#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Sportovní vyžití

PROVOZNÍ  A  NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

 

Upozornění pro uživatele:

Dodržujte věkovou hranici! Workout je určen od 15-ti let věku. Do 15-ti let je možno zařízení používat, pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Každý uživatel je povinen před použitím hřiště zkontrolovat jeho stav z hlediska možného nebezpečí úrazu. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení či povrch terénu kluzký, namrzlý nebo je herní prvek viditelně poškozený! Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.

 

Na hřišti je zakázáno:

- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení

- vstupovat se zvířaty

- jezdit na kole, kolečkových bruslích apod.

- kouřit, konzumovat alkohol a užívat omamné látky

- stanovat a nocovat, rozdělávat otevřené ohně

 

Pobyt na sportovním hřišti je na vlastní nebezpečí uživatel, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná osoba.

 

Uživatelé sportovního hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na OÚ Tlučná, tel. 377 931 107, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro sebe i své dítě.

 

Provozní doba hřiště a zařízení:

Otevřeno celoročně

 

v období od 1. 4.   až 30. 9.

od 8:00 do 21:00 hod

v období od 1. 10. až 31. 10.

od 8:00 do 20:00 hod

v období od 1. 11. až 31. 3.

od 8:00 do 17:00 hod

 

DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD

 

workoutové hřště 1

Workoutové hřiště 2