#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Myslivecký spolek Tlučná z.s. - honitba "Lobkowicz"

 

V současné době má spolek 14 členů.

Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v honitbě 034 Lobkowicz v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně prospěšná činnost.

Rozloha honitby Lobkowicz je v současné době 758 ha. Tato se stále mění tak, jak dochází k přeměně honebních pozemků v nehonební z důvodu výstavby nových průmyslových a obytných zón.

Spolek plní své hlavní poslání směřující k zvelebování myslivosti, zejména tím, že:

 • zajišťuje a zlepšuje životní prostředí (revitalizace krajiny)
 • zajišťuje a zlepšuje životní prostředí zvěře
 • zajišťuje veřejnou propagací myslivosti a ochrany přírody, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí
 • působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic
 • rozšiřuje zájmové využití svých členů
 • seznamuje mládež s myslivostí a ochranou přírody
 • provádí praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek
 • zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, zejména zabezpečením chovu, výcviku a použití lovecky upotřebitelných psů
 • zajišťuje a organizuje rozvoj loveckého střelectví a pořádá střelecké soutěže, pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi
 • zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni
 • zajišťuje odpovídající veterinární opatření dle příslušných právních předpisů a pokynů veterinárních orgánů

 

Kontaktní osoby: Razím Dušan (předseda)

tel.: 608 660099
dusan.razim@seznam.cz

 

Boháč Petr (místopředseda)

tel.: 606 353715
  Hauer Luboš (hospodář) tel.: 603 904636

 

Mapa honitby (po kliknutí se zvětší):

 

mapa honitby