Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 71, II. tř. 89 a III. tř. 83. Celkem ve škole zapsáno 243 dětí, tedy s průměrem 81 žáků na třídu. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel, a učitelé: Josef Hornsteiner, definitivní učitel, a Jindřich Schvarc, zatímní podučitel. Náboženství vyučoval P. p. Jakub Kugel, kaplan vejprnický, ženské ruční práce učila slečna Anežka Lindackrová.

4. října slaveny jmeniny Jeho apoštolského Veličenstva c. a k. Františka Josefa I. slavnostními službami Božími za účasti veškerého žactva a učitelského sboru.

19. listopadu slouženy za Její Veličenstvo, zesnulou císařovnu Alžbětu, zádušní služby Boží. Obou těchto příležitostí použito k posílení citů loajality (poslušnosti) k nejvyššímu domu panovnickému.

4. listopadu rozloučil se zdejší učitelský sbor s Páterem panem Martinem Pachlem, knížecím arcivikářem a farářem ve Vejprnicích, který odešel do Staré Boleslavi za sídelního kanovníka.

Za Pátera pana Martina Pachla nastolen za faráře kaplan Páter pan Václav Čubr. Sloužil v Rokycanech a dlouhá léta působil jako kaplan v Plzenci.

Výroční zkouška ze sv. náboženství se uskutečnila ve školní budově za předsednictví Pátera pana Františka Herolda, arciděkana z Plzně. Zkoušce přítomno četně spokojených rodičů.

Sbor učitelský konal v tomto roce opět měsíční porady. Převážně se jednalo o záležitosti mravnosti a prospěchu žactva. Učitelé si připravili své přednášky takto: Emanuel Kadlec hovořil „O příčinách neprospěchu žactva“, Josef Hornsteiner promluvil „O cvičení slohových“ a Jindřich Schvarc předvedl „Počítadlo krychlové“.

Z úroků odkazu Walterova (48 zlatých) poděleno 14 chudých žáků obuví, šatstvem a školními rekvizitami. Po darování děti moc slušně poděkovaly a pomodlily se k Bohu.

Babka na naklepání kos a srpů

Babka na naklepání kos a srpů

Slovutná c. a k. (císařská a královská) okresní školní rada podělila v letošním školním roce 49 dětí učebnicemi školními.

Pomůcek učebních evidovala škola 84. Knihovna učitelská obsahovala 203 svazky a knihovna žákovská čítala 147 svazků. 172 starších žáků přečetlo v průběhu školního roku průměrně 15 knih.

Místní školní rada, uvážíc místní poměry, usnesla se ve své řádné schůzi dne 20. ledna a 13. července podati žádost za rozšíření zdejší trojtřídní školy na školu čtyřtřídní. Zároveň by se rozšířila výuka ženských ručních prací ze dvou oddělení na tři.

Některé ženy ještě předly

Některé ženy ještě předly

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto