#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Žáků v: I. A 25, I. B 25, II. A 17, II. B 36, III. A 18, III. B 34, IV. A 41, IV. B 40, V. A 12, V. B 21. Ve škole zapsáno celkem 269 žáků, ve třídě průměrně 27 dětí. V průběhu roku stoupal počet žáků velice rychle. Velké společenské změny zasáhly i naší školu. Řídící učitel Jiří Würfl se svojí ženou učitelkou Jarmilou Würflovou na vlastní žádost odešli učit do Plzně, učitelka Hlavsová do Cerhovic, učitelka Kerschová na dočasný odpočinek. Zůstala pouze paní učitelka Marie Šnepová.

Zcela nový učitelský sbor: Eduard Hrudka, řídící učitel a učitelé: Marie Šnepová, Karel Hurt, Anna Slivková, Božena Němcová, Jarmila Nováková, Emanuel Bartůněk, Josef Janus, Jiřina Hašková, Jaroslav Ježek, František Plechatý, Jan Vlček, Otmar Nejtek, Olga Soukupová a Milan Rádl. Na deset tříd se v průběhu roku vystřídalo 15 učitelů. Stěhování postihlo všechny vrstvy obyvatelstva. Náboženství vyučoval páter pan Michael Salášek, kaplan z Vejprnic.

Pololetní prázdniny prodlouženy do 5. února.

Elektrické osvětlení zbývajících tříd v obou školních budovách letos dokončeno.

Do IV. třídy zakoupeny nové lavice a pro učitele stůl a židle.

Tím končila školní kronika.

Německými okupanty vydán zákaz pokračovat v zápisech do kroniky. Kronika se musela zapečetit.