Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Obec měla 237 domů s č. p. a 2029 obyvatel.

V lednu koupilo obecní zastupitelstvo pro obecní úřad ohnivzdornou pokladnu za obnos 2400 Kč.

Veřejné osvětlení svítilo celou noc, neb obec platila světlo paušálně 150 Kč za jednu žárovku ročně, což činilo 3750 Kč.

V dubnu konala se veřejná schůze lidu v hostinci „U Jungů“. Na ní krásnými slovy promluvil o hospodářské situaci v našem státě, poslanec za stranu soc. dem., učitel Vojtěch Beneš, bratr pana dr. Edvarda Beneše, ministra zahraničí.

24. dubna konala se ve Vejprnicích pouť. Mnoho občanů již od časného rána chodilo do Vejprnic, zvláště děti se na tuhle pouť kolik dní předem těšily. V rodinách pekly se koláče a v neděli se uvařil sváteční oběd. Odpoledne konaly se pouťové taneční zábavy.

V dubnu provedena dražba na pařezy v lese při silnici vedoucí do Vochova. Jeden díl pařezů se letos vydražil za 35 Kč. K dílu patřilo 7–10 pařezů a každý občan musel si je sám do 15. června ze země dobýti.

Na 1. máje se nepracovalo. Budíček po vsi vyhrávala pochodující nově vytvořená kapela pana Jaroslava Tomáška. Na tábor lidu do Nýřan se šlo jako léta minulá.

5. června pořádala Národní jednota pošumavská slavnost „Staročeské máje“. Po vsi postaveny „máje“, (smrky zbavené kůry a větví na kmeni a vršek ozdoben barevnými pentličkami). Máje se stavěly také pod okny dívek-družiček. Pro tyto přišel ráno hoch-ženich s hudbou a chodili pak po vsi ve staročeských krojích plzeňských, spolu s králem, tlampačem a písařem dům od domu a přednášeli pěkně složená rýmovaná říkadla. Dopoledne hudba v každém stavení zahrála a hospodář dostal napíti piva. Za nimi pak ještě přišel kat, který ve sklenici nosil žábu, jež prý je vinna, že jejich král ničeho nemá. Sedí mu na prameni, a tak si musí peníze obstarávat takhle. Všichni však věděli, že peníze obecní úřad vydá na něco potřebného pro obec.

máje

Odpoledne vyšel průvod obcí od velké školy pod Malý rybníček a zde vyvolával tlampač jména děvčat dům od domu a ve verších upozorňoval na jejich vlastnosti a ctnosti. Po děvčatech došlo na hospodáře. Po každém verši zahrála hudba a zpěváci, ukrytí v boudě ze smrkových větví, verše zazpívali. Celá obec ten den byla vyzdobena chvojím a prapory. „Máje“ se vydařily až na to, že odpoledne přihnala se bouře a déšť zapudil občany do hostince „U Červenejch“, kde se v sále pokračovalo. Večer potom konaly se taneční zábavy „U Rádlů“ a „U Jungů“. Z čistého výtěžku podpořeny naše menšiny v pohraničí a zdejší školní mládež.

6. července konala se přednáška u pomníku M. J. Husa. Tento den stal se svátečním a občanů se zúčastnilo mnoho.

V červenci konala se slavnostní valná hromada „Západočeského konsumního družstva“ (ZKD), neb jest tomu již 30 let, co si občané založili v naší obci konsumní spolek „Volnost“. Pěvecký sbor DTJ zapěl před zahájením „Píseň práce“ a „Rudý prapor“. O úkolech družstevnických promluvil občan Navrátil z Klatov. Zakládající členové dostali za odměnu čestné diplomy a vkladní knížku s vkladem 300 Kč: Paul, Petřík, Vacek, Lepič, Nocarová, Skálová, Vodrážková a Lepičová. Odpoledne konal se výlet do „Líňského lesa“.

16. října konaly se obecní volby do obecního zastupitelstva. V sobotu před volbami a v neděli, v den voleb, se neprodávaly lihoviny ani pivo. Průběh voleb proběhl klidně a výsledek se odpoledne objevil na obecní vývěsní tabuli. Z 1078 zapsaných voličů jich nevolilo pouze osm. Strana sociálně demokratická získala 547 hlasů, národní socialisté 225 hlasů, živnostníci 81 hlasů, agrárníci 78 hlasů, komunisté 70 hlasů a národní demokraté 69 hlasů.

Frantisek Trava

Pan František Tráva byl velice oblíbený a respektovaný starosta obce.
Letos byl již potřetí zvolem starostou

 

28. října od 6. hodiny ranní hudba kapelníka Jaroslava Tomáška pochodovala obcí a vyhrávala „budíček“. Domy ozdobeny poskrovnu. Místní osvětová komise pořádala přednášku, na níž hovořil učitel František Hruška z Plzně. Večer konala se tělocvičná akademie DTJ.

6. listopadu konala se ustavující schůze obecního zastupitelstva, kde volili starostu. Potřetí si zvolili Františka Trávu a za náměstky Františka Tauše a Antonína Němce.

11. prosince na schůzi obecního zastupitelstva usneseno 19 hlasy proti 4 zaslati resoluci ministerskému předsedovi dr. Švehlovi proti zhoršení starobního a invalidního pojištění.

27. listopadu zemřel člen letopisecké komise Josef Melichar starší z č. p. 7. Pan výměnkář byl všeobecně vážen a ctěn.

V prosinci nastaly kruté mrazy. Školní teploměr před oknem naměřil -24,5 °C. Mnoho zpěvného ptactva pomrzlo. Z obou rybníků a lomů vozili hostinští a řezníci led do svých ledáren.

V prosinci uspořádal „Agitační kroužek žen“ při straně sociálně demokratické kurs šití vánočních hraček. Učila slečna Polívková ve třídě v malé škole, kterou místní školní rada zdarma zapůjčila. Do kursu chodilo 35 žen a dívek a 25. prosince pořádaly ženy při straně národních socialistů „Vánoční nadílku“ pro děti svých příslušníků, spojenou s dětskou slavností. Děti poděleny ořechy, jablky a vánočkou.

Musel se opravit pohřební vůz a zakoupit palma, která se používala místo křížku při pohřbu jinověrců. Palma stála 2400 Kč.

Pořádáno 45 tanečních zábav, různými ochotnickými spolky sehráno 18 divadelních představení. Mimo tohoto zavítal k nám divadelní soubor ředitele Melíška a sehrál zde 18 představení. Jeho hry se velice líbily a byly četně navštěvovány. Z dávek ze zábav přišlo do obecní kasy 6555,15 Kč.

V obecní knihovně se dalo vybírat z 983 svazků a 247 čtenářů si vypůjčilo 3477 knih. Každý čtenář přečetl v průměru 14 knih za rok.

Občané četli také noviny a časopisy. Jen výtisků deníku „Nová doba“ se prodalo za rok 50 000 kusů. Dále se četlo „České slovo“, „Právo lidu“, „Směr“ a další.

Piva se vypilo 1828 hl, což činilo skoro 1 hl na osobu, takže v dávkách obec vybrala 14 826,96 Kč. Pivo se vozilo z pivovaru Lobkowiczů v Křimicích.

Vykouřilo se za 216 608 Kč tabáku a cigaret, což bylo 130 Kč na osobu.

Z obecního lesa za 83 poražených stromů dostala obec v dražbě 3091 Kč.

Ceny potravin za 1 kg: jablka 3 Kč, hrušky 2 Kč, švestky 1,50 Kč, ořechy 10 Kč, čokoláda 18 Kč, margarin 16 Kč, kávová náhražka 8 Kč, 1 rohlík 0,25 Kč, zadní maso hovězí 12 Kč, vepřové 17 Kč, telecí uzené 20 Kč, salám 14–24 Kč, 1 vuřt 0,65 Kč.

Mužský oděv 300–1000 Kč, dámské šaty 150–600 Kč, boty od Bati 69 Kč, boty ručně dělané 110–160 Kč. Za elektrickou energii se platilo za 1 kilowatthodinu pro světlo 4 Kč a pro motor 2,80 Kč. Cena uhlí 1 q (100 kg) 17–27 Kč.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto