Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V lednu zahájena generální oprava obecního osvětlení a elektrických rozvodů. Práce pod dohledem mistrů prováděli učňové Západočeských energetických závodů z Plzně. Práce naplánována skoro do konce roku a učňové pracovali pilně a svědomitě. Vyměňovaly se sloupy elektrického vedení, zcela se nahradilo staré vedení, inovovaly se přípojky k odběratelům a současně se rekonstruoval místní rozhlas. Nepříjemnosti způsobovalo pochopitelně neustálé vypínání proudu.

Koncem dubna vyhlášena „Národní směna“, při níž se upravovalo okolí školy a pionýrské klubovny, probíhaly úpravy stadionu v sídlišti, zkrášlovalo se okolí rodinných domků i celé sídliště „V rybníčkách“. Občanů přišlo mimořádně mnoho.

1. máj oslaven tradičním průvodem, ve kterém kráčelo 1282 občanů. Před pionýrskou klubovnou se konal „tábor lidu“, kde si lidé vyslechli projev a státní hymny.

7. května, ve výroční dny osvobození republiky Sovětskou armádou, konali jako vždy naši pejskaři závody v bývalé cihelně „Na kroužkách“. Zde bydleli za války Loudovi se svými příbuznými a na jejich počest se soutěž pod názvem „Memoriál manželů Loudových“ konala letos již pošesté.

3. června uskutečněn na hřišti „Za Václavojc“ dětský den. Připravili ho pro školní mládež učitelé s výborem SRPŠ se spoustou atrakcí a sladkými cenami. Po celé odpoledne dětem i návštěvníkům vyhrávala místní rytmická skupina mládežníků.

Na Čampuli měli pivaři svůj pivní kiosek „Saloon“ , kde bylo stále živo

Na Čampuli měli pivaři svůj pivní kiosek
„Saloon“ , kde bylo stále živo

 

15. srpna večer ve 21.30 hod. se krajinou řítila silná vichřice s bouřkou. Vichřice strhala tašky ze střech několika domů, ohnula televizní antény a zlámala větve stromů. Ve Vejprnicích odnesla z téměř hotového družstevního domu celou střechu a nápor nevydržely ani staré lípy u kostela. V Nýřanech přelámány statné kaštany, které pádem poškodily rodinné domky a elektrické vedení a přerušily dodávku elektrického proudu na několik dní. Nejhůře dopadli v Líních, kde přetržené dráty zabily mladou dívku.

Přes letní měsíce dostala místní lidová knihovna novou tvář. Vyměněna okna, položena nová podlaha s linem a zrenovováno osvětlení. Knihovník s. Karpíšek mohl nabízet čtenářům z 5790 knih.

7. listopadu vyšel lampiónový průvod, na který se děti těšily. Průvod skončil před kinem a kdo se vešel do sálu, vyslechl si projev s. Vladimíra Jindry a zhlédl sovětský film.

ČSČK (Československý červený kříž) konečně rozvinul svoji činnost v obci. Získal nové členy malé i velké a také potřebné dárce krve. Ve škole vznikly dva kroužky „Mladých zdravotníků“. Uspořádal dvě přednášky pro občany: „O chřipce“ a „Nemoci ve stáří“. Zdravotní družina pod vedením s. Kondrové a poradcem MUDr. Dobrým (dlouholetým lékařem v obci) se v celookresní soutěži umístila na třetím místě.

SSM (Socialistický svaz mládeže) se začal slibně rozvíjet. 72 svazáků se zapojilo do plnění volebního programu, pomáhali zemědělcům při svozu slámy apod. MNV propůjčil svoji jednu místnost svazákům jako klubovnu.

Ke konci roku dokončena rekonstrukce elektrické sítě v obci a rekonstruován obecní rozhlas.

Na původním vodovodním vedení v sídlišti docházelo často k poruchám, a tak se začalo s postupnou výměnou celé vodovodní sítě.

Ke 27. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla vyhlášena celookresní soutěž obcí.

Závazek 31 824 brigádnických hodin vysoko překročen na konečných 60 892 hodin. Z toho 38 321 hodin odpracováno zdarma. Občané pochopili svoje povinnosti zkrášlovat si nejen svůj byt, ale také zlepšovat vzhled své obce.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto