Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků v I. tř. 40, II. tř. 47, III. tř. 30, IV. tř. 42, V. tř. 41, VI. A 26, VI. B 26, VII. tř. 37 a VIII. tř. 27. Ve škole celkem 316 žáků s průměrem ve třídě 35 žáků.

Učitelský sbor: Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: Josef Dvořák, Zdeněk Maxa, Stanislav Lid, Karel Hurt, Jiří Pittr, Marie Mašátová, Hana Kouřilová, Libuše Nováčková a Helena Svobodová.

Také letošní školní rok začal s překážkami. Vyučování posunuto o týden, ale učitelé chodili do školy a upravovali kabinety, sborovnu, chodby apod.

Noví učitelé Pittr a Nováčková jsou rodáci, kteří sami do této školy v dětství chodili.

Při přípravných pracích stižen s. Hurt těžkým záchvatem, v poslední době stále častějším, takže se rozhodl nastoupit léčení a pak pobýval v lázních. V průběhu roku se choroba natolik zhoršila, že odešel do důchodu.

Na jeho místo nastoupila Helena Dudová, která se do obce přistěhovala se svým manželem, důlním inženýrem. Dostali byt v novém sídlišti.

ZO KSČ měla na škole 10 členů s předsedou s. Dvořákem.

Velký obrat k lepšímu nastal i v ROH, když do výboru zvoleni s. Mašát, Pittr, Maxa a Sobotková.

Zvolil se nový výbor SRPŠ v čele se s. Hájkem. Třídní aktivy svolávané měsíčně probíraly jen chování dětí, prospěch se hodnotil jednotlivě po ukončení společné části, ale docházka rodičů se nijak nezlepšila. Nejslabší účast byla jako loni v VI. třídách.

Rada MNV se sešla na besedě s učiteli, na níž se projednávaly otázky podílu učitelů na osvětové činnosti v obci. Dávala se pravidelně čtvrtletně informovat o stavu školy a svými náměty spolupůsobila na zlepšování školní práce. Přes tíživou bytovou situaci v obci dokázal MNV zajistit několika učitelům nové byty v hornickém sídlišti. Nastěhovali se do nich s. Jindra, s. Dvořák, s. Pittr a s. Kouřilová.

Důkazem výborné spolupráce s MNV (MNV zajistil materiál a škola práci) se ukázalo i vystavění školní dílny a její vnitřní vybavení pro polytechnickou výchovu. Škola tak získala zařízení, které pomohlo při výchově nového socialistického člověka.

Nově postavená školní dílna
Nově postavená školní dílna

 

Náš učitelský sbor měl šťastný nápad, když vyvolal diskusi o celookresní výstavě školních prací. Za vystavené práce se naši učitelé ani žáci nemuseli stydět, patřily k nejlepším. Také se hodnotilo, v čem by se škola mohla poučit.

V otázce politické a ateistické výchově jsme patřili mezi přední školy na okrese. Měli jsme nejvíce učitelů zapojených do osvětové činnosti, nejvíce odpracovaných hodin učitelů i žáků v akcích obce i v JZD.

Zjištěné nedostatky se okamžitě odstraňovaly.

Dobře se již po několik let rozvíjela spolupráce s TJ Baník. Místní TJ měla dobrý zvuk v krajském měřítku a naše děti rády chodily cvičit „do Baníka“. Příkladnou práci v Baníku vykazovali s. Karel Cepník, Jarda Filip a Hana Presslová. Potěšila i činnost našeho učitele s. Jiřího Pittra v rámci TJ Baník.

Na škole pracovalo 7 pionýrských oddílů v čele se skupinovou vedoucí s. Boženou Švarcovou, studující 3. ročník pedagogické školy. Velmi mladí a nezkušení vedoucí nesplnili očekávané výsledky.

Místního kola SDT (Soutěž dětské tvořivosti) se zúčastnilo 130 soutěžících. Okresním kolem prošel národopisný soubor dívek 8. třídy a taneční soubor vedený učitelem s. Maxou. Oba soubory sklidily velký úspěch v krajské soutěži, ale do celostátní soutěže nepostoupily.

Závěrečné zkoušky žáků 8. třídy podstoupilo z 27 žáků 23. Tři dívky léčily spálu a jedna dívka s velmi slabým prospěchem nebyla ke zkoušce doporučena.

Zájem o studium stále rostl, ale letos přijato z 12 přihlášených jen 10.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto