Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Maso a sádlo se přestalo prodávat lístkovým systémem a uvedlo se na volný trh, ale za dvojnásobnou cenu.

ZUD (Západočeské uhelné doly) začaly pro důl Krimich II na pozemcích obce stavět ve „Třech rybníčkách“ hornické sídliště.

V květnu se v obci dokončila přestavba i ve vnitřku malé školní budovy.

Zrušen i další hostinec č. p. 6 a místnosti přestavovány na „Družinu mládeže“. V září se již otevřela. Pod dozorem učitelky zde trávily odpoledne děti zaměstnaných maminek.

MNV zakoupil pro Mateřskou školu rádiový přijímač.

V srpnu se začalo s výstavbou čističky pod sídlištěm na louce u potoka.

V říjnu se otevřelo státní kino v bývalém hostinci U Uxů. Bio Ideál v Lidovém domě se státním výnosem zrušilo.

Domek pro zaměstnance velkostatku, osm místností pro osm rodin deputátníků s dětmi, tzv. „Čížárna“, byl prodán občanu Antonínu Ťoupalovi za 20 580 Kčs. Ten si na tomto pozemku u lesa „Torovky“ postavil pro svoji rodinu vlastní domek.

Rozorávání mezí se provádělo většinou traktorem a pluhem. Mnozí chudší občané se tak těšili na společnou práci v JZD, že nedočkavě „rozorávali meze ručně motyčkami“.
Rozorávání mezí se provádělo většinou traktorem a pluhem.
Mnozí chudší občané se tak těšili na společnou práci v JZD, že nedočkavě „rozorávali meze ručně
motyčkami“.

V září ustaveno místní JZD (Jednotné zemědělské družstvo), do kterého vstoupili skoro všichni hospodáři. Do družstva nevstoupili: Josef Meiner z č. p. 11, Josef Kraus z č. p. 85 a Václav Prokopec z č. p. 117. Z horníků-zemědělců a kovo-zemědělců vstoupili do JZD pouze jejich manželky. Ostatní občané, kteří měli malou výměru půdy, ji předali družstvu. Tak bylo ustaveno JZD Tlučná s výměrou 326 ha orné půdy a 45 ha luk.

Prvním předsedou JZD zvolen František Melichar z č. p. 48, účetním zvolen Václav Lang z č. p. 22. Kancelář družstva umístěna u člena JZD Karla Cepníka v č. p. 10.

Započato s úpravou prvních stodol velkostatku na společný kravín.

Dům U Balínů s rodinnou drogerií (první dům od kapličky ke škole vlevo u potoka) vážně porušilo poddolování a často se na něm dělaly praskliny i několik centimetrů široké
Dům U Balínů s rodinnou drogerií (první dům od kapličky ke škole vlevo
u potoka) vážně porušilo poddolování a často se na něm dělaly praskliny
i několik centimetrů široké

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto