Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Dětí ve třídách: I. A 20, I. B 21, II. tř. 29, III. tř. 41, IV. tř. 40, V. tř. 46, VI. tř. 39, VII. tř. 41, VIII. tř. 23. Celkový počet dětí ve škole 300 s průměrem ve třídě 33 dětí.

Učitelský sbor: Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: Josef Dvořák, JUDr. Gustav Biedermann, Marie Mašátová, Jana Motlíková, Rudolf Oliverius, Karel Hurt, Hana Kouřilová, Anna Krásná a Stanislav Lid.

Generální oprava velké školní budovy č. p. 69 se protáhla do konce září, takže se muselo střídavě vyučovat v malé školní budově č. p. 113. Jedna třída dokonce přesídlila do školní družiny. Práce ve velké škole pokračovaly i v říjnu, ale to se již práce dokončovaly mimo třídy. Oddechnout si mohli učitelé i žáci až v listopadu, kdy pracovníci Okresního stavebního podniku ze školy odešli.

Letošní školní rok tedy začal v rozestavěné škole a potíže neustaly ani později. Zástupce ředitele s. Zdeňka Mašáta povolali na vojenské cvičení, učitelka s. Krásná se nervově zhroutila, a nakonec musela práci ve školství opustit, s. Motlíková od začátku roku neustále churavěla, až si „vymarodila“ přeložení za mužem do Plzně. V listopadu tak na naši školu nastoupil s. Zdeněk Maxa a s. Blanka Tichá.

Při stálé absenci několika členů učitelského sboru, kdy již nebylo možné další spojování ani suplování, vypomohl otec ředitele s. Jindry, 80letý František Jindra. I přes vysoké stáří se stal platnou silou, kterou ocenil i ONV (Okresní národní výbor) Plzeň-venkov. V únoru přišel na školu s. Otakar Stoček, který ukončil vojenskou presenční službu a s. JUDr. Gustav Biedermann odešel do Vejprnic.

Nemoci se nevyhnuly ani naší školní družině, kde s. Dvořáková dlouhodobě onemocněla (byla doma přes tři měsíce) a obě spojená oddělení vedla sama s. Jindrová. Onemocněla i školnice s. Zemanová a uklízečka Nocarová.

Na počátku školního roku vytvořeno nové SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a předsedou zvolen s. Václav Karel, který pro nemoc docházel na schůze nepravidelně a od pololetí pro nemoc z funkce odešel. Nahradila ho s. Helena Smolková.

Všechny tyto potíže a změny si vyžádaly velkého nervového i fyzického napětí.

ZO KSČ měla 10 členů v čele se s. Josefem Dvořákem.

Všichni pracovníci školy organizováni v ROH, kde se uplatnili ve vedení s. Maxa a s. Stoček.

SRPŠ nepracovalo podle představ vedení školy. Podporovalo školu jen materiálně např. při nadílce dědy Mráze, při oslavě MDD (Mezinárodní den dětí) a při knižních odměnách pro nejlepší žáky.

Návštěvy rodičů na třídních schůzkách se stále menšily. V závěru roku pozváni rodiče propadajících žáků a tam se vyjevilo, že na třídní schůzky se nechodilo proto, že se tam jen podávaly informace o prospěchu dětí a to odrazovalo rodiče slabších žáků.

Od září zvýšeny platy učitelům. Pochopitelně nová mzdová úprava sledovala požadavek zkvalitnění práce učitelů. Poděkování si zasloužila strana a vláda a začaly se hledat cesty, jak nejlépe splnit stranou a vládou požadované úkoly.

Učitelé plnili nejen své školní povinnosti, ale nezapomněli ani na osvětovou činnost pro obec. Zásluhou učitelů s. Jindry, s. Mašáta a s. Dvořáka místní ochotnický spolek nastudoval výrazná umělecká díla.

Ve VŽ (Výbor žen) odváděly dobrou práci s. Mašátová a s. Kouřilová.

PO (Pionýrská organizace) ani letos nesplnila očekávání a nedostala se z průměru. Nedostatkem se ukázal nesoustavný zájem učitelů o tuto problematiku. V červnu ustaven ČSM (Československý svaz mládeže) z 21 žáků 8. třídy, z nichž se šest přihlásilo k práci v PO pro příští školní rok. Dvě svazačky, Eliška Šmolíková a Václava Cimická, prošly v červenci týdenním školením, což finančně podpořilo SRPŠ.

Škola se zaměřila na zvýšení péče o zdravotní stav žactva. Zlepšilo se osvětlení, zavedeno přezouvání, žáci měli ve třídách své ručníky a zlepšila se i hygiena při stolování ve školní jídelně. Všem žákům prohlédnut chrup, žáci IV. třídy očkováni proti TBC (tuberkulóze), I.–V. třída očkovány proti dětské obrně.

Při výuce dbali učitelé o správné držení těla, prováděli s dětmi nápravné cviky a téměř 60 % dětí začalo cvičit v TJ Baník. ŠTJ (Školní tělovýchovná jednota) shledána jako zbytečná, a tak byla zrušena.

Při výběrovém řízení na studium se přihlíželo nejen na prospěch, ale i na třídní původ rodičů a charakterové vlastnosti žáků.

Závěrečné zkoušky zdárně složilo 23 žáků 8. třídy. 11 z nich složilo zkoušku s vyznamenáním a prokázali dobré znalosti teoretické i praktické.

Školní výlety žáků nižšího stupně se uskutečnily na zajímavá místa okresu Plzeň-venkov, jen žáci III. třídy navštívili hrad Karlštejn, VI. třída prošla Chodsko, VII. a VIII. třída prošla Sušicko.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto