Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Obec

Na jaře se dohotovily adaptace stodol v bývalém velkostatku na společné ustájení družstevních krav. 1. dubna proveden slavnostní svod krav do nových prostor JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Ustájeno 65 dojnic.

Každý hospodář si mohl ponechat pro svoji potřebu jednu krávu (záhumenkovou) a 50 arů pole (záhumenek).                    

Na podzim rozšířeny společné stáje i ve druhé polovině stodol a z místní studny proveden rozvod vody v celém objektu JZD č. p. 4.

Členové MNV (Místní národní výbor) si dali závazek, že pro JZD vybudují silážní jámu zdarma. 14. října předali jámu o obsahu 200 m krychlových.

Lidový dům, středisko tělovýchovy a kultury

Lidový dům, středisko tělovýchovy a kultury

 

Kowarschikova bývalá klubovna (z válečné doby na Krimichu II) konečně došla k prospěšnému využití. Přemístěna na pozemek nad „Starou hospodou“ č. p. 1 a použita na drůbežárnu JZD.

JNV (Jednotný národní výbor) v Plzni poskytl JZD Tlučná 41 000 Kčs, aby členové družstva dostali alespoň minimální hodnotu pracovní jednotky 12 Kč. Placeni nebyli za hodinu práce, ale za vykonanou práci – pracovní jednotku.

Obecní knihovna přestěhována z č. p. 132 do vhodnější místnosti v budově státního kina v č. p. 84. Knihovníkem pověřen Josef Babka.

Kampelička č. p. 470 zrušena a budova doznala vnitřních změn. Nájemníci se přestěhovali do jiných bytů.

V 1. patře otevřeno Zdravotní středisko s ordinací, čekárnou a bytem pro MUDr. Josefa Dobrého. V přízemí zřízena zubní ambulance a poradna pro matky a děti, kde každý týden ordinovali odborní lékaři z Plzně. V suterénu umístěna Státní pojišťovna.

Opravena silnice od dolu Krimich II ke škole, bohužel zase jen pískem a štěrkem dobře uválcovaným.

Veškerý lesní majetek všech obcí v okrese převzal nový majitel „Správa lesního hospodářství v Plzni“.

Volby do MNV Tlučná konány 17. května.

Předseda          Jaromír Beran

náměstek         Václav Šmídl

tajemník           Václav Hečl 

členové             Margarita Gregorová, Josef Purkart, František Václav a Jaroslav Bárta.

Do JNV (Jednotný národní výbor) zvoleni: Jan Tauš (nositel řádu 25. února) a Ing. Josef Vojta.

Do KNV (Krajský národní výbor) zvolen Václav Kočárek.

Starý domek Vojtěcha Tauše č. p. 53 zchátral, takže se musel zbourat.

Instalován nový silnější obecní rozhlas, který teď dobře slyšeli ve všech částech naší rozlehlé obce.

Další nové domy v sídlišti ve „Třech rybníčkách“ připojeny k elektrické síti.

Místní knihovní obsahovala 1549 knih a 188 čtenářů si jich vypůjčilo 2495.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.