Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Počet žáků: I. tř. 59, II. tř. 73 a III. tř. 68. Ve škole celkem 200 dětí, průměr na třídu 67. Učitelský sbor: Emenuel Kadlec, řídící učitel, a učitelé: Josef Hornsteiner a Václav Procházka. Náboženství vyučoval Páter pan Jakub Kugel, kaplan vejprnický. Ženské ruční práce učila slečna Anežka Lindackrová. Od školného osvobozeno 166 dítek.

Školní rok zahájen v sobotu 1. září slavnostními službami Božími a konáno „Vzývání Ducha svatého“, načež započato
vyučování v pondělí 3. září.

Jmeniny Jeho Veličenstev císaře a krále Františka Josefa I. a císařovny Alžběty oslaveny 4. října a 19. listopadu způsobem důstojným. Veškerá mládež školní, upozorněna byvše na význam těchto dní, vedena sborem učitelským do chrámu Páně ve Vejprnicích na slavnostní mši svatou. Po ní zapěna „Hymna národní“.

Výroční zkouška svatého náboženství vykonána 25. června za předsednictví Pátera pana Františka Herolda, arciděkana
z Plzně. Zkoušce přítomní rodičové odcházeli velice potěšeni z výsledku zkoušky svých milých dítek.

Na závěr školního roku odbývala se ve škole výstava dívčích prací z vyučování ženských prací slečnou Anežkou Lindackrovou. 80 dívek vystavilo 420 kusů své práce. Přesné provedení a čistota prací vystavených uspokojovaly mnohé návštěvníky domácí i přespolní. Hezkou výstavku pochválil i Páter pan Martin Pachl, knížecí arcivikář a člen c. k. okresní školní rady.

Sbor učitelský konal deset porad měsíčních. Opět si učitelé připravili své referáty. Řídící učitel přednesl „Kterak působiti ve mravy mládeže“. Učitel Václav Procházka se zamyslel nad „Veselou myslí učitelovou“ a učitel Josef Hornsteiner hovořil „O mravním povzbuzování“.

Pomůcek školních používali učitelé 73 kusů, knihovna učitelská disponovala 144 výtisky a knihovna žákovská už vykazovala 110 knih.

Chudému žactvu dostalo se podpor z odkazu Josefa Waltera. Podarováno 13 dítek šatstvem, obuví a sešity. Podarované
děti se pomodlily a poděkovaly.

Letošním rokem se dokončilo úplné zařízení školní zahrady. Rozloha čtyř arů rozdělena cestou na dvě části. Na jedné polovině se nacházela ovocná část, na které vzrostlo 100 stromků šlechtěných a 110 pláňat. Žáci III. třídy si prakticky zkoušeli roubování stromů. Obzvláště dbalým hochům udělovaly se zdarma šlechtěné stromky pro jejich domácí zahrádky. Druhá polovina se rozdělila příčnou cestou na oddělení zelinářské a na oddělení květinové. Z květinové zahrady si na konci školního roku žáci odnesli vypěstované květiny buď nařezané, nebo v květináčích. Pro maminky to byl vskutku moc hezký dárek, kterým se doma vyzdobila světnice.

V říjnu poctila školu vznešenou návštěvou Jeho Milost veledůstojný Msgr. Arcidiakon* Michael Hornsteiner z Prahy. Vznešený host přišel navštívit svého synovce, podučitele Josefa Hornsteinera. Povzbudil přítomné dítky vpravdě otcovskou řečí, poděkoval svému synovci za záslužnou práci dobře vedenou, dle slov řídícího učitele. Na závěr pochválil celou školu zdejší.

Školní rok ukončen 15. července.

Zápraží s brusem

Zápraží s brusem

__________

* Msgr. = monsignore, dnes se používá zkratka Mons.; arcidiakon = arcijáhen, dnes se již tento titul nepoužívá.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto