Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V obci stálo 561 domů s čísly popisnými a v nich žilo 2565 obyvatel. Z nich vlastnilo:

            639  bytů  televizor                 164  osobních aut

            342  bytů  pračku                    168  motocyklů

            524  bytů  ledničku    

Počátkem roku započalo svépomocné stavební družstvo se stavbou dvou domů u stadionu v sídlišti. Počet bytů v obci se letos zvýšil o 24.

Od počátku roku otevřena nová provozovna holičství a kadeřnictví i nový mandl v jižní části obce.

22. února oslaveno v kině 25. výročí „Vítězného února“. Při té příležitosti předány zasloužilým členům KSČ vyznamenání a medaile. Poté promítnut ruský film.

7. dubna vyhlášena „Národní směna“ pro zvelebení obce. Pracovalo se na úpravě pomníků padlých, úpravě školního hřiště, odvozu železného šrotu, vysázeny další keře a stromy v parku u kapličky, vydlážděna další část chodníků na Hlavní ulici, rozmístěny odpadkové koše a do provozu se připravovalo koupaliště. 368 občanů odpracovalo 1472 brigádnických hodin zdarma.

Národní směna vyhlašovaná 2x ročně, pracovalo se zdarma (jaro)
Národní směna vyhlašovaná 2x ročně, pracovalo se zdarma (jaro)

Národní fronta vyhlásila národní směnu, kdy se uklízelo a budovalo (podzim)

Národní fronta vyhlásila národní směnu, kdy se uklízelo a budovalo
(podzim)

 

 

V předvečer 1. máje uspořádána „Školní besídka“ se zajímavým programem.

1. máj zahájen „budíčkem“, kdy pochodující kapela říznou hudbou budila občany do prvomájového průvodu. Za pěkného počasí se průvodu, podle sčítacích komisařů, zúčastnilo 1322 občanů. K radostnému průběhu přispěla také dechová hudba místního dětského hudebního orchestru při osvětové besedě MNV vedeném s. Valentovou.

Tento zajímavý dětský orchestr vystupoval při slavnostech v obci i mimo ni. Nejhezčí vzpomínky se vryly do jejich srdcí ze zájezdu do Mariánských Lázní, kde děti hrály starým občanům v Domově důchodců. Ti nadšeně tleskali a vyžadovali další a další písničky. Podobný úspěch pak měly i v plzeňském Domově důchodců. Z jedenácti mladých hudebníků jich chodilo devět do naší školy.

Interklub žáků ZDŠ (Základní devítiletá škola) měl za cíl seznamovat žáky se životem dětí v Sovětském svazu. Klub uspořádal besedu se spisovatelkou s. Nezbedovou. Projevila přání navštívit místo úkrytu hrdinného partyzána Vasila Loudy.

8. května uspořádáno vzpomínkové odpoledne za účasti s. Nezbedové. Paní Uxová, která vychovala dceru Loudových Naděždu, s velkým dojetím půjčila rodinné fotografie k prohlédnutí. Dcera Naděžda se omluvila za absenci na této oslavě.

Pietní akt u skrýše Vasila Loudy (organizátorka s. učitelka Marie Jirková)

Pietní akt u skrýše Vasila Loudy
(organizátorka s. učitelka Marie Jirková)

 

V květnu konána slavnostní schůze k 28. výročí osvobození Sovětskou armádou. Kulturní vložku zajistil pěvecký sbor žáků školy se s. Bittenglovou.

Červnový MDD (Mezinárodní den dětí) připravili opět učitelé se SRPŠ na hřišti „Za Václavojc“. Různé atrakce a závody o drobné sladké ceny děti nadchly. Nechybělo ani vystoupení kynologického klubu.

Rekonstrukce vodovodní sítě v sídlišti skončila. Prakticky se zřídila nová síť. Dřívější poruchy způsobovaly neustálé kopání a jámy s kopci hlíny. To občanům v sídlišti znepříjemňovalo život.

Po delší době opět klesla spodní voda a z několika studní se ztratila.

Pracovní směny vyhlášené na 22. září se zúčastnilo 396 občanů, kteří odpracovali zdarma 1584 brigádnických hodin.

28. října oslaven jako „Den znárodnění“ v Rudém koutku závodní jídelny v sídlišti. Z této veřejné schůze odeslána rezoluce na podporu bojujícího chilského lidu.

8. listopadu vyšel všemi dětmi očekávaný večerní lampiónový průvod k zahájení „Měsíce československo-sovětského přátelství“.

Jednou z mála dobře pracujících komisí MNV zůstala komise veřejného pořádku, spolupracující se vzornou jednotkou pomocné stráže VB (Veřejná bezpečnost – policie). Pomáhala hlavně udržovat pořádek a působit na alkoholiky.

Nejvíce žáků se mimo školu zapojovalo do činností TJ Baník a do požární jednoty. Také Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) si vedl čile s mládeží. Organizovali kurs malých motocyklů, pořádali Sokolovský závod branné zdatnosti a Dukelský závod branné zdatnosti. V červnu proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky.

Sbor pro občanské záležitosti uspořádal dvakrát vítání občánků a zajistil oslavu zlatých svateb manželů Langových Kristy a Josefa a manželů Hrachových Marie a Aloise. Také navštěvovali v den 80. narozenin oslavence a předávali jim milé dary.

SSM (Socialistický svaz mládeže) pod vedením s. Bohumila Boublíka uspořádal dvě besedy, čtyři brigády, dvě výstavy apod., celkem 22 akcí. Osm členů vedlo pionýrské oddíly.

Osvětová beseda uspořádala 24 besed: O práci MNV, O Sovětském svazu, O RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci), O s. Fučíkovi s jeho sestrou, se členy BSP (Brigáda socialistické práce), s horníky Krimichu II apod.

Místní lidová knihovna vlastnila 5729 svazků pro svých 572 stálých čtenářů.

Státní statek letos osel 317,60 ha. Sklidil průměrně z 1 ha 31 q pšenice a 28 q ječmene. Plochy sklízely převážně kombajny s malými ztrátami, protože letos zemědělcům počasí přálo.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto