Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

8. března oslaven MDŽ (Mezinárodní den žen) v místním kině. Kulturní vložku skvěle nacvičily děti z mateřské školy a žáci ZDŠ (Základní devítiletá škola). K ženám promluvil předseda MNV (Místní národní výbor) s. Jaromír Beran. Ženy zcela zaplnily sál a na závěr zhlédly celovečerní film „Dáma v modrém“.

30. dubna otevřena samoobsluha v jižní části obce v pořizovací hodnotě větší nežli 400 000 Kčs.

V předvečer 1. máje vystoupili žáci školy s kulturním programem. Po projevu předsedy ONV Plzeň-sever zahájena „Lidová veselice“ s nýřanskou kapelou s. Grubra. Zklamaní lidé z průběhu loňského a letošního roku navštívili tento večerní program v zoufale malém počtu. Předseda MNV s. Beran se omluvil kapelníkovi, že musí hrát u nás jen pro pár občanů, jenže hudebníci odpověděli, že takhle to dopadlo ve všech obcích, kde hráli.

6. května slavnostním způsobem předány všem 15letým žákům školy občanské průkazy v zasedačce MNV.

7. května obdržel dlouholetý předseda MNV s.Jaromír Beran od prezidenta republiky „Čestné uznání“ za příkladnou práci pro občany Tlučné.

11. května proběhla 3. kynologická soutěž „Memoriál manželů Loudových“ v bývalé cihelně „Na kroužkách“, bydlišti rodiny Loudů a jejich příbuzných. Také zde byla účast diváků mizivá.

1. června na MDD (Mezinárodní den dětí) pořádal Junák pro děti zajímavý „Dětský den“. Pečlivě připravili mnoho soutěží a her o sladké ceny, jenže chladné počasí a déšť oslavě nepřály.

Vítání nových občánků se slavilo v „Rudém koutku“ závodní jídelny Krimichu II v sídlišti. Přivítal je v krátkém milém projevu s. Jaromír Beran.   

21. června pořádali junáci večerní průvod obcí ke své klubovně (bývalé pionýrské), kde slavnostně zapálili táborový oheň se zajímavým a vtipným programem. Občané nepřišli, a tak diváky zůstaly vlastně jen junácké oddíly z okolí.

Třešňovka nad koupalištěm
Třešňovka nad koupalištěm

 

Junák měl 107 členů a 29 vedoucích starších 17 let. Měl tři oddíly dívčí a dva oddíly chlapecké. Za rok trvání Junák připravil: Dětský den, Maškarní karneval, Táborový oheň. Nejvydařenější akcí se stal „Junácký tábor“ v krásné přírodě na Výrovském potoce u Tachova. Zúčastnilo se ho 94 šťastných junáků.

Pracovníci místního komunálního hospodářství započali s výstavbou šatny pro malou školní budovu. Spolupráce s občany minimální, i když SRPŠ mělo slíbeno dostatek brigádnických hodin. Občané zůstávali pořád ještě otřeseni loňskými událostmi. Vojenské velitelství slíbilo, že tu cizí vojsko zůstane jen dočasně na dobu co nejkratší. 

Prádelna na sídlišti ukončila praní, kotelna dál sloužila pro vytápění hornických bytů v sídlišti. Kotle opravovali pravidelně, ale až počátkem topné sezóny. Letos se oprava protáhla až do poloviny listopadu.

29. září Jednota Plasy otevřela na Hlavní ulici v č. p. 308 novou prodejnu smíšeného zboží. Otevírací doba bez polední přestávky od 8 do 16 hodin.

Nově otevřená samoobsluha Na Vršku
Nově otevřená samoobsluha Na Vršku

 

MNV na svých zasedáních pravidelně konstatoval, že o práci v komisích nikdo nejeví zájem. Pracovaly pouze komise pro veřejný pořádek a komise pro výstavbu.

Oslava VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) se konala letos bez lampiónového průvodu, jen v „Rudém koutku“ závodní jídelny dolu Krimich II v sídlišti.

V prosinci se stěhovali členové stavebního družstva do nového dvojdomu v sídlišti. Do č. p. 551 a 552 se nastěhovalo 12 rodin.

Na Hlavní ulici byla zdárně dokončena stavba domu pro čtyři rodiny pracovníků státního statku.

Nový knihovník s. Karpíšek měl v knihovně k disposici 5621 svazků pro 531 členských čtenářů.

V nastalé okupaci desetitisíce zklamaných osob narychlo emigrovalo do ciziny.

Po schválení žádostí o vystěhování rodin německé národnosti do NSR (Německá spolková republika) se vystěhovali: Ahne Manfréd (Němec) se ženou Marií a dětmi Gerlindou a Robertem; Pecl František (Němec) se ženou Marií a dětmi Helenou a Františkem. Bez povolení emigrovali: Čechura Antonín se ženou Janou a synem Tomášem; Gál Vladimír se ženou Marií a dětmi Vladimírem a Blankou; Pittr Josef se ženou Markétou a dětmi Jitkou a Evou; Pittrová Alena, sestra Josefa; Vícha Jaromír, vrátil se v dubnu 1970; Hauer Zdeněk, vrátil se v lednu 1977.

Vejprnická pouť
Vejprnická pouť

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto