Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Školní rok samozřejmě začal průvodem s muzikou od MNV ke škole.

Školu navštěvovalo 251 žáků v 10 třídách s průměrem 25 žáků ve třídě.

Učitelský sbor: Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Mašátová, Soukupová, Holubová, Nováčková, Tykalová a Vlasák, vyšší stupeň: s. Tenk, Bittenglová, Šilhánová a Jirková.

Činnost školy se zaměřila na uskutečnění závěrů XVI. Sjezdu KSČ. Škola usilovala o jednotu výchovy a vzdělávání v činnosti školní i mimoškolní.

Během roku uskutečněno 20 besed s různým tematickým zaměřením: Boj za mír, o jaderných elektrárnách ze závodu Škoda Plzeň, o výbušninách a jedech (pomocníci i nepřátelé) atd.

Exkurze v podnicích probíhaly v rámci výběru povolání i k doplnění učiva. Návštěvy se konaly na povrchových pracovištích dolu A. Uxa, Státního statku Úlice, Škoda Plzeň – kovárna a v Tesle Nýřany.

Žáci s učiteli navštívili několik filmů, muzeí a galerií. Pravidelně na předplatné jezdili do Plzně do divadel J. K. Tyla a Alfa.

Pro výchovu socialistického a proletářského internacionalismu se uskutečnil působivě zaměřený zájezd žáků 7. a 8. třídy do NDR (Německá demokratická republika), kde navštívili některá památná místa 2. světové války.

Žáci 3., 4. a 8. třídy prošli plaveckým výcvikem v Plzni a žáci 7. třídy se zúčastnili lyžařského výcviku v chatě horníků v Železné Rudě na Šumavě. Výcvik vedli proškolení lyžařští instruktoři s. Smolková a s. Smolek.

Zájmová činnost probíhala v těchto kroužcích: požárnický, ochránců přírody, kopané, rybářský, branný, zdravotnický, gymnastický, pěvecký a elektrotechnický.

Celkem se naši žáci zúčastnili 38 soutěží v oblasti literární, matematické, přírodovědné, branné a tělovýchovné. Někteří postoupili do krajského kola a žák Pavel Soukup postoupil až do finále ČSSR v Dukelském závodu branné zdatnosti.

Ve škole se soutěžilo ve sběru druhotných surovin a léčivých bylin. Děti si dobře uvědomily, že šlo o velkou pomoc našemu národnímu hospodářství a farmaceutickému průmyslu. Nejlepším sběračem se stal žák 5. třídy Jaroslav Haišman, který sebral 3503 kg železného šrotu. Ve sběru léčivých bylin vynikl žák 5. třídy Karel Hauer, který jich nasbíral přes osm kilogramů.

Peníze za sběr se předávaly SRPŠ a vracely se dětem ve formě příspěvků na výlety, úhradu cestovného na soutěže apod.

V Pionýrské organizaci ve skupině Vasila Loudy pracovalo 14 oddílů: tři oddíly jisker, čtyři oddíly mladších pionýrů a sedm oddílů starších pionýrů.

Kromě pravidelných schůzek, proběhly i tyto zajímavé akce: Partyzánský samopal, sběr borových šišek, pietní akt u pomníku padlých a účast na okresním setkání pionýrů.

V závěrečném hodnocení propadl jeden žák a dvojku z chování dostali čtyři chlapci.

Vysvědčení s vyznamenáním získalo 35 žáků.

Po zkouškách přijali na studium ve středních školách 10 žáků.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.