Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Na mezinárodní konferenci v Kodani r. 1910 přijat návrh Kláry Zetkinové, aby každého 8. března manifestovaly ženy z celého světa za svá práva a za šťastný život dětí. U nás se už dávno slavil každoročně pravidelně MDŽ (Mezinárodní den žen) 8. března s programem dětí, obdarováním starých žen a promítnutím filmu.

Velkým úspěchem skončila výstavba místního koupaliště na okraji lesa zvaného „Doubravka“. Rozměry brouzdaliště pro děti 25 x 15 m a bazénu pro dospělé 25 x 50 m s nejhlubším místem pro skoky 3,50 m. Výstavba provedena v akci „Z“, takže materiál zaplatil MNV a práci odvedli občané zdarma. Vybíráno vstupné 1 Kčs dospělí a 0,50 Kčs děti.

Bazén si pronajímal plavecký oddíl Slavia Plzeň. Proběhly zde krajské přebory v plavání ve všech kategoriích a také ligové zápasy Slavie ve vodním pólu. Uskutečnily se zde také dva mezinárodní zápasy, ve kterých Plzeňáci porazili Německou spolkovou republiku poměrem 10:2 a Jugoslávii 10:1. (Pozn. Zřejmě to nebyla národní družstva, ale jen kluby vodního póla z uvedených států.)

Nutno podotknout, že koupaliště nám záviděly mnohé okolní obce.

Hotové koupaliště u sídliště nad stadionem

Hotové koupaliště u sídliště nad stadionem

 

1. máj zahájen tradičně v 6.30 hodin „budíčkem“, ve kterém vyhrávající kapela procházela obcí. Vlastní průvod vyšel ze seřadiště v sídlišti, u kapličky se spojil s průvodem z Vejprnic a vstoupily oba průvody na upravené prostranství bývalého Velkého rybníka, kde se konala manifestace za účasti 3450 občanů. Neseno v průvodu 93 vlajek a mnoho transparentů a obrazů státníků. Spočítali dozorující pořadatelé.

1. máj, pionýři Pressl a Liška a „civil“ Honza Psutka

1. máj, pionýři Pressl a Liška
a „civil“ Honza Psutka

 

17. května uspořádali společně požárníci, TJ Baník a ochotníci „Staročeské máje“, které se v obci nekonaly několik let. Od časného rána pochodovala krojovaná mládež s kapelou celou obcí a dům od domu zvala občany na odpolední slavnosti. Ty začaly průvodem ze sídliště. V čele na koních trubač (Václav Toman), vedle něho kat (Stanislav Kraus) a za nimi kočáry tažené koňmi, vše vyzdobené větvičkami břízy a barevnými pentlemi. V kočárech seděl král (Jan Skala), písař (Jan Balín), rychtář (Václav Filip) a dva „tlampači“ (Olda Kouřil a Vláďa Janda). Tyto hlavní postavy doprovázela družina selek a mladá chasa v krojích. U bývalého rybníka zpívali „tlampačové“ žertovné rýmovačky o každém svobodném děvčeti a o každém známějším majiteli domku. Rychtář s písařem vybízeli přítomné, aby do pokladny chudého krále přispívali peněžitými dary. Občané přispívali nevídaně vysokými částkami, protože se vědělo, že peněz bude využito na požární zbrojnici a na stavbu tribuny na stadionu. Všichni se vesele bavili až do večera. Tuhle velice zdařilou akci chválili všichni přítomní občané.

14. června proběhly volby, takže obec měla nové zastupitelstvo:

            předseda MNV           Jaromír Beran

            náměstek                    Ing. Josef Vojta

            tajemník                      Jan Horák

Do  zastupitelstva zvoleno 19 dělníků, 6 pracující inteligence, 2 zemědělci a 4 ostatní. Za minulé volební období v obci odpracováno 138 599 brigádnických hodin zdarma. Nejvíce hodin odpracováno:

    v zemědělství   82 775         na zvelebení obce    18 278

                             na koupališti     29 143         na stavbě tribuny      5219

                             na has. zbroj.     3158

V červnu vypuštěn Malý rybníček pro nutné opravy. 16. července ho místní požárníci napouštěli vodou z potoka až do pozdních večerních hodin. Po půlnoci z hostince U permoníka (Hejbalka) vyšli poslední štamgasti (stálí hosté) a v čerstvě napuštěném rybníčku se vykoupali nazí i s paní hostinskou. Náhodou je kdosi zpozoroval, a tak ráno o této veselé události hovořila celá obec.

Počasí letošního roku se postavilo proti zemědělcům. Na jaře pořád pršelo a v létě nastalo horké sucho. Většinou teploty nad 30 °C. Obilí narostlo nízké, řídké a s malými zrny, otava (druhá senoseč) se vůbec nesekala a tak nebyl dostatek píce na krmení.

JZD Tlučná se sloučilo s JZD Vejprnice a vzniklo nové „JZD 25. únor Tlučná“ s platností od 1. ledna 1964. Obhospodařovalo nyní 839 ha, z toho 708 ha polí. Mělo 126 členů, z toho 82 žen s průměrným věkem družstevníků 55 let.

Dodávky státu:           pšenice  447 q =  46,9 %      brambory  5025 q = 101,5 %

                                      žito    1462 q = 104,0 %       cukrovka  6666 q = 88,8 %

                                      hrách     42 q =  84 %            seno        66 q = 42 %

                                      kmín     15 kg                         námel       63,5 kg

Prověrka hospodaření v bývalém JZD Vejprnice zjistila, že účetní falšoval doklady, aby dosáhli plánované odměny za pracovní jednotku. Zjištěný dluh 250 000 Kčs muselo zaplatit JZD Tlučná.

Do funkce předsedy JZD dosazen zemědělskou správou okresu Plzeň-sever jako kádrová pomoc s. Ladislav Němec. Neplnil dobře povinnosti předsedy, a tak po domluvě s OV KSČ Plzeň-sever vyhověno naší obci a do funkce předsedy dosazen náš občan Josef Kraus z č. p. 13.

Obecní knihovna disponovala 4037 svazky a 558 čtenářů si vypůjčilo 11 425 knih.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto