Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Při sčítání osob bylo zjištěno, že obec má 138 domů a 1655 obyvatel.

Náboženské rozvrstvení:

    římskokatolíci 1637
  protestanti 1
  židé 5
  bez vyznání 12

 

Počet obyvatel v okolních obcích:

    Vejprnice i s osadou Nová Hospoda 2472
  Sulkov 1875
  Křimice 1449
  Vochov 565

 

Všechny farní osady vejprnické čítaly 8016 osob, v Plzni bydlelo 80 320 osob, České království napočítalo 6 773 547* osob a celé Rakousko-Uhersko osídluje přibližně 51 000 000 osob.

Pro ženy v naší obci uspořádán zajímavý hospodyňský kurs, který vedla odborná učitelka z Doubravky paní Růžena Lodrová. Hovořeno o vhodném bydlení, jeho úpravě, hygieně, výživě, potravinách, také o oděvu a obuvi, úsporách, zdravotnictví, bezpečnosti apod.

Dokončena stavba silnice do Líň (dobový pravopis).

Obec měla podnikavé rolníky a domkáře. Ze společných peněz si zakoupili dvě motorová složení na mlácení obilí. Jedno pracovalo silou osmi koní a druhé mělo šest koňských sil. Mimo toho už vlastnili val na drcení hrud na polích, dva trakaře na setí jetele a čtyři společné secí stroje. Používali sekačky na obilí a na trávu i strojů mláticích obilí. Pouze malí hospodáři sekali obilí ručně kosou nebo vachlicí. Vachlicí se také sekalo obilí polehlé. K orání používalo se pluhů harek se třemi radlicemi nebo pospěšáků s více radlicemi. Na panských polích používali k sekání obilí strojů hrsťovaček, které samy dělaly hrstě, či strojů vazaček, které hned samy vázaly obilí v snopy.

Moderní zemědělské mašiny (stroje)

Moderní zemědělské mašiny (stroje)

 

Čeledi měli malí hospodáři málo, snažili se všechnu práci udělat sami za pomocí svých dětí.

Z podnětu řídícího učitele Emanuela Kadlece založena v Tlučné „Veřejná obecní knihovna“ pro dospělé čtenáře. Spojily se tři spolkové knihovny: hasičská, dělnická a Národní Jednoty Pošumavské. Knihovna disponovala 400 knihami zábavnými i poučnými. Knihovníkem se stal učitel Vilém Valenta, začež mu obec poskytla byt zdarma.

 

*)
Jde o nepřesný údaj z dobové kroniky. Dle údajů ČSÚ žilo dle sčítání lidu v r. 1910 na území dnešní ČR 10 078 637 osob. Dle dostupných pramenů lze usuzovat, že číslo uvedené v kronice mohlo udávat počet obyvatel České národnosti, obyvatel německé národnosti žilo na území ČR přibližně 3 miliony (údaj z r. 1921).

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto