Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Obec

Disproporce v rozvoji národního hospodářství vedly k nesmírnému napětí mezi výrobou a spotřebou. Nebyly splněny naplánované úkoly, a tak ÚV KSČ rozhodl nedokončit třetí pětiletku a vzniklé disproporce vyrovnat v novém plánu pro r. 1963. Úspěšné splnění plánu měl vytvořit pevný základ pro splnění sedmiletého plánu 1964–1970.

Na zahradě Lidového domu se v létě líbilo dospělým i dětem

Na zahradě Lidového domu se v létě líbilo dospělým i dětem

 

Počátkem roku předána nová budova MNV k používání. Vznikla na místě staré kovárny a starého domku, ve kterém úřadoval MNV v naprosto nevyhovujících podmínkách. V přízemí nalezly své klubovny ČSM a Svazarm a správce svůj byt. V patře otevřena prostorná úřadovna, kanceláře předsedy a tajemníka, zasedací síň a místnost pro radu MNV.

Značné sucho loňského podzimu snížilo průtoky v potocích i řekách, snížily se hladiny přehrad a značně se snížila výroba elektřiny. Situaci zhoršily také nedodělané stavby nových energetických zdrojů. Vzájemné působení těchto skutečností ohrozilo zásobování elektrickým proudem. Odběr proudu se musel zase regulovat jako loni, ale energetická situace se nezlepšila. Proto vydáno další nařízení. Západočeský kraj musí od 8 do 9 hodin dopoledne a od 18 do 19 hodin večer vypínat všechny elektrické spotřebiče, svítit jen minimálně, výkladní skříně osvětlovat jen na jednu čtvrtinu a světelné reklamy zhasnout.

JZD při žních používalo kombajn (stroj obilí sekal, hned vymlátil a slámu rovnal do řady)

JZD při žních používalo kombajn (stroj obilí sekal, hned vymlátil
a slámu rovnal do řady)

 

Plné tři měsíce panovaly kruté mrazy až -25 °C, ještě 5. března naměřeno -12 °C.

Myslivecká honitba zařazena pod Myslivecké sdružení Nýřany. Předsedou se stal Josef Raiser a hospodářem František Forejt z Kamenného Újezda.

1. máj se slavil ve Vejprnicích i s Křimicemi. Hlavní heslo průvodů: „Všechny síly za splnění úkolů XII. sjezdu KSČ.“ V průvodu šlo 930 tlučenských občanů, z toho 368 šlo v krojích národních, stejnokrojů požárníků, pionýrů, svazáků či v dresu sportovců.

Přívalový déšť nás neminul ani letos. Krátký, ale vydatný déšť rozlil potok po louce a znovu se dostal na dvorky a do studní. S tím si požárníci poradili.

Příjemné a zajímavé nařízení: ve vlacích dvě třetiny vagónů nesou označení „nekuřáci“.

MNV získal za II. čtvrtletí titul „Vzorná obec“ a dar 3000 Kčs.

V místních lesích se urodilo nevídané množství hub.

Šachta od koupaliště

Šachta od koupaliště

 

S přibývajícími širokoúhlými filmy se zlepšila návštěvnost kina. Průměrný počet diváků na promítání filmů stoupl na 114 osob.

V současné době mělo JZD (Jednotné zemědělské družstvo) 52 členů, i s nečleny 58 pracovníků, z toho 36 žen, nad 60 let 17 pracovníků a průměrný věk činil 50 let.

Na vysoké škole zemědělské studoval s úspěchem Stanislav Rádl. Na střední zemědělské škole studovali tři chlapci a v učebním poměru jeden hoch. Veškeré výdaje studentů hradilo JZD a přidávalo měsíční kapesné 30 Kčs.

Váhový přírůstek na jeden den: skot 0,34 kg a vepř 0,28 kg.

Pracovní jednotka má hodnotu 16 Kčs a 2,40 Kč v naturáliích.

Výstavba koupaliště letos neskončila. Malý bazén pro děti je sice již dávno otevřen, ale velký bude otevřen pro veřejnost až v příštím roce.

Místní lidová knihovna měla 3761 svazků, vypůjčovat si chodilo 460 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 11 396 knih.

Osvětových akcí bylo letos 102 za účasti 13 150 občanů.

Na křižovatce u kapličky, uprostřed Vejprnický potok

Na křižovatce u kapličky, uprostřed Vejprnický potok

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.