Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Sokol

Největšími postavami místního Sokola se ukázali obětaví tělocvikáři Julie Rádlová a Josef Vícha. Své funkce zastávali od založení Sokola v obci r. 1912 až do roku letošního. Za 38 let sokolské práce jim patřil veliký dík.

Mimořádné výborové schůze Sokola se zúčastnili: okresní starosta Brož a členové okresního výboru Cingroš a Pech. Naši sokolové vyslechli obsáhlý referát o zakládání ZSJ (Závodní sokolská jednota), které budou dosavadní sokolské jednoty podporovat na cestě k socialismu. Nabádali ke sjednocení místního Sokola se ZSJ v jednu jednotu, aby se mohla nastolit lepší spolupráce. Znovustarosta Karel Hurt odpovídal, že sjednocení vítá, jenže založení ZSJ se připravovalo v tajnosti, nebyla založena bratrským způsobem, což v místní jednotě sokola zanechalo veliké roztrpčení.

Předseda AVNF (Akčního výboru národní fronty) Alois Kusch si dal za úkol sjednotit obě jednoty sokolské. „Společně můžeme pokračovat v práci, odložíme-li stranou své vedlejší osobní zájmy. Zájem osobní se musí podřídit zájmu celku,“ prohlásil.

Na 15. ledna svolal Alois Kusch společnou schůzi místního Sokola a Závodní sokolské jednoty. Pozváni tři členové okresního výboru Sokola, kteří sledovali odhlasování sjednocení obou sokolských jednot. Starosta místního Sokola Karel Hurt popřál sjednocené tělovýchově mnoho zdaru.

Na podzim odstoupil z funkce starosty, ze zdravotních důvodů, učitel Karel Hurt.

Cvičební hodiny všech odborů probíhaly po celý rok zcela pravidelně. Škoda, že se pravidelného cvičení zúčastňovalo stále méně členů.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto