Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V lednu napadlo tolik sněhu, že musel býti v některých částech líňské silnice odstraněn, by povozy a auta mohly tudy jezditi.

V masopustě konalo se hojně zábav a věnečků. Šibřinky maškarní pořádal místní sportovní klub kopané. Maškarní plesy připravili sokolové a mládež strany soc. dem. (sociální demokracie). Masopust skončil nedělí před Popeleční středou. V pondělí konala se ještě rozlučková taneční maškarní zábava s „Pochováváním Bakusa a Pepiny“.

7. března, narozeniny presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, oslaveny přednáškou o jeho životě a díle. Školní dítky básněmi a písněmi vyplnily program.

V březnu konala se sbírka pro nezaměstnané po místních hospodářích. Sbírka vynesla 50 kg brambor, 95 kg žita, 17 bochníků chleba a na penězích 10 Kč. Vybraný chléb a brambory rozděleny nezaměstnaným, žito vyměněno za chléb u pekaře Aloise Kuchynky a též rozdělen nezaměstnaným, kterých hlášeno na obecním úřadě 146 se 118 dítky.

Místní okrašlovací spolek objednal postřikovací přípravek na ovocné stromy, jež ničí škůdce stromoví. Okrašlovací spolek konal velmi záslužnou činnost pro rozkvět obce. Pořádal výstavy ovoce, zeleniny, růží a jiných květin. Hlavním pracovníkem spolku se stal pan řídící učitel Václav Česák. Zúčastnilo se mnoho zahrádkářů z obce naší i okolních a nutno zdůraznit, že naši zahrádkáři dali nejhezčí výstavní kusy.

Svátek 1. máje oslaven jako v letech předcházejících. Letos s ještě větší účastí než vloni.

23. května zastřelil se v Bdeněvsi u Kozolup z nešťastné lásky pod okny své milé 21letý Karel Mužík, tlučenský rodák, syn válečného invalidy Václava Mužíka. Převezen byl do Tlučné a ve svém rodišti pohřben za velké účasti lidu.

U lesa „Dragance“ doupravil si místní sportovní klub svoje hřiště fotbalové.

Oslavy M. J. Husa konaly se opět 6. července u jeho pomníku. Obyvatel se sešlo méně než obvykle.

Někteří občané, kteří po světové válce vystoupily z církve římskokatolické, přistoupili nyní do církve této znovu. Nezaměstnaní doufali, že na přímluvu vejprnického faráře pátera p. Josefa Štefka dostanou zaměstnání ve Škodových závodech v Plzni.

7. července pronajala obec ofertním způsobem (obchodní nabídka) obecní aleje Vojtěchu Hauerovi za 1600 Kč a menší část k Nýřanům vdově Anně Černé za 400 Kč.

16. července zemřel Karel Krupička, který odešel v mládí do Ameriky, pracoval tam v dolech 30 let a za nastřádané peníze se vrátil do vlasti, aby tu byl ve svém rodišti pohřben. Jeho děti v Americe zůstaly a získaly tam státní občanství.

25. července probíhaly žně v plném proudu. Rolníci svážené obilí hned mlátili. V ulici Na vrchu se tak dělo přímo na ulici, což musel obecní úřad vyhláškou zakázati, neb hrozilo nebezpečí ohně.

15. srpna vypraveno 60 školních dítek do ozdravovny v Újezdci u Klatov. Zde stála ozdravovna Revírní bratrské pokladny z Plzně a vysílány sem dítky horníků z celého Nýřanska na dva týdny. Průvodce dítek dělali řídící učitel Václav Česák a učitel Jiří Würfl.

21. srpna snesla se nad krajinou bouřka provázená větrnou smrští, která odnesla z mnohých stavení Na vršku tašky ze střech. Polámala stromy, u rybníka zlomila dva velké topoly, při silnici zlomila několik stromů jako třísky a fotbalistům pobořila novou hradbu. Velké škody způsobila sadařům.

V srpnu se objevilo velké množství myší. Opět se rolníkům dávalo arsenové těsto, do kterého se namočila sláma a stébla se vkládala do děr. Nezaměstnaní stříleli myši prakem jen tak pro zábavu.

10. září zemřel vážený občan a člen letopisecké komise Jan Hrubý, hornický penzista a malorolník. Pohřben v první rodinné hrobce na našem hřbitově.

Některé domy v obci dostávaly trhliny a majitelé dávali vinu poddolování. Jednalo se o domy č. p. 2, 36, 95, 159, 172, 203 a 234.

důl
Tlučná dostává ráz hornické obce

Státní svátek 28. říjen se oslavil básněmi a písněmi školních dětí a přednáškou. Na domech vlály prapory a účast na slavnosti veliká.

31. říjen patřil každoročně spořivosti. Místní záložní spolek „Kampelička“ (Kampelík František Cyril, zakladatel svépomocných peněžních ústavů) věnoval každoročně všem prvňáčkům vkladní knížku s vkladem 5 Kč. Kdo si do věku svých 14 let nastřádal nejméně 500 Kč, obdržel prémii 10 Kč.

3. listopadu dopravili četníci do rodné obce Václava Jandu – tuláka. Jako malého sirotka předala ho obec do sirotčince v Plzni, kde se vyučil pekařem. Naše domovská obec se o něho velice pečlivě starala a měla zájem, aby z něho vyrostl řádný občan. On ale po vyučení opustil práci a dal se na toulku a žebrotu.

9. prosince konala se schůze obecního zastupitelstva, která se usnesla znivelizovati všechny budovy v obci, aby postižení mohli dokázati vinu poddolováním.

O Vánocích uspořádána Výstava drobného domácího zvířectva. Vystavovalo se velmi mnoho druhů slepic, kachen, hus, králíků, krůt a holubů. Vystaveny i výrobky z králičích koží. Nejlepší vystavené druhy se ocenily a majitelům uděleny ceny.

Agenda obecního úřadu vzrůstala, a tak obec vypsala konkurs na místo obecního tajemníka. Při hlasování pomocí lístků dostala slečna Marie Trávová (dcera starosty) 14 hlasů a pan Antonín Maxa také 14 hlasů. Nebyl zvolen nikdo a volba odložena.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto