Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

DTJ

Výbor:

starosta        Václav Valter
pokladník      Vojtěch Tauš
vychovatel    Alois Kusch
náčelník        Václav Janouš

Cvičitelský sbor: Václav Janouš, František Hrabák, František Lepič, František Thür, Alois Kusch, Anna Kraftová, Marie Kočárková, Božena Janoušová, Anna Janoušová a Anna Brudnová.

Všechna činnost jednoty se podřídila „1. dělnické olympiádě“. Pilně se nacvičovaly skladby a nezapomnělo se ani na cestovní fond. Konáno několik schůzek s rodiči, na kterých se jednalo o cvičení v Praze. Na dubnové besídce předvedeny ukázky skladeb. V květnu konána okresní zkouška v Nýřanech a krajská v Plzni. Tam všude se zdařile předváděly ukázky skladeb.

19. června se na olympiádu do Prahy vypravilo 32 žáků a 22 žaček za dozoru 6 členů cvičitelského sboru. Nadšeni sdíleli nejen diváci, ale i děti, které si mohly s doprovodem prohlédnouti „matičku Prahu“. Zážitek, na který se po celý život nezapomene.

Ve dnech 26.–29. června cvičilo členstvo a dorost. Našich se zúčastnilo: 17 členů, 11 členek, 16 dorostenců a 14 dorostenek. Kromě cvičících jelo na slavná cvičení i 28 tlučenských občanů. Naše jednota koupila pro nejchudší dorost cvičební úbory. Prožily se nezapomenutelné chvíle z Letenské pláně i z prohlídky nádherné Prahy.

Naši členové potom ještě cvičili ve Staňkově, ve Zbůchu a ve Kdyni. Nejzdařilejší z těchto poolympijských cvičení se stala ale naše domácí besídka s 205 cvičenci.

Během roku se Františku Trávovi podařilo sjednat s dr. Lobkowiczem smlouvu o pronajmutí celého pozemku cvičiště za Václavovic na dobu několika let za celoroční poplatek 25 Kč. Vzhledem ke skalnatému terénu to nebyl nejlevnější nájem.

Na veřejném cvičení 2. října na lukách v Plzni-Roudné, za přítomnosti presidenta Masaryka cvičilo 100 našich borců.

Letos konány dvě přednášky, tři besedy a dvě poučné vycházky.

Cvičenců zapsáno:           28 členů                27 dorostenců                  119 žáků

                                            18 členek               23 dorostenek                   95 žaček

 

Slavnost DTJ

Dlouho očekávaná Olympiáda DTJ v Praze

Dlouho očekávaná Olympiáda DTJ v Praze

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto