#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V seznamu níže naleznete nejčastěji používané formuláře ve formátech:
   .DOC (MS Word <2003),
   .DOCX (MS Word) a
   .PDF (AcrobatReader).

Formuláře jsou tématicky rozděleny do několika kategorií podle oblasti, které se týkají.

 

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE
  ŽÁDOST o povolení zřízení, změny nebo zrušení komunikačního připojení pozemních komunikací DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o povolení zřízení, změny nebo zrušení sjezdu k nemovitosti ze silnice III. a IV. třídy DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o povolení zvláštního užívání silnice / silničního pozemku - stavební práce DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o povolení zvláštního užívání silnice / silničního pozemku - ostatní DOC DOCX PDF
         
POZEMKY
  ŽÁDOST o podání návrhu o odnětí půdy ze ZPF – parcely ve vlastnictví obce Tlučná DOC DOCX PDF
         
INFRASTRUKTURA
  ŽÁDOST o stanovisko obce k projektové dokumentaci, stavbě technické infrastruktury – inženýrské sítě a, nebo přípojky inženýrských sítí samostatně v katastru obce Tlučná DOC DOCX PDF
  NÁVRH plánovací smlouvy na veřejnou infrastrukturu DOC DOCX PDF
         
STAVBA
  ŽÁDOST o stanovisko obce k projektové dokumentaci, jednotlivé stavby v katastru obce Tlučná DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o stanovisko obce k projektové dokumentaci, souboru staveb v katastru obce Tlučná DOC DOCX PDF
  ŽÁDOST o kontrolní prohlídku odstraněné drobné stavby v katastru obce Tlučná DOC DOCX PDF
         
VEGETACE
  ŽÁDOST o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC DOCX PDF