#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Sběrný dvůr

 

V naší obci byl za pomoci prostředků EU vystavěn a uveden do provozu sběrný dvůr odpadů v lokalitě "Pod Krimichem". Tím, že budete využívat tento sběrný dvůr správným způsobem výrazně pomůžete přispět k dobrému životnímu prostředí, ale i k dobrému hospodaření v naší obci.

 

Provozovatelem tohot zařízení je:

EKO SEPAR s.r.o. Nýřany
Hřbitovní 1214, Nýřany  330 23
tel.: 377 931 338, 377 930 771-3
E-mail: ekosepar@ekosepar.cz

 

Provozní doba sběrného dvora:

pondělí

14:00 - 18:00 hod

středa

8:00 - 14:00 hod

sobota

8:00 - 14:00 hod

Ve dnech pracovního volna (státní svátky a dny pracovního klidu) je sběrný dvůr uzavřen.

Sledujte také sekci AKTUALITY pro mimořádná omezení a dočasné změny provozní doby!

 

 

Co lze do sběrného dvora ukládat:

  • Všechny odpady z domácnosti, které nepatří do  nádob na směsný odpad (popelnice).
  • Objemné odpady např.: nábytek, kamna, boilery, koberce, linolea a pod.
  • Nebezpečné odpady např.: zbytky barev, ředidel, oleje, fotochemikálie, akumulátory a pod.
  • Materiálově využitelné odpady - jako papír, sklo, plasty, kovy, textil, obuv atd.
  • Elektrická a elektronická zařízení, tedy vše co je na el. proud nebo na baterie.
  • Stavební a inertní odpad v množství do 200 kg . (cihly,tvárnice,tašky,kamení,hlína).
  • Biologické odpady (tráva,listí,zbytky plotů, dřevo,větve) - bez omezení množství.

 

V souvislosti s novelou zákona o odpadech nastala od 1. 1. 2022 povinnost odevzdávat odpad obsahující azbest pouze v uzavřeném neprodyšném obalu. Bez takové úpravy nebude možné odpad obsahující azbest ve sběrnému dvoře uložit.

 

Podmínky a ceník:

ZDE KE STAŽENÍ