Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Při sčítání lidu měla naše obec 2667 obyvatel.

Počátkem února končil Masopust. Slavnostní ukončení probíhalo starou tradicí, jenže pomalu zapomínanou. TJ Baník ji u nás oživoval. Odpoledne se ze sídliště vydal průvod masek na pochod obcí. Občanů byly plné ulice. Večer se maškary objevily v Lidovém domě, kde se při taneční zábavě pochovával oplakávaný Bakus. Před půlnocí obcházel průvod kolem sálu s rakví (neckami) s oblečenou figurínou Bakuse. Průvod se zastavil uprostřed sálu a smuteční řečník se loučil s Bakusem i veselým masopustem. Plačky srdceryvně a hlavně hlasitě brečely, kostelník kropil „svěcenou vodou“ hosty (vodu z vědra rozstřikoval štětkou na bílení). Když řečník vesele pomluvil spoustu občanů, průvod došel před jeviště, kde se Bakus uložil k ročnímu odpočinku. Po půlnoci se rozesmátí tanečníci pomalu loučili s masopustním veselím.

Od středu obce ke kapličce: vlevo Panský dvůr, silnice, chodník a vpravo Vejprnický potok a Velký rybník

Od středu obce ke kapličce: vlevo Panský
dvůr, silnice, chodník a vpravo Vejprnický
potok a Velký rybník

 

23. února pozdě odpoledne se krajinou přehnala vichřice. Zasáhla i Tlučnou rychlostí 150 km/h. Poškozeny střechy domů, přeráženy stromy i sloupy elektrického vedení. V lese ležely vyvrácené a zlomené stromy a v jižní části obce zůstali občané bez proudu až do druhého dne.

K uctění památky rodin Loudů, Loužků a Tolarů prošel vzpomínkový průvod od kapličky k bývalé cihelně „Na kroužkách“, kde nešťastné rodiny za 2. světové války bydlely. Na budově odhalili pamětní desku, připomínající smutný osud osmi členů rodin zavražděných nacisty. Ke shromážděným občanům promluvil předseda MNV s. Beran a s. Kuchynka za SPB (Svaz protifašistických bojovníků). Péči o desku převzal Kynologický klub, který po slavnosti uspořádal krajské Kynologické závody pod názvem „Memoriál manželů Loudových“.

V dubnu uspořádali žáci školy „Školní besídku“ v Lidovém domě. Každá třída si připravila vystoupení, kterým chtěla pobavit spolužáky a rodiče. Nejhezčími se stala vystoupení IV. tř. – Kuchaříci a VII. tř. – Kaňka. Škoda, že si mnozí rodiče neudělali čas pro své děti. Výtěžek šel na výstavbu moderní učebny chemie.

Kluziště „Za Václavojc“ pro děi, na hokej už byla slabá zima

Kluziště „Za Václavojc“ pro děi, na hokej už byla slabá zima

 

1. máj oslaven samostatně v Tlučné. Budíček obstarala kapela s. Skořeného pochodem obcí a od 10 hodin dávala kapela uprostřed obce koncert. Tradiční průvod se nekonal. Odpolední pořad proběhl v ZK ROH dolu Krimich II (závodní klub revolučního odborového hnutí), bývalém Lidovém domě. Po státní hymně a projevu předsedy MNV s. Berana předvedli žáci školy program z písní, recitací a scének a plný sál se dobře bavil. Po programu se tančilo při hudbě s. Skořeného, která se střídala s mládežnickou skupinou Elektron.

1. máj u pionýrské klubovny

1. máj u pionýrské klubovny

 

5. května přijali žáci IX. třídy po dovršení věku 15 let slavnostním způsobem občanské průkazy.

V červnu skončena přístavba kabinetu a sborovny. Odpracováno 1802 brigádnických hodin. Nábytek do sborovny vyráběli žáci při výuce prací v dílně pod vedením s. Zdeňka Maxy a s. Jiřího Pittra.

Koupaliště v plném provozu

Koupaliště v plném provozu

 

V červenci proběhly dvě milé akce na MNV. Diamantovou svatbu tu oslavili manželé Marie a Josef Mašátovi a zlatou svatbu manželé Marie a Šimon Hirmerovi. Složky NF a předseda MNV manželům blahopřáli, připravili pohoštění a předali četné dárky.

Měsíc československo-sovětského přátelství zahájen 7. listopadu lampiónovým průvodem. Uskutečnilo se také několik besed o životě v SSSR a pionýři v Lidovém domě uspořádali velikou soutěž ve znalostech o Sovětském svazu nazvanou „Hádej, hádej hadači“.

V akci „Z“ (MNV dodal materiál a občané brigádnické hodiny) vybudována autobusová čekárna. Odpracováno zdarma 712 hodin.

Vozovka k „Hájíčku“ zpevněna na neprašnou.

Státní statek odepsal 54 ha promáčených luk a 2 ha polí, která se nedala obhospodařovat. Část polí oseta travinami pro zvýšení zásoby krmiva. Skončila výkrmna prasat a zůstaly jen tři záhumenkové krávy.

Poprvé se na veřejnosti objevil znak Tlučné s krokodýlem. Fotbalové „B“ mužstvo nastoupilo v nových dresech s krokodýlem na prsou. Navrhli a výrobu zajistili Jirkové Pittr a Krbeček.

Žně začaly 24. července a přinesly výnosy z ha:   pšenice 33,6 q.      žito  26,0 q

                                                                                        ječmen 27,0 q       oves  21,1 q

Za výborné výsledky odměnil ONV Plzeň-sever naši obec Čestným diplomem a peněžitou částkou 25 000 Kčs.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto