Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V lednu začal nový život v místním ČSŽ (Československý svaz žen) pod vedením s. Vlasty Radové. Pro své členky i pro ostatní zájemkyně uspořádal svaz kurs pletení a háčkování (okresní ČSŽ slíbil zakoupit pletací stroj) a oblíbeným se stal několikadílný kurs studené a minutkové kuchyně.

Koncem února pořádal TJ Baník, oddíl kopané, tradiční ukončení masopustního veselí. Odpoledne prošel obcí průvod masek a večer při taneční veselici v Lidovém domě pochován Bakus k ročnímu odpočinku.

Po mírné zimě napadlo 5. března několik centimetrů sněhu a teplota klesla pod nulu. Sněhová pokrývka vydržela několik dnů a pomrzla úroda ovoce. V létě v třešňovce nad koupalištěm neměli co prodávat.

Oslava MDŽ proběhla v Lidovém domě, program zajistila učitelka s. Bittenglová a pomohl s. Václav Kouřil s předvedením cvičení nejmenších gymnastek. Ženy nad 80 let dostaly kytičky a bonboniéry. Oslavy proběhly k plné spokojenosti všech.

24. dubna vyhlášena „Národní směna“, které se zúčastnilo 114 dospělých a 211 dětí. Pracovalo se na dláždění chodníku od kapličky k zastávce, obnovovalo se pískoviště v mateřské škole, dokončovaly se úpravy volejbalového kurtu u malé školy, upravovalo se prostranství před pionýrskou klubovnou a uklízelo se na stadionu „V rybníčkách“.

Na 1. máje vyšel mohutný průvod. Kontrolní organizátoři napočítali 1164 občanů. Počasí ale oslavě nepřálo. Déšť, vítr a pouhé 3 °C.

V rámci oslav osvobození republiky slavnou Sovětskou armádou se konaly tři sportovní podniky. Oddíl házené uspořádal turnaj deseti družstev, oddíl odbíjené zorganizoval také turnaj se sedmi družstvy a kynologové uskutečnili tradiční kynologické soutěže pátého ročníku „Memoriálu manželů Loudových“.

MDD (Mezinárodní den dětí) proběhl na hřišti „Za Václavojc“ s různými atrakcemi a zúčastnili se ho, pochopitelně povinně, všichni žáci i učitelé.

Dětský den „Za Václavojc“
Dětský den „Za Václavojc“

 

V obci založena organizace SSM (Socialistický svaz mládeže, předtím ČSM Československý svaz mládeže, původně SČM Svaz české mládeže). Předsedou zvolen s. Boža Boublík.

28. června řádil na Plzeňsku silný liják, voda se hrnula z polí a zanesená kanalizace nestačila pobírat vodu. Ta tekla silnicí jako špinavá řeka a zatopila sklepy několika domů při Hlavní ulici.

V letních měsících mimořádně příznivého počasí využili občané dokonale. Koupaliště zcela zaplnili občané místní i přespolní. Pro děti postavena houpačka a pro všechny otevřel bufet RAJ Plzeň. Radost kalila jen nečistá voda a neudržované převlékárny.

V září připravila učitelka s. Blažena Maxová výstavu svých obrazů v Rudém koutku závodní jídelny v sídlišti. Nevědělo se, že v obci žije tak nadaná malířka.

Dne 15. 9. zahájilo předvolební činnost agitační středisko a uspořádalo tyto akce:

6. 10. Estráda z Plzně
26. 10. Přednáška o kontrašpionáži
11. 11. Beseda s mladými voliči
12. 11. Přednáška s filmem „Srpen 1968“
19. 11. Vyhlášena „Národní směna“ (upravovala se většinou obecní prostranství)
22. 11. Uspořádán vzpomínkový večer narozenin s. Klementa Gottwalda
26. 11. Provedeny volby do národních výborů a po jejich skončení oznámeny volební výsledky. Voleb se zúčastnili prakticky všichni občané a navržené kandidáty vybrali zodpovědně, protože pro ně hlasovalo 99,79 % občanů.

Poprvé zasedal nový MNV (Místní národní výbor) za přítomnosti zástupce ONV Plzeň-sever. Nově zvolení poslanci obecního zastupitelstva složili slib a zvolili vedení: předseda MNV s. Jan Votruba, tajemník s. Jan Horák.

11. listopadu dáno do provozu automatické signalizační zařízení na železničním přejezdu. Ve zkušební době ponechány ještě závory, které se odstranily až počátkem prosince.

Stavební činnosti v letošním roce v obci:

dokončena bytová jednotka v hasičské zbrojnici
dostavěno skladiště na stadionu v sídlišti
vydlážděno 1669 m2 chodníků
položeno 249 m kanalizace
nově omítnuta budova kina
započata výstavba holičsko-kadeřnické provozovny v jižní části obce
započato se zřízením mandlu v jižní části obce

Závazky občanů k odpracování brigádnických hodin zdarma činily celkem 27 053 hodin a práce překročeny o 12 853 hodin.

Národní směna NF, úklid kolem domů
Národní směna NF, úklid kolem domů

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto