#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V seznamu níže naleznete nejčastěji používané formuláře ve formátu PDF. Pro otevření formulářů použijte aplikaci AcrobatReader.

Formuláře jsou tematicky rozděleny do několika kategorií podle oblasti, které se týkají:

 

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE
 

Pasport místních a evidence účelových komunikací (podrobný plán obce - velikost 10MB)

     
 

KOMUNIKACE VEŘEJNÉ - Žádost o komunikační připojení nebo sjezd

K žádosti je vždy potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň-venkov k dopravní obsluze nemovitosti.

     
 

KOMUNIKACE VEŘEJNÉ - Žádost o zvláštní užívání silnice (místní i účelové komunikace)

Žádost může podat pouze subjekt s oprávněním k provádění staveb, jejich změn nebo odstraňování.

K žádosti je vždy potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň-venkov.

K žádosti je vždy potřeba doložit rozhodnutí - stanovení dopravního značení oborem dopravy MěÚ Nýřany.

Schváleny mohou být jen žádosti, jejichž realizace započne i skončí v období od 1.4. do 30.11. běžného roku. Žádosti jejichž dokončení NESPADÁ do vymezeného období nemohou být z technických důvodů schváleny. Pro podrobnější informace kontaktujte stavebního technika OÚ Tlučná.

     
 

Žádost o smlouvu o vybudování a údržbě veřejně přístupné účelové komunikace (VPUK)

K žádosti je vždy potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň-venkov k dopravní obslužnosti budoucí nemovitosti v případě napojení na místní komunikaci nebo stanovisko MěÚ Nýřany, odboru dopravy v případě napojení na účelovou komunikaci - viz Pasport místních a evidence účelových komunikací

     
         
INFRASTRUKTURA
 

Vzor smlouvy o vybudování technické a dopravní infrastruktury

Před podáním návrhu kontaktujte prosím stavebního technika OÚ Tlučná pro podrobné informace a k dořešení technických náležitostí dokumentu!

K žádosti je vždy potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň-venkov k dopravní obslužnosti budoucí nemovitosti v případě napojení na místní komunikaci nebo stanovisko MěÚ Nýřany, odboru dopravy v případě napojení na účelovou komunikaci - viz Pasport místních a evidence účelových komunikací

Pokud plánovaná stavba zasahuje do obecní parcely, nutno doložit také smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost podzemního vedení a na přípojky inženýrských sítí (plyn, elektro, slaboproud).

     
 

Žádost o stanovisko obce k záměru realizovat inženýrské sítě nebo přípojky inženýrských sítí

Pokud plánovaná stavba zasahuje do obecní parcely, nutno doložit také smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost podzemního vedení a na přípojky inženýrských sítí (plyn, elektro, slaboproud)

     
         
STAVBA
 

ÚZEMNÍ PLÁN - grafická část

ÚZEMNÍ PLÁN - textová část

     
 

Žádost o stanovisko obce k záměru realizovat jednotlivou nadzemní stavbu vč. přípojek

K žádosti je vždy potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň-venkov k dopravní obslužnosti budoucí nemovitosti v případě napojení na místní komunikaci nebo stanovisko MěÚ Nýřany, odboru dopravy v případě napojení na účelovou komunikaci - viz Pasport místních a evidence účelových komunikací

Pokud plánovaná stavba zasahuje do obecní parcely, nutno doložit také smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost podzemního vedení a na přípojky inženýrských sítí (plyn, elektro, slaboproud).

 
     
 

Žádost o stanovisko obce k záměru realizovat soubor nadzemních staveb vč. přípojek

K žádosti je vždy potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň-venkov k dopravní obslužnosti budoucí nemovitosti v případě napojení na místní komunikaci nebo stanovisko MěÚ Nýřany, odboru dopravy v případě napojení na účelovou komunikaci - viz Pasport místních a evidence účelových komunikací

Pokud plánovaná stavba zasahuje do obecní parcely, nutno doložit také smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost podzemního vedení a na přípojky inženýrských sítí (plyn, elektro, slaboproud)

 
     
  Žádost o kontrolní prohlídku odstraněné stavby      
         
         
VEGETACE
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les