Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V lednu přijel do obce kočovný biograf a v hostinci „U Jungů“ po tři neděle předváděl každodenně filmy. Vstupné podle místa 2–4 Kč. Občanstvo četně chodilo se pobaviti.

Koncem ledna konala se schůze občanů v hostinci „U Jungů“ a na ní bylo definitivně rozhodnuto elektrizovati obec. Zastupitelstvo obce vzalo stavbu elektrovodní sítě do své režie v dohodě se Západočeským elektrářským svazem. O elektrizování obce se nejvíce staral pokrokový starosta Tlučné pan František Tráva.

Na Svátek práce se nepracovalo. Od rána, od 6 hodin, pochodovala vsí hudba kapelníka Rudolfa Böhma a vyhrávala „budíček“. Potom se socialistické strany odebraly na seřadiště a odtud průvody s prapory a kapelami odpochodovaly do Nýřan na „tábor lidu“.

V červnu dostala obec povolení od zemského výboru a mohlo se začít s elektrizací. Zdejší Záložní a spořitelní spolek slíbil půjčit potřebných 120 000 Kč a obec zadala stavbu sítě plzeňské firmě H. K. Rudolf. Obec, když chtěla si peníze vypůjčiti, musela se státi jejím členem. Okresní zastupitelstvo však členství neschválilo. Peníze si proto museli vypůjčit občané na sebe a obci je půjčit. Riziko na sebe vzali tito občané: Antonín Němec (horník), František Melichar (rolník), Tomáš Vítek (rolník), Vojtěch Šobr (drátotažec), Vojtěch Lang (rolník) a Vojtěch Hauer (železniční zřízenec). Ručitelem se jim stala obec a v jejím zastoupení podepsali jim dlužní úpisy František Tráva a Martin Sopr. Půjčka byla bezúročná.

Koncem června začala firma Rudolf se stavbou sítě. Na stavbě zaměstnávala také místní nezaměstnané, jak bylo předem dojednáno. Stavělo se rychle.

6. července pořádána oslava M. J. Husa a řečnil pan Karas. Účast lidu byla veliká. Po přednášce sehráli ochotníci divadelní kus od Karase „Otec Božího lidu“ v přírodě za Václavovic. Večerní osvětlení scény si ochotníci vyráběli vlastním motorovým dynamem, umístěným ve dvoře ZKD (Západočeské konzumní družstvo).

Koncem července začal Západočeský elektrářský svaz se stavbou transformační stanice vedle hostince „U Kouřilů“. Budova postavena nákladem 10 800 Kč, transformační přístroj 12 000 Kč a vnitřní další zařízení také 12 000 Kč.

trafostanice

Bílý kvádr transformátoru u křižovatky u Lidového domu

 

V srpnu odejelo 20 hornických dítek, za vedení učitele Würfla, do hornické ozdravovny v Újezdci u Klatov. Všechny děti se vrátily velice osvěžené.

Ráno 6. září roznesla se obcí zvěst, že občan Kříž se nechal přejeti vlakem u lesa „Hájíček“. Trpěl nevyléčitelnou a velmi bolestnou nemocí, a tak dobrovolně odešel ze světa.

9. září se poprvé svítilo v obci elektřinou. Zatím jen občané při silnici plzeňské, ale práce pokračovaly velmi rychle. Obec nechala zavésti elektrické světlo do všech svých prostor a také pořídila veřejné osvětlování a osvětlení na zastávce. Za veřejné osvětlení zaplatila obec 8447 Kč a za osvětlení zastávky 1300 Kč.

21. října rozvodná síť dohotovena a svítilo se ve všech částech obce. Občané si libovali, jak výborné mají světlo. Mnozí rolníci a domkáři si koupili elektromotory a mlátili jimi obilí. Motory vyrobily Škodovy závody, ve kterých pracovalo mnoho tlučeňáků.

Veřejné osvětlení s 25 světly svítilo večer od soumraku do půl jedenácté po odjezdu vlaku do Plzně, kterým odjížděli horníci z práce. Pak se zhaslo a rozsvítilo se na čtvrt hodiny při příjezdu nočního vlaku z Plzně. Rozsvěcoval občan Kasl.

Veřejné osvětlování se hradilo z dobrovolné dávky občanů, rozpočítané po 50 haléřích za rodinu měsíčně. Občanstvo se tak usneslo při schůzi v hostinci „U Jungů“.

Státní svátek 28. října slaven důstojně jako v letech minulých.

V listopadu zemřel ruský legionář František Karas, jenž se vrátil do vlasti v r. 1920. Pohřeb jeho se konal 17. listopadu v neděli za obrovské účasti občanstva. Na pohřbu mu hrála hudba čs. pěšího pluku č. 18 z Plzně.

V listopadu vypsán konkurz obecním zastupitelstvem na místo obecního ponocného. Dosud činnost ponocného vykonával občan Václav Cepník od r. 1922. Z uchazečů místo přidělili Františkovi Vítkovi s platem 3000 Kč za rok. Ponocný měl, kromě střežení majetků občanů a hlášení případných požárů, také povinnost rozsvěcovati a zhasínati uliční osvětlení.

Náklad na elektrizaci obce činil celkem 137 399,88 Kč. Obec dostala částečnou státní subvenci (peníze z veřejných prostředků).

V tomto roce se konalo 51 tanečních zábav, 16 večírků, 15 divadelních her a 10 biografických představení kočovného biografu.

Vypilo se 1939 hl piva, připadá tudíž na jednoho občana sto litrů piva ročně. Dávka do obecní pokladny činila 16 400 Kč. Na dávkách ze zábav vybrala obec 7110 Kč.

U transformační stanice postavena budka pro obsluhu veřejné povozní váhy. Vážil pan Kasl. Za jeden zvážený q (metrický cent = 100 kg) vybíral vážný 20 haléřů.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto