#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 Odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Z důvodu změny zákona o odpadech (541/2020 Sb.) už není možné, aby občané platili svoz komunálního odpadu přímo svozové společnosti, ale platba musí být formou místního poplatku.

Od 1. 1. 2022 tedy platí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

V naší obci byl zvolen systém platby za objednanou kapacitu nádoby – občané tedy platí částku vypočtenou jako:

sazba v Kč za 1 litr odpadu (stanovená vyhláškou) * objem svozové nádoby v litrech * počet svozů za období

 

Obsah stránky:

Přihlášení k místnímu poplatku

Platba místního poplatku

Změny u místního poplatku

Svozová známka

Svozová nádoba

Termíny svozů

 

 Přihlášení k místnímu poplatku

^ NAHORU

Kdy je třeba se přihlásit?

Pokud mám v obci nemovitost, která je obývaná a tudíž v ní vzniká odpad.

Jedná se např. o:

• nově postavené nemovitosti,

• koupené nemovitosti (změna stávajícího plátce),

• odstěhování či úmrtí stávajícího plátce apod.

Stačí vyplnit formulář přihlášky (Přihlášky pro: rodinný dům, bytový dům) a dodat ho na Obecní úřad Tlučná osobně, vhozením do schránky umístěné na budově OÚ nebo zasláním na e-mail: podatelna@obec-tlucna.cz

Kdy mi začnou nádobu svážet?

Počátek svozu je možný od 1. dne následujícího měsíce po doručení přihlášky (do té doby je nutné převzít nádobu).

Jak získám svozovou nádobu?

• převzetím stávající nádoby po původním plátci,

• osobním převzetím ve svozové společnosti nebo na OÚ Tlučná – pracovníci OÚ Tlučná se s Vámi po obdržení přihlášky spojí a domluví konkrétní postup.

Jak získám svozovou známku?

Známku Vám vylepí pracovníci svozové společnosti při 1. svozu nádoby.

 

 Platba místního poplatku

^ NAHORU

Jaká je sazba místního poplatku?

Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je sazba stanovena na 0,64 Kč za 1 litr odpadu.

Objem nádoby
(v litrech)

Frekvence svozu

Výše pololetní platby v Kč

Ročně celkem
v Kč

60

1x za 14 dní

500

1 000

60

1x za měsíc

231

462

120

1x za 7 dní

1 997

3 994

120

1x za 14 dní

999

1 998

120

kombinovaný
10-4 1x za 7 dní, 5-9 1x za 14 dní

1 575

3 150

120

1x za měsíc

461

922

240

1x za 7 dní

3 994

7 988

240

1x za 14 dní

1 997

3 994

1 100

1x za 7 dní

18 304

36 608

1 100

1 x za 14 dní

9 152

18 304

 

 

Kdy a jak se poplatek platí?

Platební údaje budou zasílány v průběhu května – nehraďte nic dříve, než obdržíte své platební údaje! Pokud jste OÚ Tlučná poskytli svoji e-mailovou adresu, budou zaslány elektronickou cestou, v ostatních případech je obdržíte vytištěné do poštovní schránky.

Poplatek je možné zaplatit zvlášť za 1. pololetí (nejlépe do 20. června) a 2. pololetí (nejlépe do 20. listopadu). Je možné také provést platbu za celý rok najednou (nejlépe do 20. června).

PREFERUJEME ÚHRADU PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET OBCE 121371/0100 pod zaslaným variabilním symbolem – součástí platebních údajů bude kód pro QR platbu.

 

 Změny u místního poplatku

^ NAHORU

Jakým způsobem mohu provést změnu (např. velikosti nádoby či frekvence svozu)?

Stačí vyplnit změnový formulář a dodat ho na Obecní úřad Tlučná osobně, vhozením do schránky umístěné na budově OÚ nebo zasláním na e-mail: podatelna@obec-tlucna.cz

Kdy mohu provést změnu?

Změny je možné provést vždy nejpozději k 20. dni předchozího měsíce (např. pokud chcete změnu od 1. března, je nutné doručit změnový formulář na OÚ Tlučná nejpozději 20. února).

Jak získám novou svozovou známku se změnou?

Známku Vám vylepí pracovníci svozové společnosti při 1. svozu nové nádoby/dle nové frekvence.

 

 Svozová známka

^ NAHORU

Kde získám svozovou známku na další rok?

Svoz od ledna navazuje dál ve stejné frekvenci jako v předešlém roce. V lednu a únoru se vyváží na staré známky. Nové známky obdržíte od OÚ Tlučná do poštovních schránek nejpozději v polovině února a je třeba mít je do konce února vylepené.

Když provedu nějakou změnu nebo se přihlásím k poplatku, kde získám známku?

Známku Vám vypletí pracovníci svozové společnosti při 1. svozu nové nádoby/dle nové frekvence.

Známka mi nedorazila. Co mám dělat?

Kontaktujte OÚ Tlučná telefonicky (377 931 107) nebo e-mailem na podatelna@obec-tlucna.cz

 

 Svozová nádoba

^ NAHORU

Jak získám svozovou nádobu?

• převzetím stávající nádoby po původním plátci,

• osobním převzetím ve svozové společnosti nebo na OÚ Tlučná – pracovníci OÚ Tlučná se s Vámi po obdržení přihlášky spojí a domluví konkrétní postup.

Kolik stojí svozová nádoba?

Svozové nádoby poskytuje svozová společnost k bezplatnému pronájmu.

Mám poškozenou nádobu (ať už vlastní vinou či cizím zaviněním), jaký je postup?

Kontaktujte OÚ Tlučná telefonicky (377 931 107) nebo e-mailem na podatelna@obec-tlucna.cz

 

 Termíny svozů

^ NAHORU

V Tlučné se nádoby vyvážejí vždy v PONDĚLÍ. Svozová nádoba musí být připravena v 6:00.

2022

Termíny SKO 20222023

termíny svozů SKO 2023

Jak je to se svozy na přelomu roku?

V prosinci OÚ Tlučná zveřejňuje kalendář svozů na úřední desce a v obecních vývěskách – je tedy třeba si pohlídat, jestli svozy navazují plynule nebo je změna.

Co když zapomenu nádobu připravit?

Občas se to může stát – kontaktujte OÚ Tlučná telefonicky (377 931 107) a domluvíme se na dalším postupu.