Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve škole: I. tř. 62, II. tř. 71, III. tř. 68 a IV. tř. 77. Celkem ve škole 278 žáků s průměrem 70 žáků na třídu. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Josef Hornteiner, Jan Frnoch a Jan Maurer. Náboženství vyučoval P. p. Jakub Kugel, kaplan z Vejprnic a ženské ruční práce učila slečna Anežka Lindackrová.

Oslava nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., jakož i památky Jejího Veličenstva císařovny Alžběty, vykonána za účasti všech žáků a celého sboru učitelského. Mládež předem byvši upozorněna na význam památných těchto dnů, vedena ku slavným službám Božím do farního chrámu sv. Vojtěcha. Po nich zapěna „Rakouská hymna národní“.

Výroční zkouška ze svatého náboženství konána ve zdejší školní budově, za předsednictví veledůstojného Pátera pana Františka Herolda, arcibiskupského vikáře z Plzně, obvyklým slavnostním způsobem. Domů odcházeli všichni přítomní velice spokojeni.

Žáci třikrát v roce přišli do vejprnického kostela ke svaté zpovědi a svatému přijímání.

Lékař Matěj Lugr přeočkoval 23 desetiletých žáků.

Sbor učitelský konal pravidelné měsíční porady, kde se řešila mravnost mládeže, školní prospěch, zdravotní stav žactva a pan řídící učitel seznamoval učitele s novými výnosy úředními. Učitelé si připravili tyto přednášky: Emanuel Kadlec „Jak ochraňovati má učitel vážnosť svoji“, Josef Hornsteiner „O dozoru učitelově na žáky“, Jan Maurer „O výběru písní a básní“ a Jan Frnoch „O dozoru ku školní mládeži mimo školu“.

Výstavka dívčích výrobků při učení ženským ručním pracím konala se v budově školy. 78 dívek vystavilo 387 výrobků vlastních a přemnoho návštěvníků místních i okolních velice chválilo kvalitu, píli i čistotu vystavených děl.

Chudé děti podporovala nadace šlechetného rodáka našeho, Josefa Waltera. 14 chudých dítek obdarováno šatstvem, obuví a potřebami školními. Firma papírnická „Štika“ z Plzně jim darovala balík sešitů a svazek tužek.

Pomůcek učebních inventárních škola vykazovala 81 kusů. Knihovna učitelská čítala ku konci roku 203 svazků a knihovna žákovská půjčovala ze 150 knih. Starší žáci si během roku půjčili průměrně 12 knih.

výstavba

Nová výstavba domů

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto