#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V seznamu níže naleznete nejčastěji používané formuláře ve formátech:
   .DOC (MS Word <2003),
   .DOCX (MS Word) a
   .PDF (AcrobatReader).

Formuláře jsou tématicky rozděleny do několika kategorií podle oblasti, které se týkají.

 

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE
  ŽÁDOST o komunikační připojení - žádost o stanovisko vlastníka místní komunikace DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o komunikační připojení (Silniční Úřad) DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o souhlas se zvláštním užíváním silničního pozemku (obec Tlučná) DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o souhlas se zvláštním užíváním silničního pozemku (Silniční úřad) DOC DOCX PDF
         
POZEMKY
  Odnětí ze ZPF, obecní pozemek - PODÁNÍ NÁVRHU, ŽÁDOST o souhlas obce Tlučná DOC DOCX PDF
         
STAVBA
  ŽÁDOST o stanovisko obce - budovy + napojení na dopravní a technickou infrastrukturu DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o stanovisko obce - Technická infrastruktura, vedení, přípojky samostatně DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o KONTROLNÍ prohlídku odstraněné stavby DOC DOCX PDF
         
VEGETACE
  ŽÁDOST o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC DOCX PDF