Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Obec

Tlučná měla 524 domů, 2671 obyvatel stálých a 128 přechodně bydlících hornických brigádníků, celkem tedy 2799 obyvatel. Občané vlastnili 221 televizorů a 43 osobních aut.

Na jaře při tání sněhu prošel naší obcí příval vody, jaký se vídá málokdy. Déšť byl tak hustý, že se až setmělo. Voda tekla po silnicích, po chodnících, kanály nestačily brát proudy vody, ta tekla do studní i do dvorků.

Zahájen třetí pětiletý plán (státní hospodářství se plánovalo na pět let). Heslem se stalo: „Pětiletku splníme už za čyři roky.“ Hlavní úkol sledoval překonání nedostatků v zemědělství.

Fotbalisté pořádají masopust
Fotbalisté pořádají masopust

Bubeník Bohouš Zemek
Bubeník Bohouš Zemek

 

Oslava MDŽ (Mezinárodní den žen) proběhla v kinosále. Po programu pionýrů a tanečního kroužku školy podarováno 18 žen starších 80 let bonboniérou. Na závěr promítnut film „Kudy kam“. Účast byla překvapivě veliká, takže všechny ženy se ani do sálu nevešly.

JZD (Jednotné zemědělské družstvo) si zvolilo za předsedu s. Josefa Krause. Zemědělci museli hodně přidat hlavně v organizaci práce a ve výběru vhodných odrůd pěstovaných rostlin. Předseda se choval hrubě k družstevníkům i k funkcionářům obce, a proto zvolen novým předsedou s. František Škrábek.

Předsednictvo družstva pracovalo v tomto složení:

            předseda  F. Škrábek   agronom   K. Cepník      zootechnik  B. Würfl

            skupinář   J. Čech       pokladník  B. Kunclová    skladník  M. Kunclová

Loňské dodávky splnilo družstvo na 100 %, až na mléko, kterého dluží 833 litrů.

Roční dojivost jedné dojnice představovalo 1817 litrů, odstavených telat na 100 krav bylo 75, roční snůška slepice 143 kusy.    

JZD chovalo v letošním roce 78 dojnic, 38 prasnic, 14 koní, používalo čtyři traktory kolové a jeden traktor pásový. JZD neodměňovalo pracovníky hodinovou mzdou, ale odměňovalo se podle počtu pracovních jednotek. Za jednu pracovní jednotku dostávali: 16 Kčs, 0,75 kg pšenice, 0,75 kg žita, 0,5 kg ovsa, 0,5 kg ječmene, 0,75 kg brambor.

Mechanizace v JZD – samovaz sám odděloval snopy a svazoval je
Mechanizace v JZD – samovaz sám odděloval snopy a svazoval je

Obilí se letos sklízelo novým způsobem – dvoufázově: 1. Obilí se posekalo řádkovačem a ponechalo se na poli kvůli doschnutí zrní. 2. Přijely kombajny, zrno na poli vymlátily a to se odvezlo přímo k výkupu.

1. máj oslavován poprvé v socialistické republice, v době 40. výročí založení KSČ, v době vypuštění 1. kosmické rakety s J. A. Gagarinem na palubě. Ve Vejprnicích se sešly průvody z Tlučné i z Křimic. Nejlepší heslo průvodů znělo: „Kdo dá více republice, Tlučná nebo Vejprnice?“

V soutěži o titul „Vzorná obec“ okresu Plzeň-sever odevzdalo naše družstvo státu navíc jeden vagón obilí a čtyři vagóny brambor. Obec získala standardu a 3000 Kčs.

Vítání občánků: Pittrovi (Pepík), Nocarovi, Šílovi, ?
Vítání občánků: Pittrovi (Pepík), Nocarovi, Šílovi, ?

 

Poprvé uspořádáno vítání nových občánků na společenské slavnosti v „Rudém koutku“ závodní jídelny. Občánky i rodiče pozdravil předseda MNV s. Beran a pionýři předvedli kulturní program. Každý občánek obdarován vkladní knížkou se základním vkladem 50 Kčs.

V podobné slavnosti předány mladým občanům občanské průkazy.

Bílení a barvení kapličky provedl opět s. Jaroslav Melichar.

Hojně navštěvováno kino a hlavně filmy na širokém plátně se vždy vyprodaly. Poloprázdné hlediště zůstávalo jen při některých sovětských filmech. Díky horníkům a jejich důležité práci měla obec filmy v našem kině jeden až dva týdny po pražských premiérách.

V sídlišti instalována nová, tzv. výbojková světla a světelné lampy s výbojkami postaveny i od kapličky k zastávce. Svítivost byla mnohem jasnější než ze žárovek.

V jižní části obce otevřeno nové holičství v č. p. 139.

Pilně se pracovalo na výstavbě koupaliště. Dětský bazén již dán do provozu.

V říjnu se přestěhovala úřadovna MNV do domku Růženy Hauerové č. p. 109 a započato s přestavbou úřadoven MNV.

Několik stovek pravidelných čtenářů si z knižního fondu 2823 knih v naší lidové knihovně vypůjčilo 9138 knih.      

V obci se uskutečnily:

přednášky  14              besedy  18       taneční záb.  19           estrády  4         výstavy   3

divadla      3                  besídky  2        tělocv. akad.   1            koncert  1        zájezdy  10    

módní přehl. 1              sport.den 1      ostatní      12

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.