#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V obci napočítáno při sčítání lidu 2173 obyvatel.

Na pozemku obce nad dolem Krimich II na nově vznikajícím sadu „Stalin-sad“ vysázeno dalších 370 třešňových stromků. S kopáním jam i s výsadbou pomáhali občané i starší žáci školy.

Opět léto přineslo velice suché počasí. Jako loni i letos se přemnožily polní myši, na jejichž likvidaci se podíleli i školáci.

Po horkých dnech se nad krajem přehnala silná bouřka. Lilo jako z konve, blesky šlehaly oblohou a vichr lámal větve stromů. Obcí znovu protékaly dvě řeky, jedna od dolu Krimich II ke škole a druhá po hlavní silnici od „Jáníčka“ k Velkému rybníku.

Střed obce pod malou školou u křižovatky ulice Hlavní a Školní

Střed obce pod malou školou u křižovatky ulice Hlavní a Školní

 

Malou školní oslavou s předsedou MNV (Místní národní výbor) vzpomenuto ve vyzdobené třídě 60. výročí postavení školy s pravidelnou školní docházkou.

Místní školní rada zařídila potřebné úpravy staré školní budovy. Třídy a chodby vybíleny, natřena okna, dveře i tabule. Největší potíže nastaly s úklidem.

Státním nařízením zrušeny všechny druhy školních rad a jejich povinnosti převzaly Národní výbory.