Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok zahájen průvodem žáků od MNV ke škole, jenže letos jen s hudbou reprodukovanou.

Ve škole 304 žáků ve 12 třídách, což bylo 26 žáků průměrně ve třídě.

Učitelský sbor: s. Ota Fajfr (ředitel), Dana Šílová (zástupkyně), nižší stupeň: Mašátová, Pešulová, Soukupová, Mužík, Nováčková, Holubová a Bittenglová, vyšší stupeň: Tenk, Smolková, M. Jirková, Kouřilová, Maxová, Šilhánová a Kondrová.

Přes prázdniny zabudováno ústřední topení do všech místností, a to v nezvykle rychlém tempu pouhých necelých dvou měsíců.

Pomoc školáků při úpravách školní dílny

Pomoc školáků při úpravách školní dílny

 

Politická a vzdělávací práce školy podnícena rozvojem pracovní iniciativy a závazkového hnutí před XV. sjezdem KSČ u všech pracovníků školy v součinnosti s místním ROH (Revoluční odborové hnutí) a stranickou skupinou KSČ.

Pozornost věnována komunistické výchově ve školní i mimoškolní práci. Každý výchovný pracovník si vypracoval a plnil výchovný plán se třídou, plnil tematické plány a vedl pedagogickou dokumentaci o žácích.

V průběhu roku si učitelé plány doplnili o závěry XXV. sjezdu KSSS (Komunistická strana sovětského svazu) a XV. sjezdu KSČ. Při výkladu učiva uplatňovali vědecký světový názor.

Třída s. Šilhánové

Třída s. Šilhánové

 

Ve školním roce provedli žáci 35 veřejných vystoupení, počet soutěží dosáhl počtu 43 a v nich žáci získali několik prvních míst. Besed uskutečnili 33, exkurzí 11, zhlédli 10 vybraných filmů a prošli třemi kurzy (lyžařský a plavecký výcvik a společenské chování).

Dařila se spolupráce s TJ Baník, dolem, MNV, Svazarmem, požárníky, svazem žen, červeným křížem apod.

PO (Pionýrská organizace) pod vedením s. Höfflera, otce dvou žáků, konečně začala vyvíjet činnost. Zúčastnili se soutěže „Pionýrská stezka odvahy“, lyžařského zájezdu do Krušných hor a různých oslav v obci. V okresní soutěži naše pionýrky získaly 4. místo v přípravě stolování a 3. místo v okresním kole „Pionýrské stezky“. Někteří se zúčastnili akce „Po stopách Julia Fučíka v Plzni“ a za odměnu jeli na mezinárodní setkání pionýrů do NDR (Německá demokratická republika).

V průběhu roku pracovalo 12 zájmových kroužků: německý, ruský, sportovní, výtvarný, zdravotní, požární, pohybové estetiky, střelecký, rozhlasový, dovedných rukou, akvaristický a šachový.

Na studium do středních škol po přijímacích zkouškách odešlo devět žáků a dva si vybrali učební obor s maturitou.

9. třída: uč. Bittenglová – Kříž, Pešík, Bastl, Soukupová, Moulis, Šťastný, Malátová, Rada, Pokorná, Pedál, Bednář, Kašpar, Cinková, Tráva, Beránek, Hrách, Mottlová, Lukšík, Václav, Lukášová, Tomášek, Vícha, Trefancová, Kubíková, Ježková

9. třída: uč. Bittenglová – Kříž, Pešík, Bastl, Soukupová, Moulis, Šťastný,
Malátová, Rada, Pokorná, Pedál, Bednář, Kašpar, Cinková, Tráva,
Beránek, Hrách, Mottlová, Lukšík, Václav, Lukášová, Tomášek, Vícha,
Trefancová, Kubíková, Ježková

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto