 17. září. Tento den proběhl již VII. ročník “Memoriálu Rudolfa Homolky”. Soutěž, která je určena pro pětičlenná družstva mužů byla zahájena ve 13 hodin příjezdem prvních soutěžících. Zúčastnilo se celkem 9 družstev. Prvním úkolem soutěžících byly testy z pravidel silničního provozu a testy z oboru PO. Nechyběla ani technická prohlídla vozidel.

V 15 hodin byl start odpolední štafety, která proběhla za objektem hasičské zbrojnice a byla první zkouškou připravenosti zúčastněných družstev. Nejlépe si vedlo domácí družstvo, které časem 302,74 vteřin si zajistilo prvenství v této disciplíně a získalo tak první ocenění. Po skončení první části soutěže následovalo poučení rozhodčích, kteří rozhodovali na jednotlivých částech noční soutěže.

Zahájení večerní části byla přítomna dcera Rudolfa Homolky paní Vlasta Jarošová a syn pan Ladislav Homolka a čestný velitel sboru a starosta obce Tlučná pan Stanislav Volf. Po úvodním slovu starosty SDH Josefa Filipa a starosty Stanislava Volfa byla odvezena kytice tradičně ke hrobu Rudolfa Homolky.

Noční část soutěže, tak trochu “noční můra” některých okolních sborů, které se proto raději hasičského turnaje nezúčastňují, začala ve 20.15 hodin. Prvním úkolem, který družstva plnila, byla rychlost ustrojení. Po kontrole mužstvo nastoupilo do hasičského vozidla a vyjelo na soutěžní trasu dlouhou 22 km. Ta vedla z Tlučné do Nýřan, Kamenného Újezda, Úlic, Líní a zpět do Tlučné. Řezání dřeva pilou “KAPR”, vázání uzlů, požární útok se džberovou stříkačkou, znalost věcných prostředků, zkouška znalosti hasičských signálů, znalost zdravovědy, požární útok s těžkou pěnou, přesun družstva po vodní nádrži, klasický požární útok a jedna technická disciplína, kde se jednalo o výměnu žárovek a pneumatiky na přistaveném přívěsu, to byly úkoly, které museli kluci splnit co nejlépe. Na trať byly zařazeny dvě tajné disciplíny, takže jejich zadání se družstva dozvěděla až na místě určení. Celkově si nejlépe vedlo naše družstvo, na druhém místě skončilo družstvo z Nýřan, na třetím hasiči z Kožlan, čtvrté byly Pňovany, páté Staré Sedlo, šesté místo obsadila Horní Bříza, sedmé Líně, osmý Rochlov a na devátém místě skončili hasiči z Holýšova. Všechna družstva byla odměněna věcnými cenami. Zde bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli tyto ceny zajistit.

#
#

Další soutěž čekala naše družstvo 24.9. Od 13 hodin se konal již třetí ročník požárních družstev “Memoriál Václava Kličky a Pavla Egermayera” v Nýřanech. Soutěž se konala v prostoru areálu koupaliště v nýřanském lesoparku Mexiko. O putovní pohár starosty Města Nýřan soutěžilo devět šestičlenných družstev. Nejlepší čas a tím i první místo získalo naše družstvo. Na druhém místě skončila Horní Bříza, třetí Nýřany.

V letošním roce jsem naše občany ještě neinformoval o mimořádných událostech. Do vydání tohoto zpravodaje jich bylo od 1. ledna celkem 15. 

5. dubna naše jednotka vyjížděla do sídliště, kde u garáží likvidovali požár suché trávy a náletových stromků. Další výjezd byl 8.4. V katastrálním území Nýřany-Pankrác bylo nutné likvidovat požár vily. K další mimořádné události vyjížděla jednotka 13.5. ve 23.45 hodin. Bylo nutné zlikvidovat požár stodoly v katastrálním území obce Bděněves. Na žádost OÚ bylo 19.5. provedeno vyčištění kanalizace v objektu mateřské školky. 2.6. jsme likvidovali požár suché trávy v ulici Palackého v Tlučné a požár kontejneru na Hlavní ul. 24.7. Za dva dny ve 23.55 hodin bylo nutné vyjet k požáru černé skládky ve “Francově lomu”. 1.7. byla vyčištěna kanalizační propust v Sulkovské ulici. Dne 2.8. vyjela jednotka na žádost správce sportovního stadionu p. Diviše na technickou pomoc při kropení fotbalového hřiště. 16.8. jsme byli přivoláni k likvidaci sršního hnízda v ul. “K Háječku”. Dne 21.8. vyjela jednotka do Nýřan k následkům živelné pohromy v ulici “Pod Komůrkou”. Jednalo se o zatopený sklep rodinného domu. Další likvidace sršního hnízda byla provedena 28.8. v rodinném domu čp. 157. Na požár suché trávy jsme byli vysláni krajským dispečerem 2.9. na 94 km dálnice Plzeň - Rozvadov. Jednalo se o planý poplach. Na žádost hajného p. Hauera jsme likvidovali také 2.9. požár lesa v k.ú. Tlučná. K dalšímu požáru byla jednotka vyslána 8.9. krajským dispečerem do k.ú. Líně. Jednalo se o přístavek firmy Fa. Flop dopravní značení. Na příkaz velitele zásahu byla naše jednotka ponechaná v záloze a podílela se na rozebírání ohořelé konstrukce budovy. Po likvidaci byla jednotka poslána zpět na základnu do Tlučné. V rámci dobré spolupráce s ASPV TJ Tlučná jsme 11.9. asistovali při již 24. ročníku přespolního běhu. Naším úkolem bylo zajistit rádiové spojení na trase při hlavním běhu, který vedl po lesních cestách.

V rámci spolupráce zásahových jednotek v okrsku Tlučná bylo provedeno taktické cvičení 3.9. na objekt areálu Š+L Drůbežárny Vejprnice. Cvičení se zúčastnilo 12 sborů. Cílem cvičení byla součinnost jednotek při větším požáru v zemědělském provozu, nácvik dálkové dopravy vody, nácvik záchrany osob ze zakouřených prostor a poskytování první pomoci při zranění při požáru. V neposlední řadě se jednalo o zjištění vydatnosti vodního zdroje určeného pro hašení v obci Vejprnice.

Hasičská vzájemná pojištovna, a.s., nabízí pro Váš klid a bezpečí:

Pojištění domácnosti, pojištění rodinného domu, pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života, pojištění odpovědnosti za škody z vlastnictví nemovitosti atd.


Další informace obdržíte na zákaznické lince v Hasičské zbrojnici v Tlučné nebo u zástupce HVP p. Aleny Foldové, tel. 377 270 333, mobil 728 637 413. 

Závěrem svého příspěvku bych chtěl upozornit na nebezpečí při vypalování trávy. Zvláště při větším větru hrozí rychlé rozšíření ohně a následná nezvladatelnost této činnosti. Dbejte na bezpečnost nejen svou, ale i bezpečnost svého okolí. Na příští shledání se těší hasiči.

#
#
#

významná jubilea

Marie Walterová

Zdeněk Racek

90 let

Z kroniky komise pro občanské záležitosti

Životní jubileum 90 let oslavili v srpnu letošního roku náš spoluobčan pan Zdeněk Racek a v září paní Marie Walterová. Navštívit je přišli s malými dárky členové komise pro občanské záležitosti obecního úřadu paní Jarmila Boublíková a pan Jan Mitrenka. S oslavenci se hezky vyprávělo o jejich životě při plné duševní svěžesti. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hlavně zdraví a spokojenost do dalších let.

Redakce

Letní tábor 2005 Rozněvice 9.7. - 23.7.

#
#

Už je to tak - prázdniny utekly jako voda a nám nezbývá nic jiného, než na ty příjemné zážitky z nich jen vzpomínat. Věřím, že ty táborové budou jedny z nejkrásnějších. Vždyť komu se dnes podaří strávit čtrnáct dní v dávném egyptském městě Veset, stát se jeho statečnými ochránci a nakonec najít poklad ukrytý v pyramidě? Ale hezky po pořádku. Vše začalo 9.7. na parkovišti za kapličkou u nás v Tlučné. Měli jsme odjet na normální skautský tábor. Ale ještě téhož večera jsme se pomalinku začali připravovat na návrat o několik tisíc let zpět. Pyramida a Sfinga, na jejich stavbě se podílela většina táborníků, již napověděly, kde se o letošním táboře ocitneme. Poklidný život v městečku a první pokus o získání pokladu z pyramidy však znenadání narušila zlá a chamtivá mumie. A jako vždy za vše mohli barbaři. Kupodivu letos byli nějací hodní a přislíbili nám pomoc při ochraně tábora před zlobou mumie. Nebyli ani jediní, kdo nad námi držel ochrannou ruku - pomáhali nám i samotní bohové. A to nejen s ochranou před nebezpečím, ale i s plněním všemožných úkolů, nutných k získání 12 artefaktů. S jejich pomocí jsme totiž měli naději, že mumii porazíme a poklad tak bude náš. A jednoduché ty úkoly opravdu nebyly. Přejít říši mrtvých bez vydání jediné hlásky, najít nákres magického oka, ukrytého kdesi v horách, získat kůži na výrobu nátepníku pro bohyni lovu dobytím pevnosti barbarů, vyrobit kouzelnou hůl pro kněze, najít a získat posvátného brouka Skarabea. Také bylo třeba domluvit se s bratry, z nichž jeden byl hluchý a druhý trpěl bolestí hlavy, objevit starodávné destičky, které již po staletí hledal bůh písma, obveselit smutnou bohyni radosti i sebrat veškerou odvahu a za tmy dojít tajemnou cestičkou pro noční kvítí. To a mnoho dalšího bylo nutno k pokoření moci mumie. Však se jí to moc nelíbilo a několikrát se nás pokusila zastrašit. Její moc střídavě slábla a sílila podle toho, jaký byl v městečku nepořádek, či jak se k sobě chovali samotní Egypťané. Nakonec jsme ji ale přece jen společnými silami přemohli a poklad jsme získali. I přesto, že nám ze začátku počasí moc nepřálo, celých 14 dní nám spolu bylo moc fajn. Mezi hledáním artefaktů se našly chvilky pro čtyři táboráky, několik turnajů v softbale, velký fotbalový turnaj, nacvičování záchrany zraněných i pro malé prázdninové učení. Jen předměty nebyly jak ve škole, táboření, šifrování, povídání o lesní zvěři, o ekologii a mnoha dalších. Samozřejmě nechybělo dobré jídlo a také chvilka pro psaní dopisů se vždy našla, i když rodičům to tak někdy možná nepřišlo. A jestli se chcete dozvědět více, zeptejte se Světlušek, Vlčat nebo skautů a skautek, ty se s vámi o své zážitky jistě rádi podělí.

Pinďa

PODZIM - DOBA SPOLEČNÝCH HONŮ

S přicházejícím podzimem pomalu nastává doba honů. Hon je lov společný, a proto musí být velmi dobře zorganizován. Především jde o bezpečnost, právě proto chci nemysliveckou veřejnost seznámit se způsoby společných honů a jejich organizací a rozptýlit tak obavy ze skupinky myslivců běhajících po lese a střílejících na vše, co se pohne.

Každý hon musí být naplánován s ohledem na lovenou zvěř a bezpečnost. Místo, tedy část lesa, kde bude hon probíhat, nazýváme leč. Těch je vždy několik. Velikost závisí na počtu střelců, honců a psů. Podle druhu lovení zvěře rozeznáváme hony zaječí, bažantí, kachní a podle prostředí lesní, polní a vodní. Pro každý hon se musí stanovit vedoucí honu, vedoucí střelců a vedoucí honců. Před zahájením honu se účastníci seznámí se signály, které budou během honu používány. Signály se troubí na malou trubku, povelku nebo borlici. Střelec se musí na přiděleném stanovišti chovat ukázněně, nesmí střílet na zvěř, která je blíže k sousedovi, nesmí přecházet a opouštět vykázané stanoviště, neboť tím zrazuje zvěř nejen sobě, ale i sousedům a vystavuje sebe i sousedy nebezpečí postřelení.

Pravidla společných honů vycházejí z letité tradice. Postavení honce, střelce i psa, také směr a výška střelby jsou pevně dány a musí být dodržovány nejen z úcty k tradici, ale především pro zajištění bezpečí účastníků honu, ale i návštěvníků lesa. Není tedy důvod, proč se netěšit z krás přírody i v nadcházející lovecké sezóně.

Lenka Václavová

Jak se v Tlučné žilo a jak se časy mění

Byla to taková doba, že kromě pravidelného příjmu zaměstnaných mužů přišla vhod každá koruna navíc do rodinného rozpočtu nebo každá koruna z něj ušetřená.

# 

Kromě šachty, panského dvora a pomocné práce u sedláků v obci mnoho příležitostí k výdělku nebylo. Na šachtě pracovaly ženy hlavně “na prádle”, v panském dvoře při dojení a poklízení dobytka, u sedláků při pomocných pracech a ve žních při sklizni obilí a brambor a to buď za peníze, ale častěji za naturálie.

Při stavbě obecňáků byla přechodně práce jen pro několik velmi statných žen při nošení cihel a malty v putnách zedníkům k ruce, v nýřanské Zieglerce pracovala při výrobě munice asi desítka žen z Tlučné, zatímco muži pracovali většinou na šachtě, ve Škodovce a menší počet ve vochovské drátovně a jinde.

Živnostníci byli v obci téměř ve všech profesích, snad kromě sklenáře. Obchod mělo pět řezníků, dva mlékaři, pokrývač, švec, čtyři pekaři, tři holiči, asi dvě švadleny, kovář a podkovář, obchod s uhlím, klempíř a instalatér, tři truhláři, kolář, asi dva mandly, dva zahradníci a dva malíři pokojů.

Kromě tří prodejen ZKD byly v obci 4 koloniály se smíšeným zbožím, dva dřevěné kiosky se smíšeným zbožím a trafika v kiosku. Domácí výroba - pletení svetrů - byla jediná. Dále byla v obci drogerie s papírnictvím a prodejem benzinu s ruční pumpou před prodejnou, tři krejčovské živnosti, tři autodopravci převážně rozvážející vytěžené uhlí a písky, z nichž jeden svážel mléko a prováděl stěhování, jedna osobní autodoprava a cihelna na Kroužkách byla rodinný podnik. O hostincích již ve Zpravodaji řeč byla. Sadařilo se většinou pro vlastní potřebu, kromě pronajímané švestkovny na Drahách a třešňové aleje u Krimichu.

Účelem tohoto výčtu není podání přehledu o aktivitách tlučenských občanů, navíc nemusí být přesný a úplný, jeho cílem je napomoci k vytvoření představy i o tom, jak málo možností se ženám v domácnosti naskýtalo k vyhledání práce za odměnu, aby mohly přispět do rodinného rozpočtu.

Nezbývalo tudíž než pěstovat domácí zvířectvo: kozy kvůli mléku, slepice kvůli vejcím, husy a králíky kvůli masu - peří a kožkám.

K obživě domácích zvířat pak bylo třeba obstarat krmení, takže se po sklizni obilí chodilo na klásky, po sklizni brambor - pokud to sedlák dovolil, se chodilo pokopávat brambory, sekat trávu po mezích a na pronajatých lukách sušit seno pro zimní krmení.

Do lesa se v hojném počtu chodilo s nůší na chrastí, šišky a spadané větve. V té době byly lesy v okolí Tlučné čistější než udržované městské parky. Dokonce aby se dřeva dostalo na všechny potřebné občany, nechávali si mnozí u místního kováře vykovat háček, který nasazen a upevněn na dlouhém bidle sloužil ke strhávání suchých větví se stromů. Před hajným se však toto nářadí muselo skrývat, neradi trpěli jeho používání.

V polích na Kamenici se prováděl sběr hnědých křemenů pro továrnu, která je vykupovala, paběrkovalo se uhlí na odvalu šachty, a to i přes výslovný zákaz, neboť to byla činnost životu nebezpečná, sbíraly se lesní plody a odvážely do Plzně k prodeji, několik žen dokonce prodávalo po plzeňských domácnostech jemný bílý písek na nádobí, vyhrabaný v ložiscích kaolinových lomů u Dragance.

S povděkem byly na konci roku přijímány výplaty dividend od ZKD za celoroční nákupy, vypočítávané podle sečtených cen nákupů doložených paragony nalepenými na arších

Tyto halířové, v lepším případě korunové zisky dokazují, jak musela naprostá většina občanů hospodařit, jak lidé skromně žili s úctou k jakýmkoliv hodnotám, haléřům a korunám. Jaký je to rozdíl proti dnešku, kdy jsme zaplavováni zprávami o milionových zlodějích a tunelářích především z řad osob, které mají na pořádek a právo dohlížet. Kdyby se utínaly zlodějům ruce, mnoho tzv. celebrit by nepotřebovalo mít u fraku rukávy! Místo sebe však mrzačí mysl poctivých a normálně žijících lidí.

Proto jsem rád, že jsem tenkrát žil.

Senior

#

 

KRONIKA OBCE TLUČNÁ

Od nepaměti byly v obci čtyři malé rybníčky, a to na návsi u čp.22, pod ním menší skoro jenom louže, který sahal do poloviny dnešní vozovky, Kuchynkojc zvaný u čp.72, Krupičkojc rybníček, kde dnes stojí čp.137 a čp.141 a čtvrtý rybníček před ovčínem v ohybu silnice, která vede do Lín před čp.176. Cesta do Myslinky a Lín byla též jen hluboká strouha. Že byly tehdejší spojovací cesty s jinými obcemi pouhými strouhami dá se vysvětliti tím, že veškerá dešťová voda z polí šla těmito cestami a za několik století je vymlela. V roce 1909 silnice do Vochova dohotovena. Většina občanů Tlucné do této doby pracovala na uhelných dolech: Krimichu v Nýřanech a na Sulkově, menšina ve Škodovce v Plzni, tito chodili do práce pěšky. V této době mělo pouze 5 mladých dělníků jízdní kola na nichž jezdilo do zaměstnání. Pracovalo se v továrnách 12 hodin denně s 1,5 hodinovou polední přestávkou, v dolech 9 hodin bez polední přestávky.

24. ledna 1909 koupila obec rodinný domek učitele Jos. Hornsteinera čp.113, který po úpravě bude použit k vyučování poboček IV. a V. třídy. Zahrada bude upravena na školní cvičiště.

9. září 1909 založen v obci Dělnický ochotnický spolek, který vyvíjel kulturní činnost. V březnu 1909 pronajal kníže Lobkovic svoje velkostatky v Tlucné a ve Vejprnicích. Velkostatek v Tlucné najal hospodář Frant. Krauz z Ejpovic, Vejprnice hospodář Václ. Krupička. Ve škole je 320 žáků.

V roce 1910 je v 5 třídách 328 žáků. 20leté trvání školy důstojně oslaveno na škole i celou veřejností. V obci založena tělocvičná jednota Sokol jako odbočka vejprnického Sokola. V tomto roce založena v Tlucné obecní veřejná knihovna, knihovníkem zvolen uč. Vilém Valenta. Knihy do této knihovny darovaly tyto spolky: místní skupina horníků, Sbor dobrovolných hasičů a Národní jednota Pošumavská a též někteří občané po několika svazcích.

V srpnu 1910 uspořádala Národní jednota Pošumavská za účasti všech spolků v Tlucné velkou národní slavnost v lese nad vochovskou silnicí. Čistý výnos byl určen na postavení české školy v Línech, odvedeno tomuto účelu přes 2.000 korun. Na této slavnosti uvedl Děl.ochot.spolek v Tlucné historický výjev Husité před Nymburkem.

Při sčítání lidu v r. 1910 bylo v obci 1605 lidí, za 10 let přibylo 240 lidí. Náboženské rozvrstvení 1589 římsko-katolíků, 1 protestant, 5 židů a 10 bez vyznání.

Vejprnice i s osadou Nová Hospoda 2472 obyvatel, Křimice 1449 obyvatel, Vochov 565 obyvatel, Sulkov 1875 obyvatel. Čechy 6.773.547 obyvatel, za 10 let přibylo v Čechách 445.247 obyvatel. V této době bylo v Tlucné asi 130 čp. Je otázka kam se těchto 1.605 lidí vešlo, tehdy však měla každá rodina pouze 1 světnici ale průměrně 6-7 dětí. Nebyly ani zvláštní výjimky 10-12 dětí a byt o 2 místnostech byl výjimkou. V roce 1910 založen v obci záložní spolek ”Kampelička”, který má velkou zásluhou na stavebním ruchu v obci; poskytoval členům úvěr na stavbu rodinných domků za solidních podmínek. V tomto roce započato se stavbou silnice do Lín, přes potok postaven most, dány silné traversy a přes ně dvojitě žulové desky. V prostřed hráze postaven druhý most betonový, pod ním zhotoven jez, který však udělán nízký a tím vodní hladina v rybníce snížena. Tak velké úpravy, které se provedly v obci od r.1908-1911 je přičiněním pokrokových lidí, kteří jak v obcích, tak i na okrese Plzeň dostali v r. 1905 a r. 1908 zastoupení v těchto samosprávných institucích.

V r. 1911 dokončena stavba silnice do Lín. Ve škole je 347 žáků.

V roce 1912 navštěvuje zdejší školu 337 žáků, 11 hochů chodí do střední školy v Plzni. V tomto roce docíleno, že byla v obci zřízena zastávka všech osobních vlaků. Se zřízením zastávky dostala obec i jednu malou změnu, a to háček nad ”c”. Od této doby se obec nazývá Tlučná, toto se stalo zásluhou Jos. Kostince, archiváře krajského města Plzně. V kraji Plzeň byly dvě obce Tlucná a to naše obec a druhá na Kralovicku. Při určitém označení byla naše obec Tlucná Křimická a druhá Tlucná Kralovická. Čekárna na zastávce však postavena nebyla, takže lidé v mrazu i dešti stáli na volném prostranství. Nynější čekárny se občané dočkali až v r. 1946.

V této době v r. 1912 pracuje ve Škodovce již mnoho dělníků. V tomto roce zakoupilo konzumní družstvo ”Volnost” sousední statek čp.2 a zřídilo vyhovující prodejnu a skladiště, též postavena pekárna, tím se stává družstvem konsumním a výrobním. Otevřeny filiálky ve Vejprnicích a Línech.

V roce 1913 je v 5 třídách zdejší školy 318 žáků. V roce 1914 otevřeny v nově upravené budově čp.113 2 pobočky IV. a V. třídy, též pokoj pro učitele a pokoj pro školníka. Všech žáků ve třídách je 322. Z podnětu strany sociálně demokratické sešli se zástupci všech spolků v Tlučné a usneseno poděliti všechny žáky učebnicemi a pomůckami zdarma. Obnos na tento účel obnáší 1080 K., na darech získáno 745,78 K., ostatní doplatí obecní úřad. Též usneseno, by čistý výnos ze všech zábavných akcí pořádaných do konce roku byl věnován škole.

28. června 1914 byl spáchán atentát na následníka trůnu arciknížete Ferdinanda d’Este v Sarajevu. Od tohoto dne se stahoval válečný mrak nad Evropou. V sobotu 18. července 1914 kolem 17 hodiny uhodil blesk do stodol velkostatku čp.4 a tyto zapálil; při tomto velkém požáru nastala velká panika. Veškerý skot v počtu nejméně 80 kusů a asi 16 koní vyváděny v silném dešti a hromobití do zahrady u hospodářství čp.8.

V té době se konalo též dětské představení v hostinci u Jungů čp.84. Poněvadž nebylo vyloučeno, že se může požár přenésti na sousední statek čp.3 a tím i na čp.84 proto vyváděny byly děti pořadateli a dospělými přítomnými občany do této nepohody, kde již na ně čekali rodiče nebo známí.

Děti, pro něž dosud nikdo nepřišel, byly převedeny do protější novostavby hostince čp.54. Díky rozšafnosti občanů nepřišel nikdo k úrazu. Požár byl lokalisován pouze na tyto stodoly, které úplně vyhořely.

V něděli 26. července vypukla I. světová válka, veškeří muži do 42 let narukovali.

Popisovati průběh války nemohu, ale doporučuji přečísti knihu od Jana Morávka: ”Špatný voják”, která popisuje frontu proti Srbsku a knihu od Karla Nového ”Železný kruh”, která seznámí čtenáře s frontou proti Rusku.

Učitel Vilém Volenka t. č. knihovník narukoval jako záložní důstojník a knihovna uzavřena.

V roce 1915 je na místní škole 333 žáků. Pro nedostatek učitelů zavedeno dopolední a odpolední vyučování. V r. 1916 bylo 352 žáků ve třídách.

Začala se projevovati podvýživa dětí, nebyl zájem o učení, což bylo důsledkem toho, že děti musely vypomáhati v domácnosti a sháněti obživu. Říše Rakousko-Uherská začala míti nedostatek, trochu dlouho zavedeny poukázky na potraviny: ”chlebenky” ”cukřenky”, ”tučenky” a ”mýdlenky” na mýdlo. V tomto roce vypsána již III. válečná půjčka, na kterou se sešlo v obci 5.900 K. Dal, kdo opravdu musel. Provedena ”Vlastenecká válečná sbírka kovů”, sbírány měděné peníze, bronzové hmoždíře, v kterých se tehdy tlouklo koření, zvony z kostelů i naší kapličky, zkrátka všechno, co svítilo.

Psáno v původní mluvě.
Pokračování příště.

 

Lesní kros - tlučenská tradice

V neděli 11. září 2005 se konal “Lesní kros” v Tlučné

Již po 24. se běželo v Tlučné po lesních cestách v tradičním běhu dospělých a na stadionu TJ soutěžily děti. Muži soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích na 10 kilometrové trati a ženy ve dvou na 4,5 kilometrech. Za velmi přiznivého počasí vyběhlo 31 závodníků a 5 závodnic. I když letošního závodu se nezúčastnilo tradiční množství diváků jako obvykle, průběh závodu byl zajímavě dramatický, kde se ve vedení střídali favoriti závodu.

V hlavní kategorii mužů zvítězil český reprezentant v duatlonu Daniel Fekl z Dukly Praha časem 0:33.32,0 hodin. V závodě žen pak Martina Janoušková z LK Škoda Plzeň časem 0:18.16,0.

Děti běhaly na travnatých tratích stadionu od 50 do 1000 metrů. Dramatické soutěžení v sedmi věkových kategoriích dívek a chlapců bylo plně obsazené se 119 závodníky. Nechyběly v tvrdém boji těch nejmenších ani pády, provázené hlasitým pláčem.

Organizačně až na výpadky rozhlasové aparatury dobře zvládnutý sportovní podnik zásluhou hlavního pořadatele jako vždy pana Miroslava Faita, rozhodčích Atlet clubu Nýřany a dalších, kteří byli nápomocni jak v přípravě, tak přímo v místě konání.

Zvláštní poděkování patří sponzorům, bez kterých není možno tento závod pořádat. Záštitu nad akcí převzal Obecní úřad v Tlučné. Počet dvacet devět sponzorů svědčí o zájmu a podpoře tohoto již velmi známého závodu v České republice. Hlavní údaje a výsledky včetně sponzorů jsou uvedeny v propagačních materiálech a veřejných vývěskách.

Podával se také tradičně guláš a bohatá byla na závěr tombola, předávání cen za účasti starosty obce pana Stanislava Volfa.

Nad akcí se zamyslel předseda komise pro občanské záležitosti

Jan Mitrenka.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

 

Tlučenští kynologové pořadateli
ve Vochově

Zhodnotit svého psa v poslušnosti, stopování a obraně přišlo do Vochova 10. a 11. září 2005 na šedesát rotvajlerů z Čech, Slovenska, Polska, Německa. Pořadatelé z tlučenské ZO připravili řadu pohárů pro klubového šampiona, vítěze třídy, nejlepšího psa a fenu. Poděkování sklidili sponzoři a Obecní úřady Tlučná, Vejprnice a Vochov.

Také tlučenští kynologové slavili úspěchy

#

Ten největší oslavil Miloš Lukáš se svým psem Quido Holubí dům. Vyhrál celkovou výstavu a stal se Klubovým vítězem pro rok 2005 (na snímku).

Též 1. místo, ve třídě mladých - feny mezi silnou konkurencí obsadil Jiří Janoušek s fenou Einie z Koralky.

Hynek Procházka se svým psem Vašon Holubí dům obsadil pěkné 2. místo, ale celkově jeho chovatelská stanice Holubí dům, jak už po dlouhá léta, opět zvítězila.

2. místo ve své třídě obsadil náš člen Jaromír Šnajdr se psem Uro Holubí dům. Naše členka Jana Hrabětová s fenou Roxi Holubí dům ve třídě vítězů obsadila hezké 2. místo. Martinu Havalcovi uniklo vítězství o vlásek a se psem Lord Holubí dům ve třídě pracovní skončil na 2. místě.

Gratulujeme

#

 

Rozehrán nový fotbalový ročník

Prázdniny utekly jako voda a fotbalové soutěže na všech úrovních probíhají plným tempem. Soutěžní ročník 2005/06 má za sebou téměř polovinu podzimní části. První kola mají za sebou minižáci, starší žáci i dorostenci.

Největší pozornost je ovšem upřena na družstva mužů. “B” mužstvo pod vedením V. Heise začalo oproti minulým letům v lepší pohodě. Doma hráli tři utkání a získali plný počet bodů. Na hřištích soupeřů ovšem ještě nebodovali, ale střed tabulky je nadějné umístění a při lepší střelecké produktivitě není vyloučen ani úspěch na cizích hřištích.

“A” mužsto prošlo v letní přestávce velkou výměnou hráčského kádru. Na Karlov odešel Horník, do Vejprnic se vrátil Křen, s aktivní činností skončil Kovařík. Hráčský kádr už v minulém soutěžním ročníku byl velice úzký a po těchto odchodech jej bylo nutné doplnit. V dorostu není téměř nikdo, kdo by přicházel v úvahu (z osmi, kteří opustili dorost mají zájem hrát s bídou dva). Nezbývalo nic jiného, než hledat po okolních klubech. Z Doubravky se vrátil Šafránek a na hostování jsme získali brankáře Mudru a do pole hráče Němce a Tylla. Příprava hlavně na začátku byla ovlivněna nízkou účastí hráčů, přesto přípravná utkání se silnými soupeři vyšla nad očekávání dobře.

S nadějí jsme proto očekávali, jak dopadne vstup do soutěže I. A třídy. Zatím po odehrání 7. kola (17.9.05) spokojeni být nemůžeme. Pouze jedno vítězství, tři nerozhodné zápasy a tři těžké porážky, představují zisk pouhých 6 bodů. Průměr přes 3,5 obdržené branky na zápas je velice deprimující, natož palcové titulky v novinách.

Je třeba říci, že jsme se dostali tam, kde jsme byli loni. Nepřetržité směny tří hráčů, odchod Kučery do SRN, vyloučení i další nepředvídané okolnosti způsobují časté změny v sestavě, téměř prázdnou lavici náhradníků a těžké starosti vedení mužstva, kdo vlastně nastoupí. To je začarovaný kruh a teď jak z něho ven, otázka, na kterou budeme muset najít odpověď hodně brzy.

Závěrem dnešního článku bych se chtěl obrátit na všechny, kteří by nám mohli pomoci v práci s mládeží, potřebujeme vedoucí i trenéry, vždyť jen těch nejmenších se schází téměř 35. Zvládnout je a ještě je něco naučit se nedá ve třech lidech.

Jaroslav Netrval

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera - odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.
Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.