Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V lednu vody ve studnách stále ubývalo a hrozila katastrofa, že obec zůstane bez vody. Konala se veřejná schůze, svolaná obecním zastupitelstvem, do hostince „U Rádlů“. Na schůzi pozvali zástupce akciové společnosti Škoda. Dostavil se ing. Freiberg a jednalo se o tom, jak nahradit vodu ze studní. Ujednáno, že zatím ji bude závod dovážeti ze studny u nýřanských „Kasáren“. Na náklady Škodových závodů bude rozvážet vodu do domků hospodář Válav Prokopec z č. p. 117.         

V lednu provedeno sčítání dobytka. V obci se chovalo 196 krav a 38 prasnic.

V lednu dlel v obci kočovný biograf pana Korbela a hrálo se v hostinci „U Jungů“. Filmová představení občané velmi četně navštěvovali, ačkoliv se uváděly filmy starší a podřadnější.

V únoru dostavily se takové mrazy, které ve vsi neměly pamětníka. Teploměr na školní budově ukazoval 12. února -38 °C. Jelikož v těchto mrazech nebylo možné školu dostatečně vyhřát, muselo se vyučování přerušit po dobu silných mrazů.

Voda v rybnících a v pískovnách promrzla až na dno i když vody tam stálo nejméně 50 cm.

Vody ze studně u „Kasáren“ se dováželo stále větší množství.

7. března konala se oslava presidentových narozenin v hostinci „U Rádlů“. O panu presidentovi TGM přednášel senátor Šimek z Plzně. Děti recitovaly a zpívaly. Návštěva dobrá, ale mohla být četnější.

V dubnu jednala komise o čistění Velkého rybníka. Uznala, že musí být přesně stanovena výška hladiny vodní, tzv. cejchování rybníka. O vyčistění rybníka se jednalo již od r. 1911. Majitel rybníka, dr. Jaroslav Lobkowicz, se bránil, že prý na zanesení rybníka nenese žádnou vinu. Může prý za to jednak obec, která do potoka svedla veškerou kanalizaci a také důl Krimich v Nýřanech, který do potoka vypouštěl vodu znečistěnou uhelným mourem (prachem). Z rybníka vzaty vzorky k prozkoušení ve státním ústavu geologickém v Praze.

1. máje v časných hodinách ranních občanstvo probouzela hudba pochodující kapely na přípravu k průvodu do Nýřan na „tábor lidu“.

V červnu jednalo obecní zastupitelstvo o možnosti zavedení telefonu do obce, protože toho je velmi třeba. Občané vyzváni, by se přihlásili ti, kteří sobě přáli míti telefon.

16. června potuloval se obcí cizí pes, který kousl kočího od hospodáře Josefa Melichara. Psa, podezřelého ze vztekliny, zastřelil syn řídícího učitele Hornsteinera. Po provedeném šetření zvěrolékařem Marxem z Plzně shledána u psa vzteklina, takže museli být zastřeleni všichni psi, kteří s ním přišli do styku. Pokousaného kočího neprodleně dopravili do Pasteurova ústavu v Praze.

6. července vzpomenuto upáleného hlasatele pravdy M. J. Husa. U pomníku sešlo se hojně občanstva.

14. července zahájeny žně a na polích objevily se první panáky (budky) žita.

Obecní zastupitelstvo pronajalo ofertním řízením (obchodní nabídka) obecní aleje panu Václavu Jandíkovi za obnos 2300 Kč.

V srpnu poraženy akáty kol rybníka, velkými mrazy značně poškozené. Prodány za pouhých 72 Kč. Nyní viděti, kolik škod nadělaly letošní tuhé mrazy. Pokácet se muselo i mnoho pomrzlých ovocných stromů.

Loni založené družstvo „Lidový dům“ zadalo stavbu staviteli Jelínkovi z Berouna. Začalo se stavbou.

Při úpravě cesty vedoucí od školy k budovanému dolu překážel křížek pana Melichara, který byl opraven, nabílen a přemístěn blíže k domu.

27. září konečně provedla komise ocejchování rybníka.

Státní svátek 28. říjen důstojně oslaven v hostinci „U Jungů“ za velké účasti občanů.

V průběhu roku dovezeno od „Kasáren“ 9023 voznic vody k potřebným domkům, což představuje asi 100 000 litrů.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto