Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Od 1. ledna obecní zastupitelé propůjčili Václavu Hečlovi, zdejšímu rodákovi, místo obecního strážníka. Každý nový rok se vítal radostně a s očekáváním něčeho lepšího, letos však přišel hodně smutný. Naše obec se stala hraniční obcí, přesněji řečeno, poslední obcí naší republiky. Občané nemohli zapomenout křivdy spáchané na nás „Mnichovskou dohodou“.

nyrany

nyrany2
Nýřany připadly k Velkoněmecké říši

 

14. březen, den, který se očekával. Slováci se odtrhli od ČSR a vytvořili si svůj první samostatný Slovenský štát.

15. března nás postihla druhá rána osudu. O 6. hodině ranní za velké sněhové vánice překročil wehrmacht (německá armáda) hranice našeho státu a vtrhl do zbývající části republiky. Tlučenské občany vzbudil silný hluk projíždějících motocyklů a osobních i nákladních aut. V nich seděli němečtí vojáci, některá auta táhla děla, osádky seděly na vozech a byly připraveny k boji. Užaslým občanům, bydlícím u hlavní ulice, se naskytl srdceryvný nezapomenutelný pohled. Vzdor všem zárukám, slibům a ujednáním politiků mocností v Mnichově, Německo po Sudetech najednou obsadilo celou milovanou republiku.

V ČSR se jezdilo dosud vlevo (jediný stát ve střední Evropě). Němci k nám vtrhli vpravo a okamžitě toto pravidlo začalo platit na celém okleštěném území.

16. března zrušena ČSR. Čechy a Morava prohlášeny protektorátem s oficiálním názvem Protektorát Böhmen und Mähren – Protektorát Čechy a Morava (protektorát = stav závislosti k mocnosti). Viz příloha č. 30.

okupacni mapa
Hitler v Sudetech – to zbylo
z Československé republiky po zabrání německými nacisty

Měnily se republikové vlády, zmizely politické strany a ustaveny dvě nové: „Strana práce“ (dělnická) a „Strana národní jednoty“ (občanská). Německým okupantům nevyhovovalo ani tohle a ustavena strana jediná, „Strana národního souručenství“ (lidově se jí říkalo „národního soužení“).

Společenský život v obci se omezil, v masopustě uspořádány jen dva plesy.

Výhradní zábavou se stal biograf, kde se vstupenky téměř pravidelně vyprodaly. Někdy docházelo i k nechutným výstupům. Před každým filmem se promítaly německé aktuality o německých úspěších ve všem možném. Ty občané bojkotovali a přicházeli do kina až po nich. Vyhlášeno nařízení, že během promítání nikdo nesmí vejít do sálu a opozdilci budou vpuštěni až o přestávce, držely se celkem dvě v průběhu jednoho filmu.

okupace
Němečtí nacisté vtrhli do Československé republiky

 

Ihned po okupaci nastalo vyšetřování starých komunistů v obci: Josef Burian starší, Vojtěch Hauer a Matěj Volf. Naštěstí je po výslechu okupanti propustili.

Tlučenský občan V. Mála z č. p. 308, bývalý francouzský legionář ze světové války, chtěl se přes Německo a Švýcarsko dostat do Francie a bojovat proti nacistům. V Německu ho však zadrželi a popravili.

Obecní zastupitelstvo i starosta Josef Kouřil ponecháni ve svých funkcích.

Němci vydali protektorátní bankovky s dvojjazyčným tiskem a československé postupně stáhli z oběhu. U nás platily německé marky v poměru 1 M : 10 K. Protektorátní peníze však v Německu neplatily*).

marka
Koruna československá jako platidlo (zkratka Kč) platila v Českých
zemích od roku 1918. Za období druhé republiky a během okupace
zavedena protektorátní koruna (zkratka K).

 

100K
Začaly platit nové bankovky dvojjazyčné

 

potravinove listky
Lístek pro dospělou osobu na jeden měsíc (nad 14 let): maso 2 kg,
tuk 840 g, chleba 8 kg, krup 150 g, mouky 3,60 kg, cukru 1,60 kg,
čaje 5 g, kávoviny (ne kávy) 160 g, luštěniny 200 g, cukrovinek 100 g,
marmelády 700 g, vajec 16, umělého medu 125 g, žitné káva 600 g
a ¼ l mléka denně. Od r. 1944 sníženy dávky až o polovinu.
Němci dostávali dávky pochopitelně větší.

Zavedly se policejní přihlášky pro každou dospělou osobu, nezletilé děti zapsány do společné rodinné přihlášky. Tím měly úřady v evidenci každého občana.

Poněvadž nastala v obci velká bytová tíseň, odhodlali se mnozí přistěhovaní postaviti sobě vlastní rodinný domek. Existoval státní úřad pro péči o uprchlíky a ten přispíval na stavbu domků: stavebník jedné světnice dostal státní příspěvek 9000 K a stavebník dvou světnic dostal od státu 14 000 K. Tak vznikala na pozemcích mezi hlavní silnicí a pankráckou cestou celá nová čtvrť.

6. července instalován na obecním úřadě telefon.

1. září Němci přepadli Polsko a po několika týdnech ho porazili. Británie vyhlásila Německu válku a tímto začala II. světová válka.

Koncem roku zatklo Gestapo (německá tajná policie) známého lékaře MUDr. Pavla Klementa, žida. Proto poslán do koncentračního tábora (zařízení sloužící k izolaci, terorizování a fyzické likvidaci odpůrců nacistického Německa). V krátké době se v obci vystřídali tři lékaři.

V této zlé době, kdy všechny zbraně se musely odevzdat na četnickou stanici ve Vejprnicích, okupanti pochopitelně zakázali i myslivost.

V Praze se 28. října konaly velké studentské demonstrace, při jejichž potlačení postřelili studenta Jana Opletala (zemřel 11. listopadu na následky poranění). Mnoho studentů zatkli a poslali je Němci do koncentračních táborů.

Zavřeny všechny vysoké školy, což postihlo i mnohé občany z Tlučné.

Byly zavedeny potravinové lístky.

__________

*) Koruna československá jako platidlo (zkratka Kč) platila v Českých zemích od roku 1918. Za období druhé republiky a během okupace zavedena protektorátní koruna (zkratka K).

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto