Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Obec měla 289 domů s č. p. a obyvatel 2175.

V lednu uspořádána výstava kanárů v místnosti malé školy spolkem pro pěstování kanárů a domácího zvířectva. Milovníků těchto žlutých zpěváků se našlo v obci dost. Mnozí chovali kanáry nejen pro zpěv, ale také na chov a mladé pak prodávali. Výborným chovatelem se ukázal holič Václav Kraus.

V únoru komise zemská pro udělování biografické licence rozhodla udělit licenci DTJ pro Lidový dům, který se právě dostavoval. O licenci požádal také Sokol, ale neměl vyhovující sál. Viz příloha č. 25.

Otevření LD

 

O masopustě pořádáno hodně tanečních zábav, plesů a maškarních merend. Zábavy pořádány v sobotu a v neděli v několika hostincích najednou.

7. března slavil „Tatíček Masaryk“ 80. narozeniny. Domy ozdobeny prapory a každý těšil se na večerní slavnost. Večer trousili se občánkové s rozsvícenými lampiony ke škole, takže se zdálo, jakoby se obec zaplnila míhajícími se bludičkami. Doprovázeli je dospělí a prostranství před školou zaplnilo mnoho lidí.

V sedm hodin vyšel od školy průvod, vpředu vyhrávala kapela Jaroslava Tomáška, za ní dítky s lampiony, dále krojovaní sokolové, hasiči, členové DTJ a ostatní občané. Snad celá obec šla v průvodu vzdát hold svému milému „Osvoboditeli“. Večerem se rozléhalo volání slávy a provolávání přání ještě mnoha zdravých let. Za okny domů osvětleny obrazy pana presidenta a rozsvíceny lampiony. Průvod ubíral se po hlavní silnici, zahýbal po mostě ke dráze, procházel kol pomníku M. J. Husa a při pohledu zpět bylo viděti, že mnozí ještě ani od školy nevyšli. Na vrchu průvod odbočil a kolem domu č. p. 19 vracel se dolů k Lidovému domu, kde konala se slavnost s programem školních dítek.

Sál zaplněn do posledního místečka a mnozí museli naslouchati venku, neboť do sálu se již nevešli. Na každém bylo viděti, jak rádi měli svého pana presidenta a přáli mu, aby byl ještě hodně dlouho zdráv mezi nimi. Děti přednášely básně a zpívaly s takovou chutí, že dobře slyšeli i lidé venku. Takové oslavy narozenin Tlučná ještě nezažila. Na památku rozprodáno 300 plaket s obrázkem pana presidenta. Místním chudým se zvýšila podpora na březen o 100 Kč. 

V březnu provedl OÚ (obecní úřad) dražbu dříví v obecním lese v „Němčím dole“. Prodávány hromady slabších kmenů za cenu 30 Kč za hromadu.

Stavba Lidového domu spěla ku konci, sál již dohotoven, ale dodělávaly se poslední úpravy ve spolkových místnostech. Zavážely se již sudy piva.

O pouti, 27. dubna, konalo se slavnostní otevření Lidového domu. Dopoledne se konala slavnostní valná hromada, na níž přítomno mnoho občanů místních i z okolí, zástupci spolků a různých organizací. Přítomni byli také senátor Gustav Habrmann, poslanec Luděk Pik a senátor Petřík. Odpoledne pořádán koncert a večer taneční zábava, na které se vypilo něco přes 33 hl piva.

LD1

LD2

25. května konal se v obci slet III. okrsku Sokolstva západočeské župy. Takové účasti, jaká na něm sešla, nebyla ještě naše obec svědkem.

V květnu se velice rozmohla puklice švestková, takže místní „Okrašlovací spolek“ objednal postřikový „dendrosán“. Spolek vlastnil také stříkačku a členové v akci ochotně pomáhali.

6. června stalo se neštěstí při stavbě druhé prodejny ZKD na „Vrchu“. Při kopání základů zesunula se vrstva zeminy na 17letého dělníka Jaroslava Toncara a usmrtila jej.

V srpnu se stalo další velké neštěstí na přejezdu železniční trati. Nákladní auto majitele pískovny Jana Brudny sjíždělo po silnici od Líní dolů kolem pomníčku M. J. Husa s nákladem písku. Závory na přejezdu už byly spuštěny, autu selhaly brzdy a to se řítilo velkou rychlostí na trať. Přerazilo závoru a zůstalo stát na kolejích před přijíždějícím vlakem od Nýřan. Šofér Josef Šteffl a závozník Josef Brudna jen tak tak vyskočili z auta a nastala srážka vlaku s naloženým autem. Auto bylo vlakem tlačeno asi 200 m a bylo zcela zničeno. Vlak zastavil až za železničním můstkem proti domku Rudolfa Kasla č. p. 52. Dlouhou chvíli si nikdo nevšiml, že 14letou dívku Annu Toncarovou zasáhla rozlomená závora do hlavy a mrštila ji na sloup elektrického vedení, kde zůstala ležeti v bezvědomí. První pomoc jí poskytli samaritáni hasičského sboru. Povolaný MUDr. Pavel Klement z Nýřan ji zběžně prohlédl, naložil do svého auta a odvezl ji do plzeňské nemocnice. Tam dívka v noci zemřela. Hrozné dvojnásobné neštěstí potkalo rodinu Toncarovu.

V srpnu už bylo tolik stížností na špatnou vodu ze studní, že se musely odebrat vzorky ze dvou studní a dvou voznic a vzorky se odeslaly do chemické laboratoře MUDr. Pavlice v Plzni. Při zkoušce nalezeny bakterie „colli“ a voda prohlášena za zdraví nebezpečnou. Případ oznámen okresnímu úřadu a Škodovým závodům.

V září vydal pan vrchní zdravotní rada MUDr. Našinec zákaz vodu píti. Škodovy závody se ohradily, že jejich zástupce nebyl přítomen odběru vzorků a že nebyl rozbor proveden státním ústavem. 15. září odebrány nové vzorky za přítomnosti zástupce Škodovky a obvodní lékařky MUDr. Mrzenové z Plzně. Vzorky odeslány do státního chemického ústavu v Praze a tam uznána voda za nezávadnou.

V září započal okresní úřad s dlážděním silnice od kaple až ke třetí ulici za školou. Zbytek silnice bude vyasfaltován. Dláždění provedla firma stavitele Čapka z Nýřan. Silnice k Vejprnicím se zvýšila o dalších 40 cm a zarovnán dolík. Zahrádky před domy č. p. 62, 63 a 66 se musely odstranit. Škarpa, v níž zapáchala zahnívající voda, se zaházela, zřízena kanalizace a udělán chodník. Jeden občan z domů, kde zvedla se silnice a udělán byl chodník, dal k soudu stížnost, že teď se mu podmáčí dům vodou. Ten dříve stál „ve škarpě“, a to si nestěžoval. Zesměšnil se, a tak raději žalobu odvolal.

V prosinci jednáno o tom, jak možno se brániti proti Škodovce ve příčině ztráty vody ve studni. Navrženo, by majitelé domků a usedlostí složili po 100 Kč, aby v případných soudních sporech mohly být drahé náklady zaplaceny.

Opět jednalo se o výstavbě obecního domu poblíž zastávky. Byly by v něm usazeny všechny potřebné obecní náležitosti: úřad, lékař, kampelička apod. Opět nedošlo k rozhodnutí.

V prosinci vypsán konkurs na obsazení místa obecního strážníka. O místo se přihlásilo na 20 žadatelů a po poradě obecního zastupitelstva uděleno Janu Liškovi z Tlučné.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto