Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Obec

Počátkem ledna konala se veřejná schůze obecního zastupitelstva s občanstvem v hostinci „Na Radosti“ u pana Würfla. Bylo jednáno o postavení obecního domu u zastávky. Počítalo se v něm s čekárnou na vlak, obecní úřadovnou, místním „Záložním spolkem“, bytem pro strážníka apod. K jednotnému názoru se nedospělo. Také se projednávala možnost slevy elektrického proudu, pokud by se přihlásilo ve vsi k odběru dalších 10 % občanů.

V lednu přijel kočovný biograf pana Kašpara. Hrálo se v sobotu a v neděli.

V lednu ztropil velikou výtržnost kočí Antonín Thür, který sloužil u hospodáře Martina Würfla. Odpoledne nakládal v Plzni v pivovaře mláto a vrátil se v podnapilém stavu. Na obecním úřadě vyhrožoval nejdříve panu starostovi a pak ve statku paní Hauerové č. p. 8 a nakonec vyhrožoval všem občanům zabitím a vypálením statků. Musel zakročit četnický strážmistr z Vejprnic.

Koncem ledna konala se přednáška lékaře MUDr. Rečka z Plzně ve velké škole o zdravovědě pro ženy. Zajímavou přednášku ženy četně navštívily. Pořádaly ji ženy strany sociálně demokratické.

V únoru se konaly četné plesy a zábavy. Doba masopustu proběhla hladce.

V den 78. narozenin pana presidenta T. G. Masaryka, 7. března, uspořádala místní osvětová komise „Oslavu narozenin pana presidenta“ s přednáškou o jeho životě a díle. Přednášel učitel Houška z Plzně. Školní děcka přednášela básně a zpívala. Spolkové místnosti a mnohé domy ozdobily státní prapory.

21. dubna Akciová společnost Škodovy závody v Plzni získala dolové míry v katastru obce, číslo katastru 1052. Ihned se započaly práce.

Bylo založeno družstvo „Lidový dům“, které zakoupilo Kouřilův hostinec č. p. 54 a starý domek manželů Vlasákových č. p. 32. Na tomto prostoru by chtělo družstvo vystavět velký sál a vyhovující spolkové místnosti.                                                  

Koncem dubna konala se ve Vejprnicích, kam naše obec farností příslušela, známá velká pouť. Již v 7 hodin ráno trousily se hloučky občanů po silnici k Vejprnicům. Tato pouť konána vždy první neděli po sv. Vojtěchu, jemuž je místní kostel zasvěcen. Každoročně přicházelo mnoho lidu z celého okolí.

Na svátek práce, 1. května, se nepracovalo ani letos. V 6 hodin ráno procházela obcí kapela a vyhrávala „budíček“. O půl deváté vypraveny dva průvody dvou politických stran, sociálních demokratů a národních socialistů, doprovázených hudbou a mnoha prapory. Setkaly se v Nýřanech na „táboru lidu“ s dalšími průvody z okolních vsí.

Staročeské máje – selská jízda

Staročeské máje – selská jízda

V květnu ustanoven nový ponocný, pan Josef Mottl, za dřívějšího ponocného Františka Vítka, který se služby vzdal.

Na bramborových polích se rozšířila mandelinka bramborová.  

Koncem května lékař očkoval povinně všechny děti 7leté a 14leté, nemluvňata a osoby provozující podomní obchod.

V červnu obecní správa nechala upravit a rozšířit silnici od kaple ku dráze. Mosty byly rozšířeny a zřízen chodník.

Škodovy závody na své náklady upravily a zpevnily silnici od školy k novému dolu, aby po ní mohla jezdit těžká nákladní auta.

V předvečer svátku M. J. Husa konala se přednáška u jeho pomníku za velké účasti občanstva.

Ve dnech 5.–8. července konány slavnosti Československého pěšího pluku č. 35 v Plzni, známých „pětatřicátníků“. Těchto slavností zúčastnilo se mnoho tlučenských občanů, kteří u tohoto pluku sloužili.

V červenci poraženy jasany kolem školy, aby se mohla provést úprava cesty k budoucímu dolu. Jasany prodány v dražbě a většinu koupil místní kolář pan Mach.

Jelikož panovalo delší dobu sucho a teplo, rozmnožily se myši nevídanou měrou. Na polích se klikatilo mnoho cestiček mezi děrami. V září místním rolníkům se vydávalo arsenové těsto ku trávení myší.

Státní svátek, 28. říjen, desáté výročí naší republiky, oslaveno slavnostně. Již ráno o šesté hodině občany probouzela procházející hudba. Kapelník Antonín Stašek vyhrával po obci „budíček“. Dopoledne se konala přednáška, jíž se zúčastnilo mnoho občanů. Po obci vlály prapory, okna ozdobena, ulice i chodníky čisté. Z toho viděti, jak všichni milují naši drahou republiku, vykoupenou krví statečných legionářů. Po přednášce zapěna hymna a provolána sláva milovanému presidentu T. G. Masarykovi.

Při hloubení šachty se asi v 50 m objevil silný pramen vody, který se nedařilo čerpat ani utěsnit. Jaké bylo překvapení mnohých občanů, když šli ráno 28. prosince vážiti vodu (rumpálem s provazem a na konci s vědrem) a ve studnách žádné vody nebylo. Vyprávěli občané Mottl, Sopr a další a začala starost o vodu, hlavně nad tratí.

Občanský rok oslaven „Silvestrovskou zábavou“ ve dvou hostincích tak, jak bylo v obci odedávna zvykem.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.