Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Při posledním sčítání měla obec 552 domů a 2656 občanů.

Stalo se tradicí poslechnout si každého 1. ledna projev prezidenta republiky. Letos s. Ludvík Svoboda zhodnotil základy pro další vývoj naší vlasti a uvítal potřebné změny politické i ekonomické. Překonaná krize zaručovala vyvedení země na cestu konsolidace. Zárukou se stalo posílení vedoucí úlohy komunistické strany a obnovení vzájemné důvěry a spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi. Řešil se problém bydlení mladých lidí, který bude podmínkou pro zvýšení pracovní iniciativy.

Zima trvala už od poloviny listopadu. Mrzlo a silně sněžilo, což způsobovalo velké potíže národnímu hospodářství. Musela se přerušit těžba elektrárenského uhlí, tím nastal problém výroby elektřiny. Zimní prázdniny proto prodlouženy do 16. ledna.

Sáňkování ke Hlavní ulici
Sáňkování ke Hlavní ulici

 

Oslava MDŽ proběhla v kině. Program vyplnily děti a pěvecký soubor ZDŠ. Odměněny ženy starší 80 let drobnými dárky a pak promítnut film. Na oslavě přítomno 78 občanek.

Na Čampuli otevřen pivní kiosek nazývaný „Saloon“.

Oslavy 1. máje museli brát občané jako povinnost a tak se na shromaždišti „V rybníčkách“ sešlo 850 osob. Průvod bez kapely prošel bez radosti za hezkého dne až ke klubovně Svazarmu v bývalé cihelně „Na kroužkách“, kde v době války bydlela rodina Loudových. Občané vyslechli projev a po něm zahájili kynologové již tradiční „Memoriál manželů Loudových“.

8. května se uskutečnila v Lidovém domě oslava 25. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou. Osm občanů bylo odměněno pamětní medailí a věcnými dary.

V rámci soutěží MNV v okresu Plzeň-sever udělila rada ONV nejlepším tato „Čestná uznání“: nejlepší MNV na okrese vyhodnocena Tlučná, v tělovýchově TJ Baník a v rámci činnosti Národní fronty Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou).

V rámci oslav osvobození odměnil MNV 85 občanů „Čestným uznáním“ za dlouholetou činnost při budování naší obce. Kulturní program vyplnili žáci ZDŠ (Základní devítiletá škola). Účast občanů veliká.

Junáka „strana“ (KSČ) zrušila a obnovila činnost Pionýrské organizace.

Nábor do pionýra proveden ve III. a IV. třídě. Ustaven jeden oddíl chlapecký se 12 členy a jeden oddíl dívčí se 13 členkami. Dobrovolní vedoucí se nepřihlásili, a tak oddíly vedly učitelky s. Nováčková a Šílová. Oba oddíly se scházely ve svých třídách. Vrácení pionýrské klubovny od Junáka domluveno na leden.

65 let trvání hasičského sboru oslavila místní Jednota požární ochrany pořádáním závodů na hřišti „Za Václavojc“.

6. listopadu v sále kina zahájen „Měsíc československo-sovětského přátelství“. Na večeru vystoupili žáci školy s recitačním pásmem o Leninovi a pěvecký soubor. Na závěr promítnut film „Život s tebou“.

MNV za podpory občanů vybudoval:

610 m kanalizace
536 m2 chodníkové dlažby
šatny v malé budově školy
vodovod a sociální zařízení v malé budově školy
oprava budovy kina
v tělocvičně opravena okna
16 lamp obecního osvětlení
adaptace staré hasičárny na byt

Závazek občanů v odpracovaných brigádnických hodinách zdarma 23 948 byl vysoko překročen o 10 027 hodin.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto