Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 30, II. A 21, II. B 22, III. A 23, III. B 22, IV. A 22, IV. B 23, V. A 20, V. B 20, VI. A 24, VI. B 22, VII. A 28, VII. B 24, VIII. tř. 34 a IX. tř. 35. Celkový počet dětí ve škole 370 s průměrem ve třídě 25.

Učitelský sbor: s.Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce), nižší stupeň: s. Mašátová, Maxová, A. Maxa, Šílová, Folková, Soukupová, Flachsová, Pešulová a Nováčková, vyšší stupeň: s. Cihlář, Z. Maxa, Pittr, Bittenglová, Jirková, Šilhánová a Kouřilová.

Lyžařský výcvik školáků – učitel Pittr
Lyžařský výcvik školáků – učitel Pittr

 

Na nižším stupni, kromě I. třídy, se vyučovalo na směny a na vyšším stupni se vyučovalo v úterý a ve čtvrtek odpoledne.

Dvěma soudruhům byla propůjčena vyznamenání: s. Vladimír Jindra získal titul „Vzorný učitel“ a s. Jiří Pittr dostal za vzorné vedení PO (Pionýrská organizace) „Čestný odznak ČSM“ (Československý svaz mládeže). MNV odměnil pracovníky školy s. Filipovou, Mašáta a Jindru „Plaketou čestného uznání“.

ZO KSČ pod vedením s. Mašáta plnila svůj úkol na úseku politické a odborné úrovně komunistů i bezpartijních.

ZV ROH konzultovalo všechny závažné otázky s vedením školy i s KSČ.

SRPŠ pokračovalo v osvědčené činnosti i za vedení s. Šilinga, kterému asistoval s. Ing. Drahý. Třídní aktivy pomohly vyřešit i ožehavý problém pracovní morálky obou VII. tříd. Pedagogické přednášky, zaměřené cíleně k jednotlivým věkovým stupňům, usnadňovaly rodičům řešit výchovné problémy v rodinách.

Úkoly zvyšování úrovně výchovně vzdělávací práce, využívání moderních vyučovacích pomůcek apod. zůstaly v platnosti i pro tento školní rok.

Na nižším stupni rozvíjena metoda prodlouženého výkladu a na vyšším stupni ojedinělé pokusy na rozdělování dětí do pracovních skupin.

Prakticky se ani letos nepodařilo plně rozvinout aktivitu dětí při vyučování, slabinou se stala i příprava dětí na vyučování.

Lze konstatovat, že práce naší školy se jevila velmi dobrá, což dokazovalo přijímání žáků ke studiu, neboť všech 14 našich žáků přijali po zkouškách na školy vyššího stupně.

Velmi úspěšně se vyrovnali žáci VIII. a IX. tříd s Olympiádami z matematiky, fyziky i chemie, kdy převážná většina z nich se v okresním měřítku umisťovala na předních místech.

Hezké školní tablo
Hezké školní tablo

 

Zvláštní ocenění zasluhuje s. Bittenglová za vedení pěveckého sboru, se kterým na okresní přehlídce získala 1. místo.

Diferenciace uskutečňována především formou nepovinných předmětů: dvě oddělení německého jazyka, praktika z biologie, chemie a sportovní hry.

Z mimoškolní činnosti je nutno uvést zejména práci PO (Pionýrská organizace), která pod vedením s. Pittra dosáhla velmi dobré úrovně. Uplatňovaly se hlavně v praxi ověřené lovy „lišek“, které rozvíjely zájem dětí o jejich organizaci. Z řady nadšenců bývalého Junáka a rodičů (s. Honza Lang, Láďa Nocar, Jaroslav Cink, Karel Hauer ad.) dokázal s. Pittr vytvořit kolektiv vedení PO, kde o vedoucí oddílů nebyla nouze, a někteří ze zájemců se stávali „jen“ vedoucími družin.

Letos uspořádali pionýři v únoru odpolední maškarní bál. Kdo přišel v masce, vybral si u vstupu čokoládu či jablko, kdo přišel bez masky, zaplatil jako vstupné čokoládu či jablko. Každý oddíl si připravil jeden stůl s občerstvením (pití, míchané nápoje, sladké zákusky, slané kousky, ovoce apod.), vše zdarma a doma vyrobené, obsluha se samozřejmě střídala. Vstup rodičů na balkon zpřístupněn za vstupné, které šlo do pionýrské pokladny, kterou vedla s. Vlasta Polívková.

V květnu uspořádána noční lesní „Strašidelná cesta“, kdy procházeli jednotliví odvážlivci mezi živými strašidly (maskovaní vedoucí či rodiče). Kdo se cestou začal bát, počkal na kamaráda. Mohli zavolat vedoucího služby, který dítě odvedl. Všem se to moc líbilo a v cíli vyprávěli čerstvé zážitky reportérovi plzeňského rozhlasu. 

Již poosmé patřil Pražský hrad v první den nového roku dětem a jejich vedoucím. President republiky pozval nejlepší pionýry, promluvil s nimi, připravil jim svačiny a popřál mnoho úspěchů do další práce. Letos za odměnu vybrala naše PO svoji zástupkyni, pionýrku Marušku Abrhámovou, která tam reprezentovala tlučenské pionýry.

Naši pionýři vytýčili poněkud jiný směr náplně pionýrské činnosti a dostávalo se jim vysokého hodnocení dětmi, rodiči a nadřízenými orgány. Vedoucí PO, s. Pittr se stal členem okresní rady PO.

Dobře se vedlo i žactvu v organizacích Svazarmu a požárníků.

Slabší se letos ukázala spolupráce s TJ Baník, kde se potýkali s nedostatkem cvičitelů mládeže. Vedení starších žáků vedl stále s. Pittr, ale ostatní učitelé si pro tuto pravidelnou náročnou činnost nevyhradili dostatek času. Spíš chybělo nadšení.

Propouštění zaměstnanců na dole Krimich II zapříčinilo mnohem slabší spolupráci s naším patronátním závodem.

Výsledky školáků při přijímání na studia se staly dokladem výborné práce učitelů.

Práci školy ohodnotili inspektoři z ONV Plzeň-sever, pracovníci MNV i místní organizace KSČ velmi dobře.

Ať tato škola vychovává vždy jen mládež, která si je vědoma významných úkolů, které ji čekají v budoucnosti.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto