Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti vyvrcholilo slavnostním zasedáním MNV, KSČ a všech složek NF, kterému předcházelo položení věnce k pomníku padlým v 1. a 2. světové válce. Na tomto slavnostním zasedání zástupce ONV Plzeň-sever udělil naší obci čestný titul „Obec 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou“. Na závěr slavnosti šest našich občanů, kteří padli v boji proti fašismu, obdrželo „Čestné občanství in memoriam“.

Zastávka s parní lokomotivouZastávka s parní lokomotivou

 

Mírná zima se letos protáhla. Mrazy -10 °C, sníh se udržel až do poloviny března. Jaro propršelo, takže zemědělci nemohli včas provést polní práce.

V červnu při stavbě vodní nádrže na Slovensku protrhla voda Dunaje hráz a na Žitný ostrov se vřítilo přes miliardu m3 vody. Zaplavila 46 obcí, zničila 3530 domů a na 6000 jich vážně poškodila. Nahradit postižným lidem jejich ztráty pomáhala celá republika. Pomohla i naše obec, když poslala 72 q sena a 45 000 Kčs.

Konečně započala regulace Vejprnického potoka na našem katastru. Při té příležitosti položena betonová lávka přes potok mezi „Němčím dolem“ a lesem „Dragancem“ na místě zvaném „Na spaskách“. Velmi zkrátila občanům horní části obce cestu na hřbitov.

Na koupališti je živo. Třídy 6.–9. se v hodinách tělesné výchovy učí plavat a ostatní čas využívají dospělí i děti.
Na koupališti je živo. Třídy 6.–9.
se v hodinách tělesné výchovy učí
plavat a ostatní čas využívají
dospělí i děti.

 

Po dlouhé době prvomájových dešťů, ten letošní zalilo sluníčko. Okresní oslavy se konaly tentokrát v Nýřanech.

Převážnou část plodin postihlo počasí. Nejhůře dopadly brambory, protože z plánovaných 81 ha se stačilo osázet jen 56 ha a v nepříznivém počasí kvalitní sadba částečně uhnila. Skoro 6 ha se zaoralo bez vybírání.

Kvůli počasí se mohlo kosit obilí až od 15. srpna a sklizeň, i přes velkou brigádnickou pomoc, se protáhla až do konce října.

Plocha družstevních polí vzrostla, jenže vlivem nepříznivého počasí zůstalo 25 ha neobdělaných.

V JZD si zavedli nový prémiový řád, jenže byl vypracován na nesprávně zasílaných podkladech. Nestal se očekávanou pobídkou, ale naopak způsobil mnohé roztržky mezi zaměstnanci a pracovní morálka klesala.

JZD nebylo schopné samostatné existence, a proto požádalo o přijetí do ČSSS (Československé státní statky).

Místní lidová knihovna měla k dispozici 4269 svazků, půjčila 11 348. Knihovník s. Josef Babka ukončil po 12 letech práci knihovníka a předal ji s. Josefu Langovi.

Zábavných a vzdělávacích akcí uskutečněno 119 pro 9440 spokojených občanů.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto