#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Založení parku v Tlučné

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace projektu spočívající v zakládání zeleně v k. ú. Tlučná. Realizací projektu dojde k výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče a instalace mobiliáře v zastavěném území obce.

Celkové způsobilé výdaje: 2 065 982 Kč
Dotace EU: 1 239 589 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 826 393 Kč (40 %)

Datum zahájení realizace projektu: 15. 3. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny
Příjemce dotace: Obec Tlučná

 

LesoparkFoto

EU-MŽP