Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

3. ledna vybuchly plyn a uhelný prach na dole Nelson III v Oseku u Duchcova. Zahynulo 142 lidí, po kterých zůstalo 114 vdov a 191 sirotků. Když došla tato zvěst i do naší obce, všechno občanstvo bylo vzrušeno. To, co se stalo v Oseku, mohlo by se stát kdykoliv i na našem Krimichu II.

Rozrušení občanstva se zvětšilo, když se v pátek 5. ledna roznesla zpráva, že naši horníci zahájili stávku pod zemí. Ráno horníci sfárali do šachty jako obvykle, ale nezačali pracovat. Oznámili, že stávkují a nevyfárají tak dlouho, dokud nebude slíbeno, že snižování mezd nebude. Ženy si dokázaly najít cestu, jak dolů posílat mužům potraviny a pití. 6. ledna kolem sedmé hodiny večerní ukončeno jednání mezi odborovou závodní radou a správou závodu a dojednáno, že platy nebudou horníkům kráceny a podepsali generální pardus (nikdo nebude potrestán). Po 37 hodinách v podzemí vyfárali první horníci. Pohublí, přepadlí, s černými kruhy pod očima a malátní. Lampičky v rukou horníků svítily jak svatojánské mušky do zimní noci. Zásluhou MUDr. Klementa se jim dostalo okamžité zdravotní prohlídky a horkého čaje a pak si rodiny odváděly své muže domů.

pohled

10. února v masopustě konalo se hodně tanečních zábav, v neděli konaly se „mužovské“ a v pondělí v Lidovém domě proběhly „dozvuky“ s pochováváním „Bakusa a Pepiny“.

Březnová oslava narozenin pana presidenta T. G. Masaryka se konala v Lidovém domě formou „Školní akademie“. Lidový sál, napěchovaný k prasknutí, se stal svědkem velice hezkých vystoupení malých umělců. Výtěžek 900 Kč věnován mléčné školní akci pro chudé děti.

V březnu vysázen „Třešňový sad“ v Němčím dole. V sadu vysázeny ovocné stromky vypěstované ve školní zahradě od r. 1930, kdy tato školní zahrada vznikla. Z nich vysadilo se  přesně 50, ostatní zakoupeny u pana Jiráska v Rochlově.

11. března promítán v biu DTJ v Lidovém domě film „Pouť dětí do Lán“. Mnoho dětí poznalo, jak se měla jejich delegace v Lánech. Ještě dlouho po filmu se rozprávělo o zážitcích z Poutě.

Na Bílou sobotu uctilo občanstvo zemřelé a padlé vojáky ve světové válce. Siréna na dolu v poledne zahoukala a celé dvě minuty se nikdo ani nehnul a vzpomínal. Zvláště školní dítky stály v pozoru a upozorňovaly občany, by ty dvě minuty stáli klidně a nerušili vzpomínání.

Svátek práce slaven jako obvykle dvěma průvody do Nýřan.

20. května pořádal Sbor dobrovolných hasičů „Staročeské máje“ na prostranství pod Malým rybníčkem.

V měsíci březnu se na OÚ přihlásilo 71 nezaměstnaných se 30 dětmi.

8. června vyhlásili na dole Krimich II druhou hladovou stávku. Po 48 hodinách byla stávka prohrána, neboť správa dolu znemožnila posílat potraviny a kávu pod zem. Mzdy byly sníženy a 12 horníků propuštěno.

Světlou památku na M. J. Husa si občané připomenuli u jeho pomníku.

V naší obci chybělo řádné koupaliště, takže mnoho občanů v letní době chodilo pěšky k řece Mži buď do Touškova nebo ke hradu Bubnu u Plešnic. Za pěkného počasí vycházely rodiny ráno kolem šesté hodiny, strávily neděli u vody a vracely se až večer.

18. srpna konala se veřejná schůze obecního zastupitelstva v hostinci U Rádlů, kde se usneslo založiti ochranný spolek. Ten by měl poškozené občany finančně podporovat a brát v ochranu, v případě sporu se šachtou, neboť jednotlivci se jen těžko mohli bránit.

Jelikož již delší dobu nepršelo, nikoho nepřekvapil 19. srpna požár v lese u hřbitova. Požár kdosi zpozoroval, včas ohlásil a hasiči oheň brzy uhasili. Lesní požáry hrozily obnovením, protože mohlo prohořívat jehličnaté podloží a oheň se pak objevil o pár metrů vedle. Proto se musely střídat určené hlídky i po zdolání základního ohně.

Agenda obecního úřadu stále rostla, takže se obecní rada usnesla zakoupiti rozmnožovací stroj „Rotary“ za 2000 Kč.

5. září spáchal sebevraždu zdejší rodák Václav Kuchynka, americký příslušník. Přes 30 roků žil v americkém Clevelandu jako farmář. Po světové válce se vrátil domů a žil jako samotář. Jeho děti zůstaly v Americe. Sebevraždu spáchal skokem pod vlak.

11. září konalo se řízení o propůjčení dalších dolových měr Škodovým závodům. Jednalo se o pozemky od dolu Krimich II směrem k lesu Doubravce.

20. září konala se schůze majitelů pozemků a jednalo se o nivelizaci jejich polí, pro pozdější rozhodování při případném sesedání půdy.

V říjnu provedena sbírka pro Okresní péči o mládež. Vybráno a odesláno bylo 268,65 Kč.

Den svobody, 28. říjen, si občané připomněli v Lidovém domě. Na slavnosti školní dítky přednášely příhodné básně a zpívaly vlastenecké písně. Domy si občané ozdobili státními prapory.

zahradni restaurace

Zahradní restaurace se staly módou ve městech i na vesnicích.
U nás jich bylo několik a nejoblíbenější se stala ta u Lidového domu,
kde se hrály i kuželky.

10. listopadu konala se schůze zástupců občanů, které ohrožovalo poddolování. Sešli se ve Zbůchu za přítomnosti senátora Wintra, jemuž zástupci obcí předložili všechny stížnosti. Naši obec zastupoval starosta František Tráva.

V rámci nouzových prací prováděla se úprava přejezdu u zastávky. Položena kanalizace, cesta zvýšena a přejezd vyrovnán. Stavbu prováděl stavitel Čapek z Nýřan, který musel zaměstnávat místní nezaměstnané. Potřebný materiál dováželi rolníci Josef Franc, Martin Würfl a František Škrábek, jimž obec platila 60 Kč za den s jedním párem potahu. Nezaměstnaní brali 3 Kč za hodinu a v práci se po dvou dnech střídali.

16. prosince uspořádal učitelský sbor se školními dětmi velkou dětskou besídku v sále Lidového domu. Sál občané zaplnili do posledního místa. Čistý výnos besídky věnován na mléčnou a ošacovací akci školy.

V prosinci zastupitelstvo obce vypsalo konkurs na místo tajemníka u zdejšího obecního úřadu. Na obec přišlo 11 žádostí a na schůzi obecního zastupitelstva vybrán na toto místo Karel Pelc.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto