#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Loni předaná nová hasičárna sloužila svému účelu velmi dobře. Členové hasičského sboru vyvíjeli dobrou činnost.

Trénovali a zúčastňovali se všech akcí v okolních obcích. V květnu se zúčastnili okrskové školy, která končila poplachem. Mnozí přítomní si tam z našich hasičů mohli vzít příklad.

Na jaře postihla obec povodeň po tání sněhu. Hasiči se podíleli na likvidaci následků, zejména čerpáním studní a sklepů, které byly zasaženy záplavou.