Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V únorových dnech svedl soudruh Gottwald v čele KSČ a lidu rozhodující boj s domácí reakcí. Vítězství pracujícího lidu znamenalo vydání nové Ústavy ČSR.

Provádělo se mnoho různých reforem.

Statky s 50 ha orné půdy rozparcelovány. Polnosti převedeny na malé rolníky do výměru 13 ha a rolníkův ženatý syn měl nárok na 4–8 ha. I obec získala pozemky: jeden nad dolem Krimich II o výměře 4 ha a druhý pozemek ve „Třech rybníčkách“ o výměře 12,5 ha.

Vyvlastněny všechny provozovny a živnosti, které měly kromě majitele ještě dalšího zaměstnance. Ponechány jen ty, ve kterých pracoval živnostník sám.

Hospodářské budovy „Panského velkostatku“ převzala výsadní dobytkářská společnost „Prispol“. Provedla adaptaci velkostatku na velkovýkrmnu vepřů. Hlavní vrata na hlavní silnici zrušili a postavili tam přípravnu krmiva.

Majiteli velkostatku, dr. Lobkowiczovi, odebrán veškerý majetek a přidělena mu práce cestáře. Většina tlučenských občanů nicméně pana šlechtice uctivě zdravila, i když měl lopatu v ruce.

Ustavení lidových milicí (ozbrojení členové komunistické strany)

Ustavení lidových milicí (ozbrojení
členové komunistické strany)

 

Po „únorovém vítězství“ vyhlášen zákon o jednotném školství. MNV předpokládal, že bude v Tlučné otevřena „Měšťanská škola“ a rozhodl se přistavět na malou budovu školní dvě třídy, sborovnu a ředitelnu. Bez dlouhých průtahů započato se stavbou 1. července a koncem října se mohlo začít s vyučováním. Konečné úpravy pokračovaly dál.

Náklad na přístavbu měl stát podle stavitelova rozpočtu 950 000 Kčs. Obec ale pořídila přístavbu za 224 778,10 Kčs, stát přispěl 115 000 Kčs a místní občané přispěli 160 000 Kč. Dne 22. září školské úřady ustavily v Tlučné střední školu se čtyřmi postupovými třídami. Od tohoto dne se mohlo začít s přístavbou, jenže prozíravostí našich obecních zastupitelů už „nová škola“ stála připravena k vyučování.

Celostátně a tedy i v naší obci došlo ke sloučení sociálních demokratů s komunisty. KSČ (Komunistická strana Československa) organizovala žňové brigády na pomoc zemědělcům. Jen někteří poukazovali na to, že dříve se nikomu pomáhat nemuselo.

Kvůli plynulému zásobování elektřinou vypracován žňový plán výmlatu, aby se hospodáři postupně střídali a nedocházelo tak k přerušení dodávky proudu přetížením elektrické sítě.

Mysliveckou honitbu odebrali sedláku Josefu Francovi. Nazvali ho „kulak“ (velký ruský statkář) a násilně ho vystěhovali. Vzniklo „Honební společenstvo Tlučná“, jehož mysliveckými hospodáři se stali Josef Kraus, Otakar Hasal a Václav Kellner. Z lovné zvěře převládali zajíc a koroptev. Rozmnožil se divoký králík, stouply stavy bažantů a objevila se i vysoká (srnčí zvěř).

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto