Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 65, II. tř. 82 a III. tř. 77. Celkem žáků ve škole 224, což činí průměr na třídu 75 žáků. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel, a učitelé: František Houška, zatímní podučitel, a Josef Hornsteiner, definitivní učitel. Náboženství vyučoval Páter pan Jakub Kugel a ženské ruční práce učila slečna Anežka Lindackrová.

Nový školní rok zahájen ve středu 1. září slavnostními službami Božími ve farním chrámu vejprnickém, načež dítky školní odvedeny svými učiteli do školních tříd, kde jim nejdůležitější pravidla školní kázně připamatována.

Jmeniny Jejich Veličenstev císaře a krále Františka Josefa I. a císařovny Alžběty oslaveny 4. října a 19. listopadu za účastenství veškerého žactva a sboru učitelského. Mládež školní, byvše předem upozorněna na význam památných těchto dnů, vedena ke slavnostním Bohoslužbám, po nichž zapěna „Rakouská hymna národní“.

Výroční zkouška ze svatého náboženství konala se v pondělí 27. června za předsednictví veledůstojného Pátera pana Františka Herolda, arciděkana z Plzně, obvyklým způsobem slavnostním. Zkoušce přítomní hojní rodičové, kteří odcházeli s uspokojením v srdcích.

Důležitá váha „decimálka“

Důležitá váha „decimálka“

Ku konci roku uspořádána výstava ženských ručních prací. Výstava zahájena po ranních službách Božích řídícím učitelem Emanuelem Kadlecem za přítomnosti veledůstojného Pátera pana Martina Pachla, knížecího vikáře z Vejprnic a člena c. k. okresní školní rady v Plzni. Vystaveno 465 kusů prací od 88 dívek. Výstavu obdivovali přehojní návštěvníci domácí i přespolní. Všichni odcházeli velmi spokojeni.

Na měsíčních poradách učitelských se rokovalo o mravnosti, prospěchu, školní docházce a zdravotních poměrech dětí. Učitelé si připravili tyto přednášky: Emanuel Kadlec „O lahodnosti vyučování“ a „Kterak učitel sám může působiti ku vážnosti stavu svého v obci“. Josef Hornsteiner promluvil „O vyučování slohu“ a „O pěstování her mládeže“. František Houška se zamyslel „O básních v čítankách“.

Čtenářka ve světnici

Čtenářka ve světnici

Jeho Veličenstvo císař František Josef I. udělil správci velkostatků knížete pána Františka Lobkowicze panu Antonínu Rumlerovi za jeho dlouholeté příkladné služby „Zlatý záslužný kříž s korunou“.

Dne 10. září rozechvěla hluboce všechny národy říše Habsburské ohromující zvěst o hrůzné smrti panovnice Alžběty, nejšlechetnější ze všech, které císařský trůn zdobily. Srdce vznešené císařovny prokláno hrotem smrtící zbraně vraha, italského anarchisty Luccheniho na břehu luzného jezera Ženevského ve Švýcarsku. 12. září konaly se zádušní služby Boží, po nichž mládež školní zpět do budovy školní se vrátila. Tam ukončena truchlivá slavnost, při níž řídící učitel tklivými slovy líčil hroznou ztrátu, která stihla Jeho císařské a královské Veličenstvo a celou říši Habsburskou.

Z úrokové částky 48 zlatých z nadace Josefa Waltera poděleno 13 nejchudších dětí šatstvem, obuví a školními pomůckami. Plzeňský papírník pan Jan Štika daroval škole pro chudé děti 100 sešitů na psaní a volné listy ke kreslení.

Pomůcek učebních měla škola 84. Knihovna žákovská vykazovala 140 svazků a 171 starších žáků přečetlo v průměru 15 knih za rok.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto