Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Rolníci si založili přípravný výbor pro založení JZD (Jednotné zemědělské družstvo), předsedou výboru zvolili Václava Langa z č. p. 22.

Ve zrušeném hostinci č. p. 96 se začalo s přestavbou na mateřskou školu (MŠ). Práce pokračovaly v čilém ruchu, poněvadž obec již podobné zařízení nutně potřebovala. Začalo se pracovat na jaře a v září se již MŠ otevřela. ONV (Okresní národní výbor) v Plzni přispěl na přestavbu částkou 80 000 Kčs.

Předsedu MNV v Tlučné, Františka Tauše, služebně přeložili na Slovensko, a tak se volil nový předseda. Stal se jím Jaromír Beran.

Obec nechala vyčistit Malý rybníček u č. p. 22. Na okraji rybníčku postaveny betonové stěny vysoké 50 cm. Odpracováno 1302 hodin a odvezeno 106 aut materiálu.

V obci se mezi dětmi velmi rozšířil nebezpečný černý kašel. Některé maminky uvěřily „zaručené zprávě“, že proti černému kašli pomáhá vdechování dýmu z prohořívaného odvalu, a tak za šachtou dole u haldy denně stálo několik maminek se svými nemocnými dětmi.

Mnohé maminky přicházely sem se svými dětmi, které měly černý kašel, aby se zde nadýchaly kouře z prohořívající haldy. Byla to prý zaručená pravda o zázračné léčbě, kterou přinesla agentura „JPP“ (jedna paní povídala). Ještě, že v obci ordinoval výborný lékař MUDr. Dobrý, který děti opravdu vyléčil.

Mnohé maminky přicházely sem se svými dětmi, které měly černý kašel, aby se zde nadýchaly kouře z prohořívající haldy. Byla to prý zaručená pravda o zázračné léčbě, kterou přinesla agentura „JPP“ (jedna paní povídala). Ještě, že v obci ordinoval výborný lékař MUDr. Dobrý, který děti opravdu vyléčil.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto