Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

DTJ

Výbor:             starosta        Josef Kouřil

            pokladník     Josef Plaček 

            vychovatel   Jiří Würfl

            náčelník       Václav Kouřil

Cvičitelský sbor: Václav Kouřil, Jan Liška, Václav Nováček, Zdeněk Racek, Josef Tříska, Božena Kouřilová, Marie Netrvalová, Anna Lišková, Anna Vacková, Josef Kusch a Josef Špirk.

26. ledna, po Valné hromadě, uspořádána tělocvičná „Besídka“, na které s hrdostí cvičilo 13 mužů, 9 žen, 6 dorostenců, 6 dorostenek, 18 žáků a 30 žaček, celkem 82 cvičenců.

8. března zahájeny tělocvičné slavnosti 40. okresu DTJ tělocvičnou „Akademií“, která se konala u nás v Tlučné. Cvičilo našich 21 cvičenců ve 3 skladbách.

Nácvičné hodiny ve Zbůchu se zúčastnily všechny naše odbory.

31. května se veřejného cvičení DTJ Vochov zúčastnilo 194 cvičenců naší jednoty a na oslavách 25. výročí založení DTJ Zbůch cvičilo 193 našich jednotářů.

14. červen nastal nejdůležitější den letošního roku pro naši jednotu. Dostalo se nám pocty uspořádat „Tělocvičné slavností 40. okresu DTJ“ a „Slavností III. kraje DTJ“.

slavnosti dtj

Dávno předem rozeslány do všech jednot plakáty nádherné, čtyřbarevné a líbivé. Autor jejich se v Tlučné narodil, akademický sochař a malíř Jaroslav Dittrich, syn horníka. Upomínkové plakety, krásné výrobky sklářských dělníků podle návrhu umělce Dittricha, překvapily svou jednoduchou, prostou, avšak vkusně provedenou úpravou.

Správa obce o slavnostním dnu postarala se o službu policejní, požární, zdravotní, jakož i o uvolnění všech veřejných prostranství. Místní školní rada propůjčila obě školní budovy a školní cvičiště na šatny a seřadiště. Nájemce velkostatku pan Ferdinand Šmucler, s dovolením majitele dr. Lobkowicze, vyšel s nevšední ochotou pořadatelstvu vstříc a dal k dispozici všechny objekty velkostatku, jež sloužily žactvu za šatny, parkoviště pro povozy, auta a jízdní kola a část velkého nádvoří posloužilo jako seřadiště k nástupu na cvičení. Známý sokol, rolník František Škrábek, nabídl svoji zahradu též pro potřeby seřadiště.

Vlastního cvičení na hřišti „Za Václavojc“ se zúčastnilo v mnoha skladbách 5000 cvičenců, jimž přihlíželo 10 000 diváků.

Nutno pochválit obecní zastupitelstvo, místní školní radu i dr. Lobkowicze a pana Šmuclera, rolníka Škrábka, ale především celou jednotu za vzornou přípravu, provedení skladeb, udržení vzorné kázně cvičenců a diváků a zachování naprosto klidného průběhu celého dne. Za výborné zvládnutí obrovského komplexu starostí a přístup k organizaci zasloužili si členové naší DTJ hluboký obdiv.

Výbornou odezvu měla tahle velkolepá akce i v krajském tisku. Psalo se o Tlučné jako o vzorné obci po všech stránkách jejího rozvoje. Díky vám, naše DTJ.

Ani po takovém vypětí všech organizátorů nebylo možné zapomenout na soudruhy z okolních obcí. V Křimicích na veřejném vystoupení cvičilo našich 62 cvičenců, v Horní Kamenici u Holýšova 9 vynikajících nářaďovců, ti vystupovali s velkým úspěchem i v Klenčí pod Čerchovem, ve velkém počtu cvičili dospělí a dorost i v Kvíčovicích u Holýšova.

20. září vysláno družstvo dorostu a družstvo žáků na krajské přebory. Žáci se umístili na krásném 5. místě z několika desítek soupeřů a družstvo dorostenců překvapilo celý kraj, když jeho člen Jaroslav Kusch získal titul přeborníka kraje pro roky 1936–1937.

27. září se konaly přebory družstev dospělých. Družstvo mužů skončilo třetí a titul přeborníka kraje získal pro rok 1936–1937 náš Václav Kouřil.

V září se naši zúčastnili tělocvičné „Akademie“ v Kamenném Újezdě a o Vánocích vystoupili na „Akademii“ ve Zbůchu.

Naše jednota se těšila dobré pověsti, a tak dostávala pozváni na vystoupení i do jednot, které nespadaly do našeho 40. okresu. Ačkoli malá jednota, stala se vážným konkurentem i jednotám z velkých měst.

Na hřišti v prvním pololetí odpracováno 915 hodin. Tím dohotoven náš nádherný cvičební prostor „Za Václavojc“. Však se také líbil všem divákům i cvičencům na letních oslavách.

za václavojc

Hřiště „Za Václavojc“ těsně před dokončením

 

Zařazeno:         33 mužů       28 dorostenců       92 žáků

                           37 žen          33 dorostenek        96 žaček

jarda pasek

Jarda Kusch (Pásek), přeborník Západočeského kraje
v nářaďovém tělocviku

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto