Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Ve třídách žáků: I. tř. 32, II. tř. 40, III. tř. 41, IV. A 26, IV. B 25, V. tř. 38, VI. tř. 48, VII. tř. 25, VIII. 23. Celkem žáků ve škole 298 s průměrem na třídu 33 žáků.

Učitelský sbor: Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: Josef Dvořák, Rudolf Oliverius, JUDr. Gustav Biedermann, Karel Hurt, Marie Mašátová, Hana Kouřilová, Marie Nováková, Jana Pechmanová-Motlíková a Anna Krásná.

Vzrostl počet zaměstnaných žen, a tak ONV (Okresní národní výbor) Plzeň-sever vyhověl žádosti o otevření 2. oddělení družiny mládeže. K Růženě Dvořákové se připojila Věra Jindrová.

Učitelský sbor: Hurt, JUDr. Biedermann, Dvořák, Kouřilová, ?, Oliverius, Pavlíčlová, Jindra a Mašát; dole Mašátová, Motlíková- -Pechmanová a Krásná

Učitelský sbor: Hurt, JUDr. Biedermann, Dvořák, Kouřilová, ?,
Oliverius, Pavlíčlová, Jindra a Mašát; dole Mašátová, Motlíková-
-Pechmanová a Krásná

 

Politiku strany a vlády uskutečňovala ZO KSČ (Závodní organizace komunistické  strany Československa). 11 straníkům předsedal soudruh Josef Dvořák.

Všichni učitelé i správní zaměstnanci se museli stát členy ROH (Revoluční odborové hnutí). Práci odborů řídili: soudruh Biedermann, s. Mašát a s. Motlíková.

Počátkem září svoláno SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), na kterém si zvolili předsedu s. Sýkoru. Kladně vyhodnocena činnost o prázdninách, kdy za vedení s. Kornatovského, s. Kareše a s. Hrabáka zřízeny ve všech třídách listové tabule a elektrické vedení zapuštěno z povrchu zdí pod omítku.

 Spolupráce MNV, učitelů a žáků na pracích v Tlučné přinesla naší škole vyhodnocení nejlepší školy v okrese Plzeň-sever v akci „Zvelebování obce“.

SRPŠ se významně podílelo na řadě významných akcí: Děda Mráz, MDD (Mezinárodní den dětí), odměňování nejlepších žáků na konci školního roku. Třídní schůzky rodičů svolávány každý měsíc a řešily se společné úkoly školy a rodiny.

Zájem MNV o školu se dále prohloubil. Připomínky lidosprávy se projednávaly na pedagogických poradách a mnohé z nich pomohly ke zlepšení práce školy. Novým nábytkem vybaveno druhé oddělení družiny mládeže, novými židlemi sborovna a I. třída.

Oblíbený lampiónový průvod k oslavě VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce)

Oblíbený lampiónový průvod k oslavě VŘSR
(Velká říjnová socialistická revoluce)

 

Maminky z VŽ (Výbor žen) vedly kroužky dovedných rukou a v zimě pořádaly 2x měsíčně v neděli dopoledne čtenářské besedy.

Předním úkolem školy se stalo splnění směrnic zasedání ÚV KSČ. Škoda, že se špatně organizovaly vzájemné hospitace učitelů, při nichž si učitelé vyměňovali své zkušenosti. Také otázka ideově politické výchovy dětí se projednávala, ale v praxi se soustavně neprováděla.

Učitelé málo využívali PO (Pionýrská organizace) pro výchovu k uvědomělé kázni a správného vztahu ke kolektivu. Příliš se spoléhali na oddílové vedoucí z řad ČSM (Československý svaz mládeže).

Největší část pionýrů pracovala v zájmových kroužcích: pěveckém, hudebním, technickém, mičurinském a zúčastňovali se všech soutěží.

Žáci pomáhali při společných pracích v obci i v JZD, kde sbírali mandelinku („amerického brouka“) a později i brambory. Tím se v dětech vychovávala láska k práci, socialistickému vlastnictví a kolektivu.

Závěrečných zkoušek se zúčastnili všichni žáci VIII. třídy, 12 žáků prospělo s vyznamenáním, jeden žák neobstál a byla mu povolena oprava.

Nábor do povolání nebyl úspěšný. Nesplnil se plán do hornictví a do zemědělství odešel jen jeden žák. Podceňování důležitých oborů samotnými rodiči se ukázalo silnější než působení školy.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.