Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tlučná měla 2175 obyvatel.

Některé studny bez vody Škodovy závody prohloubily a voda se vracela zpátky. Stále odmítaly vinu za ztrátu vody ve studních nad tratí. Na stížnosti obce revírní báňský úřad v Plzni reagoval vždy vysláním komise. Poslední komise se konala 16. února u paní Havlové, majitelky domu č. p. 208. Postiženým báňský úřad navrhoval, aby se domáhali práva soudní cestou. Ovšem do takového sporu se chudý člověk nemohl pustit. Loňský návrh na založení společné pokladny na tyto soudní spory vložením částky 100 Kč za studnu selhalo nedostatečným počtem přihlášených.

Začátkem února nastoupil službu obecního strážníka Jan Liška.

Nezaměstnaných přibývalo, protože stavby se před zimou dokončily a žádné nové se nezačínaly. Mnozí zaměstnaní pracovali jen 4–5 směn týdně, a tak týdenní mzda klesla. Pro školní dítky nezaměstnaných rodičů se vařilo denně ve škole mléko, ke kterému dostávaly rohlík či chléb.

Nezaměstnaní, kteří byli organizováni v odborech, dostávali podporu podle „gentského systému“ 40–100 Kč týdně. Neorganizovaní pobírali na obecním úřadě poukázky na potraviny: svobodní 10 Kč, ženatí 20 Kč a na každé dítě 3,5 litru mléka týdně.

OÚ (obecní úřad) chtěl zjednat práci pro nezaměstnané, a tak podal žádost o možnosti regulace Vejprnického potoka. Bohužel zamítnuta.

Z pískových lomů u „Líňského lesa“ a u „Dragance“ odváželo se velké množství kvalitního písku na stavby v obci, v okolí, ba i v Plzni. Písek odvážela nákladní auta, a tak obecní cesty se musely stále opravovat. Ujednáno s majiteli lomů, že budou odváděti do obecní pokladny z každého metru krychlového 1 Kč na opravu cest. Jelikož tak neučinili, obecní úřad vydal zákaz jízdy nákladních automobilů k lomům pod přísnou pokutou 20 Kč.

Vejprnický hřbitov už nestačil pro celou velkou farnost, takže měly přifařené obce přispěti na rozšíření hřbitova. Nedošlo k dohodě a proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo zříditi si hřbitov vlastní s márnicí a pitevnou. Plány provedl stavitel Konopík z Hlohové u Staňkova. OÚ občany vyzval k zakoupení hrobů či přispění peněžitou půjčkou.

V červnu konána schůze zastupitelstva s občany ohledně ztráty vody ve studnách. Lidový dům nespokojenci zcela zaplnili. Přítomný senátor Berkovec navrhl sepsat stížnost a poslat ji do Národního shromáždění a slíbil, že se postará o to, aby obci stalo se po právu. Dne 2. srpna stížnost odeslána.

Dlužno dodati, že správa dolu Krimich v Nýřanech vycházela občanům vstříc. Na každé oznámení ztráty vody dodala vodu až do domu a na své náklady.

Státní svátek 6. července oslaven u pomníku M. J. Husa přednáškou za přítomnosti dospělých i dětí. Účast však nebyla taková, jakou si osobnost Husova zasloužila.

V červenci se započalo se stavbou hřbitova. Prováděl ji navrhovatel Jan Konopík s místním mistrem zednickým Bedřichem Kaderou. Na stavbě pracovali místní nezaměstnaní za plat 3 Kč na hodinu. Na stavbě se střídali, aby si co nejvíce osob přivydělalo. Místo obvyklé hradby hřbitovní ozdobila náš hřbitov hradba betonová a přesto velice vkusná.

Okrašlovací spolek provedl úpravu kolem kaple. Ohrazena nenápadnou nízkou betonovou hradbou se železnými kovanými vrátky. Kaple opravena a obílena.

27. září se konaly obecní volby. Od poledne do půlnoci bylo zakázáno prodávati pivo a jiné alkoholické nápoje. Rozdělení hlasů: sociální demokraté 585, národní socialisté 298, komunisté 122, živnostníci 85, republikáni 77 a národní demokraté 75.

Starostou zvolen již počtvrté František Tráva, důlní dozorce.

Domkáři dodrželi tradici „dožínek“ a uspořádali je k naprosté spokojenosti mnoha diváků místních i přespolních.

dozinky

Domkáři uspořádali dožínky

 

Výročí samostatnosti, 28. říjen, oslaven místní osvětovou komisí zajímavou přednáškou. Na odpoledne ohlášena taneční zábava v Lidovém domě. Mládež strany národně socialistické uspořádala si vlastní taneční zábavu „U Jungů“. Obě skončily prodělkem.

5. prosince, ačkoliv hřbitov ještě nebyl dokončen, konal se tam první pohřeb. Prvním pohřbeným se stal Karel Uxa, tlučenský rodák, který si výslovně přál pohřeb v rodné obci i když zemřel v Líních.

Počátkem prosince pořádal místní spolek pro pěstění kanárů a chov drobného domácího zvířectva „I. propagační výstavu“. Zahájil ji v hostinci „U Rádlů“ proslov učitele Würfla, náměstka starosty. Vystavováno mnoho druhů slepic, kachen, hus, krůt, králíků a holubů. Vystavovali chovatelé místní, z okolních obcí i z Plzně. Výstavu zpestřily i kožišinové výrobky z králičích koží.

Hřbitov byl v prosinci dokončen. Truhlářské práce provedl Petr Hauer, mistr truhlářský z Tlučné, železná kovaná vrata a vrátka dodala firma Böhm z Plzně a pumpu přivezla firma Jouza a Čáp z Chrástu.

pohreb

hrbitov

Pohřební průvod (podél Panského dvora) na nově otevřený tlučenský
hřbitov

 

Celý hřbitov i s pozemkem stál obecní pokladnu 81 000 Kč.

Obecní úřad vypsal konkurs na hrobníka. Přihlásilo se pět adeptů, z nichž komise vybrala Matěje Svobodu, bývalého obecního pastýře.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto