#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

#

16. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná konané dne 21. 9. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:

Činnost Rady obce do dnešního jednání.
Třetí úpravu rozpočtu obce pro rok 2006.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s m. Nýřany na osazení radarů pro měření rychlosti v obci Tlučná. Pořizovací a provozní náklady hradí firma Czech radar jako investor ve spolupráci s pověřeným úřadem m. Nýřany.
Bezúplatný převod majetku od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na obec Tlučnou pro SDH Tlučná. Jedná se o osobní automobil Š - Favorit135 L.
Úpravu spojů MHD č. 55 s platností od 4.9.2006, její rozšíření o 4 spoje a s navýšením nákladů v roce 2006 o 46 tis. Kč a v roce 2007 o 170 tis. Kč při stávajících cenách 33,50 Kč/km. Toto opatření přispěje ke zmírnění přetížení veřejné dopravy ve špičce.
Rekonstrukci TV antény na domě s pečovatelskou službou pro příjem digitálního vysílání.
Převzetí stávající kanalizace v obci Vodárenskou a kanalizační a.s. Plzeň, Nerudova 25, za odstupné 200 tis. Kč. Součástí převodu nejsou nově vybudované stoky financované se státní dotací.
Provedení oprav střech na budovách ZŠ čp. 69 a 113 s možností získání dotace. Náklady jsou vyčíslené firmou S+V Stavo na 1,3 mil. Kč.
Dále starosta předložil seznam předpokládaných stavebních akcí na komunikacích pro rok 2007 podmíněných příjmem finančních prostředků z dotací či grantù.

Plné znění usnesení ze. zasedání je zveřejněno na úřední desce.

Aktuální stav obyvatel obce Tlučná v evidenci trvalé bydliště je k datu vydání TZ 3/2006 - 2.712 obyvatel.

Podzimní vítání občánků

Podruhé v tomto roce byli 4. října uvítáni noví občánci naší obce, kteří se narodili v době od 1. září 2005 do 7. července 2006. Po třinácti dětech, které sbor pro občanské záležitosti uvítal na jaře, bylo nyní uvítáno patnáct dětí z tohoto ročníku. Svědčí to o tom, že mladí obyvatelé Tlučné mají důvěru ve svou budoucnost a jsou se životem v obci spokojeni. Příznačné je, že většina jich bydlí v nových částech obce - Na Čampuli, v Bažantnici a Tlučenské kolonii.

Na oslavě jsme uvítali všech patnáct pozvaných občánků Tlučné s jejich rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Na začátku vystoupilo hudební seskupení Generace pod vedením Václava Volfa za doprovodu Jiřího Homolky, pak vystoupil jménem Rady obecního zastupitelstva Mgr. Václav Vlasák. Na závěr se rodiče zapsali do pamětní knihy obce a obdrželi pro své dítko pamětní knížku a vinkulaci od obce. Mladým rodičům přejeme mnoho radosti s jejich ratolestmi.

Mgr. Jiří Plaček

Vildová Adéla
Kraus Kryštof
Kapustová Terezie
Sova Martin
Sadílek Martin
Duchková Kristýna
Čech Lukáš
Korčák Jakub
Gorin Jan
Tymlová Vendula
Ojibe Elizabeth Uchenna
Pelíšková Kateřina Anna
Špachmann Matěj
Prchal Dan
Sinkulová Zuzana

Novinky v knihovně

BELETRIE

Unger, G.F. - Přísaha
Váňová, M. - Když ptáčka lapají
Šabach, P. - Zvláštní problém Františka
Parkánová-Whitton, H. - Jak se po anglicku vytratit v Anglii
Ensler, E. - (V)hodné tělo
Lewis, J.E. - SAS a speciální jednotky
Courths-Mahler, H. - Ztracená nevěsta
Small, B. - Poslední dědička
Velikovská, K. - Svobodná, i když za mřížemi
Laubeová, L. - Za závojem
Frýbort, P. - Agentura
Herbert, F. - Kristova epizoda
Robertsová, N. - Modrá jiřina
Parker, T.J. - Temná voda
Benzoni, J. - Italská mozaika
Paulová, J. - Jak běžet do kopce
Smith, W. - Nářek vlků

NAUČNÁ

Šimánek, L. - Kolem světa - Amerikou, Tichomořím do Asie
Nečas, L. - Milena Dvorská vyprávění o životě
Victor, B. - Armáda růží
Feertchak, S. - Encyklopedie pro dívky
Baigent, M. - Svatá krev a svatý grál
Needhamová, B. - Ozdobné květináče
Ulč, O. - Klokánie a obtížné sousedství
Kroupa, J. - Zločin jako profese
Pacner, K. - Královny špionáže
Flachs, P. - Čekání na zlato

MLÁDEŽ

Awdry, W.Ch. - O mašince Tomášovi 6 a 7 
Ullrichová, H. - Kdo se líbá naposled
Minte-König, B. - Láska přes mobil
Burnhamová, N. - Svět vzhůru nohama
Roddaová, E. - Ostrov přeludů
Srdečně zve knihovnice Vlasta Pospíšilová


Místní knihovna dále nabízí
využití Internetu zdarma
pro všechny obyvatele Tlučné
v otevírací době knihovny.

 

Obecní zastupitelstvo 2002 – 2006 

#

Snímkem členů zastupitelstva obce Tlučná 2002 - 2006 se vracíme k jeho poslednímu jednání (září), chybí zemřelý Jan Tauš. Uprostřed sedící starosta Stanislav Volf nadále kandidující, vpravo ze zdravotních důvodů končící Josef Kučera (starostou 1980 - 1990, místostarostou 1994 - 2006).

Odlehčeně říkáme “zabijačkový

#

S výzvou k veřejnosti konala ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Tlučné 2. rekondiční pochod. Trať vedla od DPS přes Čampuli, Draganec do Vejprnic s cílem v hospůdce Formanka, kde předsedkyně Jana Dezortová pro účastníky zajistila občerstvení s vůní zabijačky. Dle krokoměru ti, kteří vyšli ze sídliště, ušli 6,5 km, chválíme třetinu účastníků, kteří si po občerstvení cestu zopakovali zpět. Ostatní nastoupili v 18.30 h do autobusu č.55. Příjemná je také celková účast 46 členů SPCCH i veřejnosti. Veselé odpoledne zajišťoval s harmonikou Jára Krebeš. Teď bude období divadla, koncertů, výročky, snad i do bazénu půjdeme, příští pochod bude na 1. máje, tak se připravte!

Josef Kučera


Sběr nebezpečného odpadu

Dvakrát do roka mnozí z nás reagují na odvoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje Obecní úřad Tlučná ve spolupráci s firmou EKOSEPAR Nýřany.

Ten poslední byl velice intenzivní, o čemž svědčí tři absolutně naplněné kontejnery. “Jsme tu již od půl deváté a od té doby jsme se nezastavili”. Prozradil Josef Volráb, který se svými kolegy dohlížel na správné třídění odpadu. “Lidé by jezdili pořád”, potvrdil Zdeněk Kobza, vedoucí čtyřčlenného kolektivu. Ruku k dílu v sobotu dopoledne ochotně přidali i Josef Haštaba a Antonín Pučelík. “Z Tlučné toho odvozíme mnohem více než z jiných vesnic”. Navázal řeč jeden ze zaměstnanců Ekoseparu.

Je velice dobře, že si naši občané zvykli využívat této služby a nežádoucí předměty nám nehyzdí naši obec. Možná by se vyplatilo v příštím roce uskutečnit sběr třikrát.

Václav Volf

 

Do Janských s okresem

Na rekondiční pobyt kardiaků jsem vybral 10 dní v září v hotelu Astoria v Janských Lázních z předpokládaných důvodů - nádherné prostředí Krkonoš, ovzduší, nepoznaná krajina s převýšením.

Vedení tvořili spolu se mnou MUDr. Věra Hájková, svědomitá lékařka, výborné cvičitelky Jaroslava Rybářová a Jarmila Matějková, sestra Miroslava Mudrová.

40 účastníků (dotovaných) a 5 členů vedení byli ubytováni ve dvoulůžkových, třílůžkových a jediném čtyřlůžkovém pokoji, všechny měly WC a sprchu, vč. televize. Tlučeňáci tvořili polovinu účastníků. Každý den začínal rozcvičkou v 7.20 h - vynikající začátek dne pro nás i široké okolí. Účastníci po snídani vyráželi k plnění programu dne ve třech skupinách dle fyzických sil, nejzdatnější nachodili denně až 12 km v krásné krajině, kde dále prováděli dechová a jiná cvičení i zábavného charakteru. Počasí

Horu (v osobním organizovaném volnu). Odpočívání a relaxace byla prováděna v prostoru kolonády či předvečerním cvičením jógy. Večerní program byl vytvářen vedením i účastníky naprosto nenásilně buď po večeři v jídelně či na vycházce na kolonádu (300 m), kde jsme vždy vytvářeli silnou komunitu. Počasí bylo až neskutečně nádherné a já osobně hodnotím rekondici 2006 v Jan. Lázních jako dosud nejpovedenější za 5 let pod mým vedením.

Úspěch vybízí reko v Krkonoších opakovat. Co říkáte tlučenští?

Kučera Josef, OV SPCCH Plzeň-sever
##
#

Také v tomto vydání TZ nechybí hasiči

Skončily školní prázdniny a mladí hasiči se opět schází ve své klubovně, aby se dobře připravili na nový ročník “Plamen 2006-2007”. Pod vedením Aleny Filipové se schází čtyřikrát v týdnu od 16.00 hodin.

V hasičských soutěžích pokračuje družstvo mužů i žen. Na první soutěž v druhé polovině roku se vydali do sousedních Vejprnic. Zde se 17.6. soutěžilo o putovní pohár starosty obce. Tento pohár mělo po loňském vítězství v držení naše družstvo mužů. Pohár se nám nepodařilo obhájit, skončili jsme na druhém místě. Radost nám udělalo družstvo žen, které ve své kategorii zvítězilo a přivezlo do sbírky další pohár. 24.6. se soutěžilo v Hadačce o první místo v okrese Plzeň-sever. Bohužel se ani jednomu našemu družstvu nepodařilo vystoupit na stupně vítězů. Muži skončili na pátém místě a ženy na místě čtvrtém. Od kamarádů z Německa jsme obdrželi pozvání na soutěž, která se konala 8.7. ve Stelzendorfu. V rámci aklimatizace družstvo mužů i žen na tuto soutěž vyrazilo již v pátek. Hranice jsme překračovali za slunného počasí. Čím více se blížil cíl naší cesty, obloha se zatahovala a na místo konání jsme dorazili za deště. Vřelé přijetí a bohaté občerstvení nám zlepšilo náladu. V den konání soutěže se počasí umoudřilo a 27 družstev mužů a 7 družstev žen se pustilo do boje s časem. Soutěžilo se v požárním útoku. Ženy časem 36,48 vteřin obsadili 3. místo, muži získali 1. místo časem 25,09 vteřin. Po skončení požárních útoků pokračovala soutěž na vodě. Soutěžící v loďkách bez pádel měli projet určenou trasu jen za pomoci svých rukou. Bylo povoleno jakýmkoliv způsobem své soupeře brzdit, třeba i převrácením loďky. Jednalo se více o zpestření celé soutěže. Slavnostní zakončení a předání cen se neslo v duchu přátelství a celá akce přispěla k další spolupráci mezi hasiči.

Naše družstva již tradičně zajíždí do Kostelce. Zde se 12.8. konal již V. ročník hasičské soutěže. Ženy zde získaly 1. místo a pohár do naší sbírky. Družstvo mužů tentokrát skončilo na místě pátém. Při soutěži, která se konala 26.8. v Nové Vsi naše družstva nemohla chybět. Družstvo mužů zde obhajovalo putovní pohár, který již dvakrát za sebou získalo. Třetí vítězství znamenalo, že pohár zůstane natrvalo v naší sbírce. Po Nýřanech. V “Memoriálu Václava Kličky a Pavla Egermayera” se naše družstva svým výkonem neztratila. Muži 1. místem a ženy třetím dobře reprezentovali náš sbor.

Velmi důležitá soutěž nás ovšem čekala. Jednalo se o již VIII. ročník “Memoriálu Rudolfa Homolky”, který se konal 23.9. a jeho začátek byl stanoven na 15.00 hodin. V tento čas v prostoru za hačičskou zbrojnicí v Tlučné spolu započalo soutěžit sedm družstev o nejrychlejší štafetu. Předváděl se sjezd po tyči, rozhození a spojení hadic, překonání různých překážek, uhašení ohně pomocí ručního hasicího přístroje a na závěr výstup na věž po provazovém žebříku. Časem 275 vteřin si 1. místo zajistilo družstvo Tlučné. Po skončení odpolední soutěže bylo nutné seznámit rozhodčí s úkoly na druhou část, kterou byla noční jízda. Průběh akce narušilo vyhlášení poplachu a výjezd k požáru lesa.

#
#

Slavnostní zahájení bylo provedeno ve 20.00 hodin. Nástup soutěžních družstev provedl velitel sboru Jan Čermák. Hlášení převzal místostarosta sboru Lubomír Filip, který přivítal dceru a syna pana Homolky Vlastu Jarošovou a Ladislava Homolku. Následoval odjezd dvou členů našeho sboru na místní hřbitov k položení kytice na hrob Rudolfa Homolky. Dále se slova ujal starosta Obecního úřadu Tlučná pan Stanislav Volf. Přivítal přítomné a popřál soutěžním družstvům úspěch v soutěži. Slavnostnímu nástupu byl přítomen mjr. Jiří Beneš - velitel HZS PK Košutka, kpt. Jaroslav Valdman s manželkou, kandidát do senátu ČR Ing. František Brožík s manželkou a kandidát do senátu ČR Ing. Jaroslav Lobkowicz.

První disciplína noèní soutìže je rychlost ustrojení. Pětičlenná skupina soutěžících ulehne na připravená lehátka jen ve spodním prádle. Na povel rozhodčího se ustrojí do pracovního stejnokroje dle předpisu a nastoupí na startovní čáru, kde rozhodčí zkontroluje správnost ustrojení. Po splnění prvního úkolu nasedá družstvo do vozidla a vyjíždí na trať k plnění dalších disciplín - řezání dřeva pilou “Kapr”, vázání uzlů, zdolání lanové lávky, provedení a přečtení světelných signálů, znalost hasicích přístrojů a určení jejich použití, znalost ošetření vylosovaných zranění, práce s ruční hasicí stříkačkou zvanou “koňka”, provádění hadicové štafety, přesun po vodní hladině, požární útok a v technické disciplíně provést výměnu žárovek a pneumatik na přistaveném přívěsu. Jednotlivé úkoly se časově hodnotí, sečtou a výsledný čas určí celkového vítěze. Všech sedm družstev splnilo dané úkoly a nejlepšího času dosáhlo naše družstvo mužů. Druhé bylo družstvo z Kožlan, následovalo Staré Sedlo, Nýřany, Líně, Holýšov a Kozolupy. Závěr soutěže a předání cen provedl starosta sboru Josef Filip s přáním, aby se družstva vrátila ve zdraví na své základny a příští rok se opět setkáme.

Nejen soutěžemi živ je hasič

V letošním roce našim občanům a tím pádem i nám přidělal potíže nebezpečný hmyz. Na likvidaci vos a sršní jsme vyjížděli celkem 8x. O technickou pomoc nás požádal 4.7. občan z Tlučné. Jednalo se o ucpanou kanalizační vpusť. K požáru osobního auta V Rybníčkách jsme byli vysláni 7.7. v 15.47 hodin. Dne 9.7. ve 23.01 hodin vyjela naše zásahová jednotka na rozkaz krajského operačního střediska k požáru bývalé Prefy v Nýřanech. Jednotka vyjela s cisternou CAS 32 T v počtu 1+3. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o rozsáhlý požár administrativní budovy a výrobní haly. Na místě již zasahovala jednotka HS PS Nýřany a JPO II Nýřany. Velitelem zásahu jsme dostali za úkol vytvořit útočné vysokotlaké vedení do sklepních prostor administrativní budovy za použití dýchací techniky. Po příjezdu dalšího družstva z Tlučné s technikou DA 8 - A 30 a odsavačem kouře jednotka provedla průzkum sklepních prostor s následnou likvidací ohnisek požáru a nucené odvětrání. Po likvidaci všech ohnisek ve sklepě se jednotka přesunula do přízemních prostor uvedené budovy, kde prováděla další hasební práce, podílela se též na rozebírání střešní konstrukce. Po ukončení prací se naše družstva vrátila 10.7. ve 4.53 hodin na svoji základnu. Tentokrát se jednalo o prověřovací cvičení, kterého se zúčastnilo celkem 12 hasičských jednotek.

K dalšímu, tentokrát opravdovému požáru, naše jednotka vyjížděla 21.7. Jednalo se o požár lesa v katastru Nýřany - Kamenný Újezd.

Letošní suché počasí dělalo problémy i našim fotbalistům. Na jejich žádost a v rámci dobré spolupráce jsme prováděli zalévání hrací plochy stadionu, dále i kropení místních pozemních komunikací.

Ne všichni občané se chovají k obecnímu majetku jako ke svému. Důkazem byl požár plastového kontejneru, ke kterému jsme byli nuceni vyjet 30.7. v 00.58 hodin. I cena tohoto zničeného kontejneru jde z našich peněz.

Za účelem seznámit SDH obcí s úkoly civilní obrany a ochrany obyvatelstva bylo 2.9. v 8.00 hodin provedeno cvičení v obci Líně. Během cvičení byla prováděna vodní stěna pro záchranu osob a techniky a průzkum a měření nebezpečných látek v okolí za použití protichemické ochrany. Byla provedena ukázka dekontaminace a deaktivace zasahujících. Tohoto cvičení se zúčastnilo 11 požárních sborů okrsku Tlučná.

Na likvidaci požáru byla naše jednotka vyslána 11.9. v 18.39 hodin. Jednalo se o požár chaty v obci Blatnice. Na místě již zasahovali hasiči z Nýřan. Po dohodě s velitelem zásahu naše jednotka prováděla doplňování vody do CAS K 24 L 101 HZS Nýřany a vystřídala členy z Nýřan na vytvořeném útočném proudu.

Následující požár nám bohužel narušil naši soutěž Memoriál R. Homolky. Během soutěže byl vyhlášen krajským operačním střediskem poplach, který naši jednotku vyslal k likvidaci požáru v katastru Úlice-Chotěšovičky. Jednalo se o požár lesa vzniklý pálením klestu.

Další naší činností je údržba techniky, vyžaduje nespočet hodin, které věnují naši hasiči ze svého volného času mohdy i na úkor svých rodin. Dělají to rádi a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tou je jim uznání našich občanů.

Toto je výčet naší činnosti, kterou se snažíme přispět ke klidnému a bezpečnému životu v naší obci.

Lubomír Filip

Jeden den, voda a slzy

Měsíc září po roce nabídl široké veřejnosti osmý ročník Memoriálu Rudolfa Homolky, který se tradičně konal v areálu hasičské zbrojnice a v okolních obcích. Ke klasickému klání všestrannosti se sjelo sedm družstev, aby bojovala o mety nejvyšší. Přestože tento ročník určitě zaostával za výkony družstev z minulých let, donutil mě k hlubšímu zamyšlení.

Nám všem pořadatelům je velice líto, že se stále nedaří vytvořit skvělou a bouřlivou diváckou kulisu. Máme každoročně hodnotné ceny pro soutěžící díky široké a ochotné obci sponzorů. Jsme si vědomi, že každý ze sponzorů nepřispívá jen hasičùm, a právě proto jsme vděčni za každý hodnotný příspěvek. O to víc nás mrzí, že lidé, kteří takto dotují soutěž, nezavítají mezi hasiče právě v tento den. Výjimkou zůstávají paní Jiřina Pojarová a páni Jaroslav Lobkowicz, Lubomír Filip ml. a Jaroslav Hajšman, který navíc vede kolektiv, starající se o kvalitní občerstvení. Nikoho samozřejmě nutit nemůžeme, ale kde jsou ti, co se automaticky otáčí za každou sirénou a kluci, kteří bádají, kam směřuje velké červenobílé auto? Tihle všichni nám tady moc chybí.

Mluvil-li jsem o nevýrazných výkonech soutěžících, musím říci, že letošní ročník v mnoha případech předčil ty ostatní. Například hned při odpolední štafetě první člen družstva Kozolup nedokončil svůj úsek a tím vyřadil celý tým ze závodu (taková jsou pravidla). Přes veškerou diváckou podporu byla trať nad jeho síly, ve tváři se objevily slzy a zklamání. Pořadatelé svolali všechny velitele a ti nechali solidárně a jednohlasně soupeře ve hře. Penalizace trestných bodů se snížila na přiměřenou hodnotu a jelo se dál. Kozolupští borci sice nevyhráli, ale všichni pocítili, co je to kamarádství a fair play.

Dalším příkladem je obezřetnost pořadatelů pozvat kapitána Ing. Jaroslava Valdmana (referent ochrany obyvatelstva - Generální ředitelství Praha), který se nezastavil jen jak se říká “na otočku”. Setrval se svou ženou až do zahájení večerní části soutěže, aby pomohli pořadatelům jako rozhodčí při jedné z disciplín. Soutěží byli nadšeni. Místostarosta sboru pan Lubomír Filip s nimi strávil většinu času jako hostitel a poradce. Zalitoval, že neviděl téměř nic z odpoledního závodu, ale nakonec i on byl nadšen návrhem Ing. Valdmana, že se pokusí v Praze zařadit noční soutěž do výcvikového roku, který musí sbory absolvovat, což by mohlo zpopularizovat především náš memoriál. Věřte, že tato soutěž by si to zasloužila.

Další situace vystihuje výjezd v přímém přenosu. Letos hořel les v Chotěšovičkách. Zdá se, že výjezd naší jednotky v den konání memoriálu se stává každý rok tradicí.V naší soutěži je pro náš sbor platná každá pomoc a není výjimkou, že dokáží pomoci i děti.

Perličkou byla moderátorská dvojice. Miloslav Pytlík z Bolevce, zástupce HVP a nejpopulárnější moderátor hasičských klání. Pilnou žačkou byla Dominika Volfová. Zde se perfektně doplňovala zkušenost s odhodláním. Dominika dostala za svůj výkon plaketku moderátora hasičského sportu a potlesk sklidila za větu: “Fandím všem, ať vyhrají ti nejlepší!” Před třetí hodinou ranní popřála žákyně sedmé třídy Základní školy v Tlučné se svým zkušeným kolegou všem šťastný návrat domů a šlo se spát.

#
#
#
#

Letošní ročník byl opravdu v mnohém nejlepší. Rok je někdy velice krátký ale mnohdy nám paměť nestačí. Přesto byste si mohli příští září vzpomenout na tento článek a také na to, že hasiči vás všechny rádi uvidí.

Václav Volf

Ve školce je prostě veselo

“Naše škola, pěkná škola, rádi do ní chodíme, pěkně si v ní pohrajeme a mnoho se učíme, sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky, usmívá se, pokukuje na ty hodné dětičky”.

Tuto veselou písničku děti milují, i když každý začátek nového školního roku je pro nové předškoláčky velice těžký. Tlučenská mateřinka byla letos rozšířena o jednu třídu s polodenním provozem pro 12 dětí. Bylo tedy potřeba přijmout i další pedagogickou pracovnici, takže pedagogický kolektiv v současné době činí 5 kvalifikovaných učitelek. I když máme pro tento školní rok pro děti a jejich rodiče připravenu řadu pěkných akcí, dovolte mi, abych se ve vzpomínkách vrátila k loňskému školnímu roku a přiblížila vám tři velice zdařilé akce. Dlouholetý přítel a kamarád naší školičky pan Jiří Kočárník přijal naše pozvání a skvěle nám moderoval “módní přehlídku”, kterou jsme uspořádali v rámci oslav Dne matek. Sám šel svým modelem příkladem, rovněž tak všechny paní učitelky a dvě praktikantky, které si v té době plnily na naší škole souvislou pedagogickou praxi.

I rodiče byli skvělí, nejenže připravili dětem veselé modely, ale i spoustu dobrot, které děti dostaly jako ocenění za svoje snažení na přehlídkovém molu. Slunečné odpoledne provázel tanec, dobrá nálada a volná zábava.

#

Den dětí byl pro naše předškoláky zvlášť významný. I když nám nepřálo počasí, příjemná atmosféra panovala i v tělocvičně. Slavnostnímu pasování předškoláků na školáky předcházela profesionálně hraná “Vodnická pohádka” divadlem M+M. Při příchodu tlučenské skupiny “Panteleon” se tajil všem přítomným dech. Středověké oblečení, opravdová koruna a meč všem nasvědčovala, že přichází “tlučenský král a královna”. Pokleknutí před králem a královnou, přiložení meče na rameno, navlečení šerpy a předání upomínkové knihy vehnalo všem přítomným rodičům a prarodičům slzy do očí.

Závěr roku patřil školnímu výletu. Natěšeni jsme vyrazili do westernového městečka v Dnešicích u Plzně. Tam na děti čekala spousta soutěží, vyráběly i indiánské čelenky, navlékaly indiánské korále, učily se country tance a v závěru shlédly i opravdové přepadení banky lupiči. Pomalované tváře dětí indiánskými barvami a rozzářené oči byly nám dospělým odměnou za náročné, ale bohaté dopoledne strávené v pěkném prostředí westernového městečka.

Co říci závěrem?

Přeji všem dětem, rodičům, učitelkám i nepedagogům hodně pěkných akcí v naší školičce i mimo ni.

Za MŠ: Jana Lišková

#

Kdo že to je? Prozradíme. Jana Lišková a Věra Vítková. Největší hvězdy naší školky. Kdo si hraje, nezlobí, to platí i o dospělých.

#

Maminky a tatínkové, už víte kam budete vodit své děti do mateřské školy? U nás to vypadá takto a jak bylo řečeno na začátku, rádi do ní chodíme.

I junáci prožili hezké léto

Letní tábor 2006 – Kámen mudrců

První týden letních prázdnin utekl jako voda. Skautský tábor u Rozněvic stojí na louce v plné své kráse. Jen tu něco stále chybí. Ano jsou to děti a zbytek vedoucích z tábora. To se ale zanedlouho změní. Je pár minut před půl čtvrtou, když náhle ticho rozbije štěbetání. A to už se od smrku blíží zástup našich skautů a skautek. Nastává čtrnáct rušných dní plných dobrodružství, radosti a smíchu.

Na letošním táboře jsme se ocitli ve středověku v době alchymistických pokusů o výrobu kamene mudrců a válek o to, kdo bude vládnout království. Hned první noc jsme se vypravili za tajemným světlem, které nesl čaroděj se svými divokými zvířaty. Ti za brodem zakopali podivnou bednu a zmizeli v temnotě. Když jsme truhlu ráno vykopali, zjistili jsme, že se v ní nenalézá nic jiného, něž jen nějaký starý pergamen plný nesmyslů. Brzy se však ukázalo, že jde o starý recept na výrobu kamene mudrců. Všechny čtyři táborové družiny se pustily za získáváním významů jednotlivých slov. Ne však pro sebe, ale každá za svého krále. Protože ta družina, která vyrobí kámen jako první, získá pro svého krále vládu nad celým královstvím...

Miry

#

Zahajovací schůzka

Je tu opět začátek školního roku a s ním i naše tradiční zahajovací schůzka. Letos jsme opět mezi sebe pozvali kluky a holky z první a druhé třídy a doufáme, že s námi vydrží a budou chodit dál na družinové schůzky.

Když jsme se rozloučili s rodiči u klubovny, vyrazili jsme do lesa. A nebyl to jen tak ledajaký les, byl to les strašidelný. Žili v něm totiž zlí skřeti, ale také hodní trpaslíci. My jsme tam museli jít a ty hodné trpaslíky najít, aby nám prozradili, kde se schoval tupý Gnol se svým pokladem.

Než jsme do toho lesa vstoupili, udělali jsme si čtveřice, aby se nás skřeti alespoň trochu báli. Když si i přesto na nás troufli a dali nám babu, tak nám z toho zkameněla noha a museli jsme se jít k Šikymu vyléčit.

Trpaslíků žilo v lese celkem šest a my jsme je postupně všechny navštívili. Oni nám ale nechtěli jen tak říct, kde Gnol je. Museli jsme nejprve splnit jednoduchý úkol. Když jsme konečně všechno splnili, bylo nám jasné, že se musíme vrátit zpátky ke včelínu a tam někde Gnola hledat. To nám nedalo velkou práci. Gnol seděl na svém pokladu v nedalekém dolíku. A když jsme uhodli hádanku, podařilo se nám poklad otevřít. Byly to výborné bonbóny a čokoládové zlaťáky.

Kdo jste se z nějakých důvodů nemohli dostavit na zahajovací schůzku, klidně se přijďte podívat rovnou na družinovou schůzku do klubovny. Časový rozvrh družin spolu se spoustou článků a fotografií najdete na našich internetových stránkách http://junak.tlucna.cz/.

Šiky

Sportování pro malé i velké

#

Den sportu pro všechny. Taková akce, kterou pořádala Plzeňská krajská asociace sportu ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Tlučná, byla v Tlučné na koupališti vůbec poprvé. Sportovalo se většinou v netradičních sportech a právě tato výjimečnost lákala nejvíce návštěvníků. Disciplíny častokrát upoutaly i mnoho dospěláků, kteří dokazovali, že pohyb a hravost jim není cizí. Ostatně ten kdo přišel poslední prázdninovou sobotu na koupaliště po svých nebo přijel na kole, začal sportovat již z domova. Kolik sem zavítalo lidí se dá jen těžko odhadnout, protože jedni odcházeli, druzí přicházeli, ale návštěvnost byla velice příjemná. Chladná voda nenabízela možnost se vykoupat, ale chlazené nápoje neodmítal nikdo, což znamená, že bylo velice hezky a ke sportu osvěžení patří.

Václav Volf

#

Cestu na koupaliště vážily i dámy Jaroslava Rybářová a Marie Kacerovská. I je upoutaly nestandardní koloběžky.

#

Zajímavou sportovní akci přišli podpořit Václav Volf, redaktor TZ a starosta obce Stanislav Volf. Oba se shodli na tom , že takové akce obci prospívají.

KRONIKA OBCE TLUČNÁ

Okresní péče o mládež podělila 12 žáků šatstvem a obuví, též 136 kusů zachovalého obnošeného šatstva rozděleno potřebným dětem. Svačiny dávány 50 dětem zdarma a 33 žáků si je platilo, náklad na tyto bezplatné svačiny byl 2.104 Kč.

V r. 1937 jest v místní škole 252 žáků, 5 žáků chodí do střední školy v Plzni a 95 do měšťanské školy v Nýřanech, 114 žáků si platilo pojištění proti úrazu, ostatní pojistila místní školní rada. V červenci 1937 uspořádalo Západočeské konsumní družstvo v Plzni v obci Tlučné velkou družstevní slavnost na oslavu založení družstva Volnost v Tlučné před 40. roky 17. července 1897. Při sloučení všech západočeských družstev v r. 1923 přineslo družstvo Volnost v tlučné do Z.K.D. v Plzni největší hodnoty.

15. srpna odhalen na návsi Svobody pomník padlým v I. světové válce v letech 1914 až 1918. Podnět dal Sportovní klub v Tlučné a za přispění obce a občanů tento postavil.

25. listopadu byl pochován na zdejší hřbitov nýřanský občan Petr Prokl, první německý projev nad hrobem na našem hřbitově pronesl Václav Brosch z Nýřan.

14. září zemřel v Lánech první president Čs. republiky T.G. Masaryk, veliký svědek i účastník slavného údobí našich novověkých dějin.

Koncem roku bylo v obci 50 nezaměstnaných, a to 26 ženatých a 24 svobodných.

V roce 1937 bylo v obci 2.380 obyv. a 335 čp. Na začátku školního roku bylo ve škole 270 žáků.

1. května 1938 oslavily příslušníci všech politických stran svátek práce na společném táboru v Nýřanech. 21. května vyhlášena částečná mobilisace záložníků na obranu hranic proti nepříteli, který chtěl vtrhnouti do republiky. Z naší obce povoláno 56 záložníků.

V tomto roce postavena nová hasičská zbrojnice za 57.000 Kč.

Jednáno s Dr. Lobkovicem o odprodej rybníka, tento jej chtěl dáti obci zdarma, ale požadoval výhradní právo ledování, k dohodě nedošlo.

14. června 1938 zvolen starostou obce Josef Kouřil, skladník Z.K.D. Odcházející starosta Frant. Tráva vykonával funkci 19 roků.

21. července pořízen regulační a polohopisný plán obce za 46.000 Kč.

V noci 14. září 1938 povoláno 85 záložníků k vojenské službě, 24. září nařízena všeobecná mobilisace mužů do 40 let. Asi 80 horníkù a nepostradatelných ze Škodových závodù osvobozeno.

10. října obsazeny Nýřany a celé pohraničí německým vojskem a do Tlučné se přistěhovalo 1100 lidí. Tlučenská kolonie a 4 domky přiděleny k Tlučné, z vděčnosti sebrali tito občané mezi sebou 467,20 Kč a darovali škole.

V říjnu systematisováno pro Tlučnou místo strážníka; zvolen Václav Hečl místní občan, nastoupil toto místo 1.1.1939. Též lékař MUDr. Pavel Klement přesídlil z Nýřan do Tlučné, ordinuje v čp. 36 u Hauerů.

Po zabrání Nýřan a celého pohraničí přistěhovalo se do Tlučné mnoho občanů a tím přibylo naší škole též 95 žáků a zřízeny u všech tříd pobočky. Přistěhovali se též z pohraničí 4 učitelé, a to: Frant. Krofta, Josef Rádl, Václ. Diviš a uč. Hirmerová. Tito pak vyučovali na nově ustavených pobočkách. Z pohraničí přišel římsko-kat. kaplan P. Michael Lalášek, který pak vyučoval na zdejší škole náboženství.

Ku konci roku 1938 se docházka školních dětí zhoršila následkem epidemických nemocí: spalničky, záškrt a nemoce, jimiž dítky některých přistěhovalců ve špatných sociálních poměrech rostlých trpěly. Byly případy, že dotyčné dítky dříve spaly ve stájích u dobytka a nyní mnoho rodin bydlí v prádelnách neb komorách. Zavedeno elektrické osvětlení do všech tříd v obou školních budovách. Zabudována do školní studně též pumpa. Celých 49 let na čerpání vody ze studny používán rumpál s okovem.

Na závěr tohoto nešťastného roku 1938 a tím i ukončení mého příspěvku k doplnění kroniky obce Tlučné cituji beze změny uzávěr roku 1938, který napsal do školské kroniky řídící učitel Eduard Hrudka: Změny, které nastaly v osudu národa českého nezle jednotlivci správně zaznamenati. Teprve odstupem doby bude možno podati správný úsudek a také nestranný.

Od roku 1825 do konce roku 1938 přibylo v obci Tlučné 3.258 občanů a 356 popisných čísel.

 

Napsal Josef Babka, hornický důchodce, narozený 26. listopadu 1895 v Tlučné.

Psáno v původní mluvě

#

Lesní kros 2006

V neděli 10. září 2006 se uskutečnil již 25. ročník běhu po lesních cestách v Tlučné. Akci uspořádala Asociace sport pro všechny TJ Tlučná pod patronací OÚ Tlučná. Ředitelem závodu byl jako vždy pan Miroslav Fait, rozhodčí z TJ Dioss Nýřany. Za velmi krásného počasí nejprve proběhly vložené závody hochů a dívek ve 14. kategoriích od předškolního věku až po žáky 9. třídy. Závodilo se na stadionu od 50 do 1000 metrů. Zúčastnilo se 117 dětí nejen domácích, ale i ze Sokolova, Stříbra až po Kout na Šumavě. Nejpůsobivější byl běh těch nejmenších za vydatného povzbuzování diváků a doslova popohánění rodičů, nescházela ani rezignace závodníků krátce po startu. Prostě se někteří na to “vybodli”.

Ženy závodily ve dvou věkových kategoriích. Na trať 4,5 km vyběhlo 11 závodnic. Nejmladší bylo 14, nejstarší 45 let. Zvítězila Mirka Petronjuková z Kovošrotu Praha.

Do hlavního závodu mužù na 10 km se přihlásilo 32 závodníků. Nejmladšímu bylo 15, nejstaršímu 67 let. Závodilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Zvítězil Radomír Soukup z AK Kladno.

Všichni byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Startovní čísla dospělých pak vylosována v tombole s hodnotnými cenami. Předání cen na stupních vítězů se zhostili starosta obce pan Stanislav Volf, předseda TJ Tlučná pan Vlastislav Kovařík, ředitel ZŠ pan Karel Rada a ředitel závodu pan Miroslav Fait. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárné organizaci závodu. Zvláštní dík také 27 sponzorům v čele s hlavním sponzorem - Firmě “Duda - rekonstrukce staveb” a obecnímu úřadu bez jejich finanční a materiální podpory by se tato událost těžko uskutečnila.

V neposlední řadě také díky majiteli restaurace p. Síbalovi a jeho personálu Na Hřišti. Také “Bulharovi” za klobásy a Mírovi Divišovi za starost o úpravu prostředí. Díky za výborný gulášek a příští rok na viděnou. Vše zdokumentováno p. Václavem Vlasákem a zveřejněno na vývěsní tabuli.

Předseda komise pro občanské záležitosti Jan Jitřenka

#
#
#
#

Vyměňte si občanku

V tomto roce probíhá výměna občanských průkazů vydaných do 31.12.1996 za OP se strojově čitelnými údaji. Občané jsou povinni provést výměnu nejpozději do 31.12.2006, žádost o vydání OP s 1 fotografií předloží nejpozději do 30. listopadu 2006, a to na Obecní úřad Vejprnice, Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200A (bývalá kasárna na Borech) nebo na jakémkoliv matričním úřadě.

Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností “bez omezení” s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Tito občané jsou zbaveni povinnosti výměny OP pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Jindra Víchová

Fotbalové dění - začal další podzim

#

Dne 20.7.2006 podlehl v nedožitých 58 letech po marném boji zákeřné nemoci člověk ryzího charakteru Jan Tauš.

Znal jsem ho celou řadu let a tak snad mohu napsat pár řádek. Odešel v tu nejnevhodnější dobu, na vrcholu tvůrčích sil, bohatý řadou životních zkušeností a vědomostí. Honza byl skromný, poctivý, přímý a obětavý. Byl výborný kamarád, dovedl jednat s lidmi, nikdy nezkazil žádnou legraci.

Byl sportovec tělem i duší. Pro rozvoj tlučenské tělovýchovy a hlavně kopané v roli předsedy oddílu udělal první poslední. Pod jeho vedením dostal fotbal v Tlučné řád a jasnou vizi do budoucnosti. Velkou měrou přispěl k rozvoji samotné obce. Byl platným a aktivním členem obecního zastupitelstva, odpracoval stovky hodin na výstavbě mateřské školky a tělocvičny.

Honza bude chybět nejenom svým nejbližším, ale i většině tlučeňáků, což potvrdil zcela zaplněný nýřanský kostel při posledním rozloučení. Zaslouží si naši úctu a tichou vzpomínku. Určitě nás všechny tam shora sleduje, tož tedy měj se Honzo moc dobře.

Jaroslav Netrval

Kolotoč mistrovských fotbalových soutěží ročníku 2006/07 se točí s pravidelností neúprosně stále dokola.

Polovinu podzimní části máme již za sebou a lecos je možné vyčíst z umístění jednotlivých mužstev. “A” mužstvo mužů si vede zatím velice zdatně a drží se v horní polovině startovního pole. Vstup do soutěže se vydařil, což je velice důležité. Zatímní bodový zisk předčí předváděné výkony. Podařilo se rozšířit kádr mužstva, pravidelně nastupují šestnáctiletí dorostenci. Získali jsme posilu i na postu brankáře, takže konkurence je, nikdo nemá místo v základní sestavě jisté. Případná zranění či pracovní zaneprázdnění by se nemělo projevovat na nedostatku hráčů tak jako tomu bylo v minulosti.

U “B” mužstva je situace opačná. První kola naznačila opětovný boj o únik ze sestupových míst. Umísnění na chvostu tabulky není dobrou vizitkou a hned od zahájení začíná neúprosný zápas o body. Omlazený kolektiv nebude mít jednoduchou úlohu. V podobném stylu vstoupili do mistrovských soutěží OSD dorostenci. Situace není dobrá již několik sezón a vybřednout z ní není otázkou několika dní. Mužstvu se vůbec nedaří a tomu odpovídají i zatímní výsledky. Žáky jsme poslali do KSZ, kde mají sbírat zkušenosti. V mužstvu nejsou již individuality bratrů Škodů či Škubala, kteří nastupují pravidelně za “A” mužstvo mužů. Věříme, že se ve vyšší soutěži neztratí. Výsledky zatím nejsou nejlepší, ale pokud zlepší střeleckou produktivitu a promění vypracované příležitosti, může být lépe. Radost nám dělá přípravka. Ve své okresní soutěži si vede velice dobře. Cílevědomá práce s těmi nejmenšími adepty kopané přináší své ovoce a pokud v nastoupené práci vytrvají, budou se určitě zlepšovat.

Možná, že by výsledky byly daleko lepší, kdyby oddíl měl více lidí, kteří by dokázali odhodit své pohodlí a přišli nám pomoci hlavně s prací u mládeže. Pracujeme s minimem lidí, kteří dokáží ještě udržet chod oddílu. Ti, kteří pracují, jedou na hranici svých možností, snad vydrží.

Sportu zdar. Jaroslav Netrval

#

B mužstvo TJ Tlučná kopané před zápasem ve Vejprnicích. Sousedské derby skončilo nerozhodným výsledkem 2:2.

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Josef Kučera - odpovědný vedoucí vydání, Jan Mitrenka, Lubomír Filip - členové redakční rady. Václav Volf - grafické a textové zpracování.
Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.